Kraštotyros bibliografija


Rimantas Matulis spaudoje, per radiją, televiziją, internete.

1990 1998 1999 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016

2017 m.

 • Lietuvių tautos kilmė (2-oji papild. laida) — 2017 m. 302 psl. ISBN 9789955739630.

2016 m.

2014 m.

2012 m.

 • Mūsų praeities beieškant — „Init TV“ laidoje kraštotyros žygeivis ir istorikas Rimantas Matulis vedžioja po senąsias Vilniaus šventvietes, aprodo išlikusius aukurų akmenis. Laida nufilmuota dar 2011 metų gegužės mėnesį, bet pirmąkart parodyta tik 2012 metų gruodžio 13 dieną.

2011 m.

 • Kas nuvertė paskutinį Romos imperatorių? — 2011 spalio 1 „Žinių radijo“ laidos „Avilys“ vedėjas Audrys Antanaitis kalbina Rimantą Matulį apie lietuvių protėvius Vėlyvosios Antikos, germanų ir slavų susidarymo laikais.

2010 m.

2009 m.

 • Liaudies dainų klubui „Raskila“ – 40 metų — 2009 gruodžio 23 „XXI amžius“ (ISSN 2029-1299) 91 (1783) nr. Stasys Povilaitis apie žygeivių dainų, šokių ir tautinių papročių gaivinimo sambūrio kilmę, veiklą, dabartį.
 • Apie lietuvių kilmės problemas — 2009 birželio 27 „Žinių radijo“ laidos „Avilys“ vedėjas Audrys Antanaitis kalbina Rimantą Matulį apie jo kraštotyrą ir apie lietuvių kilmę.
 • Netikėta įspūdinga knyga apie mūsų protėvius — 2009 birželio 19 „Voruta“ (ISSN 1392-0677) Rimantas Matulis apie Jono Laurinavičiaus Minske išleistą 327 psl. akademinę monografiją rusų kalba „Senovės Lietuva: Valstybė ir civilizacija“ (Древняя Литва: Цивилизация и государство).

2008 m.

2007 m.

