‡ Lietuva internete: žinių talka


Raktažodžiai

Sava Lietuva
Kaip tvarkytis, kad Lietuva būtų sava

Algirdas Degutis

Prof. Algirdas Degutis — filosofas, humanitarinių mokslų daktaras. Tremtinių sūnus, gimė Sibire, grįžęs baigė Vilniaus universitetą, dirba Kultūros, filosofijos ir meno institute, profesoriauja Mykolo Romerio universitete. Pagrindinė tyrimų sritis — analitinė ir politinė filosofija. Išleidęs kelias filosofijos knygas, keliasdešimt išvertęs. Pašto adresas: pavardė.vardas@gmail.com.

Atnešto turinio rodyklė

Atskirtis, įtrauktis ir ksenofilijos baigtis
2006-02-16 Apie pavojingą teisėje ir dorovėje plintančios gražbylystės ydą.
32. Paskaitos: : : , , , , , .
: Neišsižadėję ksenofilinės ideologijos, Vakarai žlugs.

Postmodernusis liberalizmas yra ideologija, raginanti išsižadėti vakarietiškosios savimanos, atsiverti kitiems ir galiausiai atsiduoti radikaliai svetimiems. Tuo tarpu islamas yra totalitarinė religija, pasiryžusi atversti į savo tikėjimą arba sunaikinti Vakarus. Abi intencijos tobulai atitinka ir papildo viena kitą — absoliuti netolerancija susitinka su savižudišku svetingumu.

galas