‡ Lietuva internete: žinių talka


Raktažodžiai

Sava Lietuva
Kaip tvarkytis, kad Lietuva būtų sava

Leidėjai

„Sava Lietuva“ yra žinių talka — turinį čia suneša vien savarankiški leidėjai:

Aidas Bendoraitis — Vilniaus universiteto magistras, programuotojas ir WWW dizaineris, šiuo metu gyvenantis ir dirbantis Berlyne. Internete suprogramavęs ekraninę klaviatūrą Klãva, kitų naudingų įrankių, išvertęs lietuviškai svarbių pamokų WWW dailidėms, dalykinio dizaino manifestą W4D.

Inžinierius Albinas Jasiūnas yra Lietuvai nusipelniusių asmenybių, savo dalyko profesorių Sambūrio „Patirtis“ įkūrėjas, popiežiaus palaimintas Rokiškio krašto garbės pilietis. Pašto adresas: vardas.pavardė@patirtis.org.

Dr. Algimantas Bučys yra poetas, prozininkas ir vertėjas, literatūros kritikas ir istorikas, literatūrologas teoretikas, humanitarinių mokslų daktaras. 2008 metais išleidęs apžvalginę studiją „Barbarai vice versa klasikai“, 2011-aisiais — kritinę apybraižą vienu klausimu „Savižudybės ženklas Pilėnų istorijoje, arba kaip mokslininkas virsta pamokslininku“, 2012 m. — „Seniausios lietuvių literatūros istoriją ir chrestomatiją“, 2018 — monografiją „Lietuvių karaliai ir Lietuvos karalystė de facto ir de jure Viduramžių Europoje (Literatūrologinė istorinių šaltinių ir istoriografijos analizė)“. Įvertintas Rašytojų sąjungos premijomis, Valstybine premija, Vyriausybės kultūros ir meno premija, Nusipelniusio kultūros veikėjo garbės vardu. Asmeninė svetainė internete yra BucysAlgimantas.lt, pašto adresas — vardas.pavardė@gmail.com.

Algimantas Urbanavičius — Vilniaus Karoliniškių gimnazijos mokytojas, internetinio lietuvių kalbos vadovėlio „Gerbkime žodį“ autorius.

Prof. Algirdas Degutis — filosofas, humanitarinių mokslų daktaras. Tremtinių sūnus, gimė Sibire, grįžęs baigė Vilniaus universitetą, dirba Kultūros, filosofijos ir meno institute, profesoriauja Mykolo Romerio universitete. Pagrindinė tyrimų sritis — analitinė ir politinė filosofija. Išleidęs kelias filosofijos knygas, keliasdešimt išvertęs. Pašto adresas: pavardė.vardas@gmail.com.

Bernardas Gailius yra Vilniaus universiteto doktorantas, teisininkas ir istorikas, 2006 m. išleidęs monografiją Partizanai tada ir šiandien, 2008 m. — Nusikaltimai „prie Smetonos“.

Daumantas Matulis

Prof. Daumantas Matulis gimė 1970 metais Vilniuje, 1993 metais baigė Vilniaus universiteto biochemijos bakalauro ir magistro studijas, 1998 metais baigė JAV Minesotos universiteto doktorantūrą, tapdamas biochemijos, biofizikos ir molekulinės biologijos mokslų daktaru, o 2001 metais ten pat biofizikos habilituotu daktaru. Nuo 2001 dirbo „Johnson & Johnson“ vaistų nuo vėžio kūrybos įmonėje Amerikoje. 2005 metais grįžo į Lietuvą ir vadovauja Biochemijos instituto Biotermodinamikos ir vaistų tyrimo laboratorijai. Įvertintas Lietuvos mokslo premija. Gyvena Vilniuje, su žmona Jurgita augina tris vaikus. Pašto adresas: pavardė@ibt.lt.

Donatas Januta

Donatas Januta gimęs 1941 metais Vilniuje, užaugęs Amerikoje (JAV). Teisininkas (juris doctor, J. D.), buvęs Kalifornijos valstijos prokuroras (deputy attorney general). Elektronikos inžinierius, dirbęs prie raketos „Saturn“ montavimo. Dabar verslininkas. Penkių dukrų tėvas. Laisvalaikiu lietuvių tautinio atgimimo ir nepriklausomybės kovų istorijos tyrinėtojas.

Akad. Eugenijus Jovaiša yra archeologijos daktaras, I – XI amžių baltų istorikas. Lietuvos universitetų mokslinio žurnalo „Istorija“ redkolegijos pirmininkas, „Lietuvos archeologija“ ir „Archeologia Lituana“ redkolegijų narys, „Lituanistica“ vyr. redak­torius. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas, Lietuvos edukologijos universiteto senatorius, Istorijos fakulteto dekanas, Baltų proistorės katedros profesorius.

Tyrinėdamas I – VI amžių baltų kapus, medžiaginį ir dvasinį paveldą, Eugenijus Jovaiša išrado naują palaikų lyčių nustatymo metodą, atrado laidojimo datavimą mėnesio tikslumu, nustatė ir pagrindė laidojimo apeigų pagal Saulę, Mėnulį ir Šiaurinę žvaigždę paprotį, yra astroarcheologijos Lietuvoje pradininkas.

Greta daugelio mokslinių straipsnių ir knygų, nuo pat interneto pradžios Eugenijus Jovaiša ėmėsi vaizdžiai pristatinėti Lietuvos istoriją internete, sukūrė interaktyvius multimedijos CD Žvilgsnis į „Aukso amžių“, „Gimtoji istorija“, „Įdomioji Lietuvos istorija“, DVD „Lietuva iki Mindaugo“, „Lietuva 1009-2009“, „Baltų menas“ ir keliolika kitų. Rašo trilogiją „Aisčiai“, bet dabar užsiėmęs politika, išrinktas į Seimą, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininku, vadovauja Lietuvos aukštojo mokslo reformai.

Eugenijus Jovaiša įvertintas Lietuvos mokslo premija, apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

Gediminas Černevičius yra architektas ir interjero dizaineris, dirbantis savarankiškai.

Genovaitė Mačiūtė — „Lietuvos internete“ korektorė, kraštotyrininkė, literatūrologė, bibliografė. Žemaitė nuo Salantų, baigusi Vilniaus universitetą, dirba Birštono viešosios bibliotekos bibliografe.

Dr. Gintaras Valiukevičius — matematikas, tautosakos rinkėjas, Lietuvos praeities tyrėjas. Gimė ir augo prie Šventosios Ukmergėje. Dirba Matematikos ir informatikos institute (sauso vandens tekėjimų aprašymas, ištiktiniai integralai erdvėse su silpna topologija, daugiareikšmių atvaizdavimų lydos savybės), veda teorinės vadybos seminarą. Lietuviškų knygų leidėjas — išleido savo ir kitų autorių knygas „Lietuvių antinacinė rezistencija 1941-1944 m.“, „Žolių vardai“ (Sintautų apylinkėse), apie Seirijų apylinkių praeitį, kt. Skelbia savo publicistiką „Lietuvos aide“ ir kituose laikraščiuose.

Buvęs ilgametis Vilniaus universiteto rektorius Jonas Kubilius (1921-2011) — pasaulyje garsus mokslininkas, matematikos profesorius, naujos matematikos krypties — tikimybinės skaičių teorijos pradininkas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Lietuvos matematikų draugijos valdybos pirmininkas, pirmasis Sambūrio „Patirtis“ pirmininkas, Austrijos, Čekijos, Latvijos, Vokietijos universitetų garbės daktaras. Akademikas Jonas Kubilius yra Lietuvos nusipelnęs mokslo veikėjas, Nusipelnęs kultūros veikėjas, dukart įvertintas Lietuvos mokslo premija, apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu.

Juozas Zykus (1941-2021) — inžinierius statybininkas, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos narys, Lietuvos metų gaminio ir kitų apdovanojimų žymūnas, daugelio pažangių pilietinių darbų rėmėjas. Vienos pirmųjų šeimos įmonių — sudėtingų pamatų ir požeminės statybos bendrovės „Vilniaus rentinys“ įkūrėjas, Vilniaus metro sąjūdžio telkėjas.

Jūratė Statkutė de Rosales

Jūratė Statkutė (1929-2023) augo Kaune, mokėsi Sorbonos ir Kolumbijos universitetuose, ištekėjusi gyveno Venesueloje. Rašė Amerikos lietuvių laikraštyje „Dirva“, ispaniškame dienraštyje „El Nuevo País“, buvo žurnalo „Zeta“ vyriausioji redaktorė, dažnai pasisakydavo per radiją ir televiziją. Gudų klausimu išleidusi devynias knygas, filologijos ir filosofijos klausimu — skaitmeninę knygą, internete išleidusi trilogijos „Europos šaknys“ pirmąją dalį. Garbės daktarė, apdovanota Lietuvos edukologijos universiteto medaliu, LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi, aukščiausiais Venesuelos ir Karakaso ordinais, buvo išrinkta Iberų Amerikos žurnalistų metų asmenybe.

Justinas Marcinkevičius (1930-2011) — poetas, dramaturgas ir vertėjas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Vytauto Didžiojo ordino Didžiojo kryžiaus žymūnas.

Linas Plankis gimęs 1972 m. Vertėjas, kompiuterininkas. Domėjosi Vydūno filosofija, Lietuvos Atgimimo istorija. Nuo jaunumės domisi filosofiniais tiksliųjų mokslų pagrindais, matematine logika, ypač muzikos sąsajomis su matematika. 2005 m. pradėjo rinkti duomenis apie garso sintezės reikšmę muzikos teorijai, iškėlė dvimačio derinimo idėją.

Liutauras Degėsys — Vilniaus edukologijos universiteto docentas, filosofijos daktaras, psichologas, poetas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Žvalgas, savarankiškas praeities ir dabarties permainų tyrinėtojas, karžygys.

Nerutė Kligienė

Docentė dr. Nerutė Kligienė (1944-2011) baigė Vilniaus universitetą, kuriame apsigynė matematikos mokslų daktarės disertaciją. Dirbo Matematikos ir informatikos institute, dėstė Vilniaus Gedimino technikos universitete, buvo Europos komisijos programų, UNESCO ekspertė. Nerutė Kligienė — dalykinių lietuviškų svetainių pradininkė ir viena iš produktyviausių Lietuvos internetinių buveinių kūrėja ir organizatorė. Daug jos darbų pripažinti „Lietuvos internete“ garbės žymūnais, įvertinti „aukso kryžiumi“, yra laimėję „Lietuvos WWW čempionatus“, tapę Top.lt prizininkais. 2008 metais Nerutė Kligienė kartu su bendradarbiais apdovanota Lietuvos mokslo premija.

Olegas Fedečenka

Федченко Олег Дмитриевич (Oleg Fedchenko) с 2012 года занимается научной деятельностью. Опубликовал более 40 статей в научных журналах России, Украины, Узбекистана по топонимике, исторической лингвистике, истории Древней Руси и древней истории Восточной Европы.

Švedas Petras Bylondas yra informatikos, verslo vadybos ir politikos patarėjas, JAV Beiloro universiteto profesorius, taip pat Liudvigo fon Mizeso instituto, Makeino centro ir Ratio instituto bendradarbis Švedijoje.

Rimantas Matulis

Rimantas Matulis — vienas iš „Žygeivių“ kraštotyros sąjūdžio ir „Raskilos“ dainų ratelio įkūrėjų, anglų kalbos mokytojas. Gimęs ir užaugęs Kaune, dabar gyvena Vilniuje. Parašęs knygas „Istoriniai akmenys“ ir „Lietuvių tautos kilmė“, paskelbęs spaudoje kelis šimtus rašinių kraštotyros ir istorijos mokslo klausimais. Rimantas Matulis apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. Pašto adresas v_pavardė@yahoo.com.

Rimas Kudelis yra Vilniaus universiteto bakalauras, buvęs www.vu.lt administratorius, planet.akl.lt prižiūrėtojas, post.online.lt ir etimologija.baltnexus.lt programuotojas, lietuvybė.lt ir daugelio kitų gerų darbų talkininkas, Mozilla.org atstovas Lietuvoje. Pašto adresas: vardas@pavardė.lt.

Profesorius Romualdas Grigas — habilituotas socialinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas. Tyrinėjami dalykai: socialinė filosofija, socialinė antropologija, tautos socioetnogenezė, socialinė organizacija ir sociodinamika, tautotyra. Parašęs veikalus „Tautos savigyna“, „Tautos likimas“, „Socialinių įtampų Lietuvoje laukai“, „Sociologinė savivoka“, „Tautinė savivoka“, „Senieji lietuviai: tapatybės bruožai ir jų likimas“, „Lietuvių tautos išlikimo drama“ ir kitų. 2002 metais įvertintas Lietuvos mokslo premija.

Rūtenis Pikšrys

Rūtenis Pikšrys yra LKBkronika.lt, Laiskailietuviams.lt, Maceina.lt, Prodeoetpatria.lt ir Partizanai.org dailidė, gyvena Klaipėdoje. Lietuvis katalikas, manantis, kad blogio imperija ir jai tarnaujantys yra didžiausia Lietuvos nelaimė. Pašto adresas: vardas@gmail.com.

Profesorius Saulius Sondeckis (1928-2016) — smuikininkas, dirigentas, orkestrų vadovas. Įsteigęs ir išugdęs Lietuvos kamerinį orkestrą, su kuriuo koncertavo daugelyje pasaulio šalių. Peterburgo valstybinio Ermitažo orkestro vadovas. Daugelio tarptautinių vertinimo komisijų narys. Daugelio apdovanojimų, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas.

Tomas Baranauskas — istorikas, Lietuvos istorijos instituto archeologas ir WWW tarnybos vadovas, Lietuvos edukologijos universiteto istorijos lektorius, monografijos „Lietuvos valstybės ištakos“ ir internetinio leidinio „Viduramžių Lietuva“ autorius, Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ redkolegijos narys, dienoraščio Istorija.net redaktorius, internetinio istorijos forumo steigėjas. Žmona Inga taip pat istorikė, draugijos „Pilis“ valdybos narė.

Tomas Tvarijonas — architektas, baigęs Vilniaus licėjų, Vilniaus Gedimino technikos universitetą ir Britanijos Notingemo universitetą. Dabar Australijos Niūkestlo universiteto doktorantas. Pilietinio sąjūdžio Valstybė narys.

Emigrantas, praeities tyrinėtojas, aptikęs vietovardžių lobyną lituanikos georeferencinių duomenų dorojimui ir paieškai internete. Kompiuterinių geografijos infosistemų (GIS) taikymo lyginamojoje ir istorinėje kalbotyroje (diachroninėje lingvistikoje) pradininkas. Pašto adresas: vardas7@gmx.com.

Vitas Povilaitis

Taikomosios matematikos magistras Vitas Povilaitis gimęs Pakruojo raj. Ūdekuose, baigęs Linkuvos gimnaziją ir Vilniaus universitetą, gyvena Vilniuje. Gyvosios gamtos enciklopedijos ir enciklopedijos Lietuvai.lt įkūrėjas, „Wiktionary“ žodynų, futbolo ir kitų žinynų talkininkas, buvęs „Vikipedijos“ administratorius. Pašto adresas: vpavardė@gmail.com

Vladas Palubinskas yra „Lietuvos internete“ steigėjas, lietuviškų interneto paslaugų žinyno ir WWW buveinių registro redaktorius, pirminių interneto naujienų leidėjas ir lietuviško interneto raidos metraštininkas. Gimęs Dauguose, mokęsis Kaune, plataus profilio inžinierius, išradėjas, aukštojo pilotažo lakūnas akrobatas. Baigęs universitetą, gyveno ir dirbo Birštone, dabar Vilniuje. Mokslinio teismo „Mokas“ tarybos narys, pažinimo pagrindų vadovėlio „Mokslinės tikybos elementorius“ autorius, etimologijos, istorinės gramatikos ir kalbų raidos žinyno „Ljęgzů“ leidėjas. Šios WWW leidyklos savišvietos talkai „Sava Lietuva“ įkūrėjas. Pašto adresas: vardas@pavardė.lt.

Vladas Turčinavičius — bajorų mecenatų Turčinavičių palikuonis nuo Seirijų, Krėvės muziejaus direktorius Vilniuje.

Tautvydas Galinis (rašytojo pravardė Vydas Astas) baigęs Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, dirbo inžinieriumi. Rašytojų sąjungos narys, prozininkas, dramaturgas. Išleido dešimt knygų: apsakymų, apysakų, romanų, sakmių vaikams, pjesių. Įvertintas Mindaugo 750-čio literatūrinio konkurso premija, premijomis už geriausią metų apsakymą ir už geriausią metų publikaciją.