 • Pavyko perskaityti Paragių aukuro ženklus? — 2007 liepos 5 „Voruta“ (ISSN 1392-0677) 3 psl., iliustruota.
 • Ar Europa pajėgi spręsti žmogaus teisių problemas Šiaurės Kaukaze? — 2007 balandžio 24 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 2 psl., iliustruota, yra portretas.
 • Ar taps kultūra prioritetu valstybės gyvenime? — 2007 balandžio 17 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 13 psl.
 • Knyga apie Stasį Antaną Bačkį — lietuvių diplomatijos šventė — 2007 balandžio 13 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 2 psl., iliustruota. Apie balandžio 11 Lietuvių katalikų mokslų akademijoje (LKMA) įvykusią LKMA ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) išleistos A. Streikaus knygos „Diplomatas Stasys Antanas Bačkis“ sutiktuves.
 • Žalgirio mūšio atminimas įamžintas Krašto apsaugos ministerijoje — 2007 balandžio 12 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 13 psl., iliustruota. Apie balandžio 6 atvertą Krašto apsaugos ministerijos salę, kurios visas keturias sienas papuošė dailininko A. Beinaravičiaus nutapyti dideli paveikslai, vaizduojantys Žalgirio mūšį.
 • Dar kartą apie prieštaringai vertinamą „Gaublio“ klubą — 2007 balandžio 7 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 13 psl. Apie „Žinijos“ draugijos surengtą J. Lipovkos paskaitą „Mindaugo metraštis iš jo monetų“ Vilniuje.
 • Lietuvių mokslo draugijai — 2007 balandžio 6 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 10 psl., iliustruota. Apie Signatarų namuose vykusią mokslinę konferenciją, kurią surengė Lietuvos nacionalinis muziejus.
 • Tikra Klaipėdos krašto lietuvininkų ir vokiečių gyvenimo enciklopedija — 2008 kovo 31 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 10 psl., iliustruota. Apie Astridos Petraitytės romano „Šaktarpio metas“ pristatymo renginį Vilniuje.
 • Žemaičiai Europoje buvo pakrikštyti paskutiniai — 2008 kovo 30 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) „Lietuvos istorija XIV-XV a.“ 12 psl., iliustruota.
 • Po tūkstančio metų baigėsi Lietuvos krikštas — 2008 kovo 24 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 13 psl., iliustruota.
 • Krikščionybė skverbėsi į Lietuvą Kęstučio ir Algirdo laikais — 2008 kovo 21 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 13 psl., iliustruota, su portretu.
 • Medvėgalio krikštas, Lietuvos dovanojimas ordinui, pranciškonų veikla ir netektys — 2008 kovo 16 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 13 psl., iliustruota.
 • Apdovanojo Viktorą Petkų — 2008 kovo 8 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 2 psl., iliustruota.
 • Ar mažosios partijos amžinai liks mažomis? — 2008 kovo 2 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) Redakcijos skiltis 7 psl. Apie Lietuvos partijų gausumo priežastis ir pasekmes, dvipartinės sistemos netobulumą ir valstybinio partijų finansavimo ydingumą.
 • Aukaimio krikštas, Vytenio ir Gedimino karas su kryžiuočiais — 2008 kovo 6 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 13 psl., iliustruota.
 • Kas pasuose supainiojo tautybę su pilietybe? — 2008 kovo 1 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 12 psl. Apie peticijas su daugiau kaip 160 parašų (tarp kurių olimpinis čempionas V. Alekna, Kovo 11-osios akto signatarai L. Milčius, K. Uoka), kuriuose piktinamasi, kad naujausiuose Lietuvos Respublikos pasuose „pilietybė“ išverstas anglišku žodžiu „nationality“, peticijų autorių reikalavimus, kad pasuose būtų įrašyta asmens tautybė.
 • Krikščionybė ir senoji religija Lietuvoje po Mindaugo — 2007 vasario 28 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 13 psl., iliustruota.
 • Hiperborėjų Apolonas, šventos upės ir Lietuvos vardo kilmė — 2007 vasario 22 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 13 psl., iliustruota. Apie baltišką graikų dievo Apolono vardo kilmę, pagoniškos Lietuvos šventyklas.
 • Balsuokime už Lietuvių tautininkų sąjungos sąrašą Nr. 15 — 2007 vasario 21 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 9 psl., yra portretas. LTS kandidato Nr. 10 į Vilniaus m. tarybą Rimanto Matulio rinkiminė agitacija (užsakomasis pristatymas).
 • Nuo tramvajaus išgelbės Seimas? — 2007 vasario 20 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) redakcijos skiltis 6 psl. Apie Vilniaus m. tarybos patvirtintą bendrąjį Vilniaus planą iki 2015 m., kuriame labiausiai nepriimtina yra gatvinio tramvajaus Vilniuje idėja, minimi prof. A. Ambrazevičius, prof. V. Brėdikis, G. Jakubčionis, J. Markevičienė, J. Zykus.
 • R. Ragaišiui ir po 48 metų Vėliavos spalvos liko tos pačios — 2007 vasario 15 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 1, 8 ir 9 psl., iliustruota. Su Vasario 16-osios pasipriešinimo dalyviu R. Ragaišiu kalbasi Rimantas Matulis.
 • Tramvajų Vilniuje planuoja korumpuoti ar neatsakingi žmonės? — 2007 vasario 14 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 3 psl. Apie Lietuvių tautininkų sąjungos (LTS) Vilniuje surengtą konferenciją „Ar reikia Vilniuje tramvajaus?“, kurioje Vilniaus Dailės akademijos Architektūros katedros prof. V. Brėdikis kreipėsi į susisirinkusiuosius su pranešimu “Gal pirma sutvarkykime miesto magistrales, sankryžas bei ištaisykime miesto plėtros klaidas”, inžinierius J. Zykus, padaręs smulkią siūlomo Vilniaus miesto bendrojo plano analizę ir nustatęs, kad tramvajus tik sukeltų naujų transporto problemų, teigė, kad ateityje miesto transporto laukia visiška stagnacija, Lietuvos karo akademijos prof. A. Ambrazevičius pasisakė už olandišką bebėgį ratinį tramvajų, o kultūros paveldo ekspertė J. Markevičienė pranešė, jog jeigu rengtumėme tramvajų, kasdamiesi po Pylimo gatve sunaikintumėme daug įvairaus kultūros paveldo.
 • Kas geriau: daugiabučius namus griauti ar atnaujinti? — 2007 vasario 13 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 3 psl. Apie vasario 9 Vilniuje įvykusį Daugiabučių atnaujinimo forumo renginį, kuriame tarp kitų dalyvavo ir Lietuvių tautininkų sąjunga.
 • Virgilijus Čepaitis grįžo po dvylikos metų — 2007 vasario 9 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 9 psl., iliustruota. Apie signataro V. Čepaičio knygos „Su Sąjūdžiu už Lietuvą“ pristatymą Signatarų namuose, kurį vedė Kazys Almenas, perskaitęs Arvydo Juozaičio sveikinimą, kuriame ši Čepaičio knyga pavadinta geriausia iki šiol parašyta knyga apie Sąjūdį, europarlamentaro Vytauto Landsbergio, rašytojo Kazio Sajos, signataro Romualdo Ozolo, kunigo Vaclovo Aliulio, seimūno Sauliaus Pečeliūno pasisakymus knygos pristatyme (dar minimi žemės ūkio ministrė Kazimira Prunskienė, signataras prof. Bronius Genzelis).
 • Susirinkusieji nusprendė: Vilnius pasauliui turi byloti lietuviškai — 2007 vasario 7 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 13 psl., iliustruota. Apie vasario 5 Vilniaus Mokytojų namuose įvykusią sueigą, kur buvo perskaityta miesto savivaldybės tarybos Valstybinės kalbos reikalų visuomeninės komisijos ataskaita, perskaitytas kreipimasis į Seimą dėl naujos Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo projekto redakcijos, pasirašyta peticija „Už Vilnių, kuris bylotų lietuviškai“, apie Kalbos komisijos atstovų A. Šiupienienės, M. Tamošiūno, Kultūros kongreso pirmininko K. Stoškaus, Lietuvių tautinės kultūros fondo ir Lietuvių tautininkų sąjungos pirmininko G. Songailos, Seimo nario G. Dalinkevičiaus, advokato A. Dzegoraičio, Lietuvos vartotojų asociacijos atstovės P.R. Liubertaitės, kalbininko prof. V. Vitkausko, sambūrio „Patirtis“ atstovo P. Plumpos, rašytojo A. Baltakio, A. Augulio, „Lietuvai pagražinti draugijos“ pirmininko J. Dingelio, signataro prof. B. Genzelio pasisakymus.
 • Tymo kvartale atgimsta tautodailė — 2007 vasario 1 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 12 psl., iliustruota. Apie sausio 31 Vilniuje, auksakalių gildijos galerijoje „Meno niša“ įvykusį specialistų ir valdininkų susitikimą, kuriame buvo aptartas Vilniaus miesto dailiųjų amatų ir tradicinių verslų programos iki artėjančio Lietuvos vardo tūkstantmečio įgyvendinimas, dalyvavusieji pabrėžė būtinybę iki 2009 m. Vilniuje, Tymo kvartale pastatyti tradicinių amatų dirbtuves su parodų ir konferencijų salėmis, atkurti ir sutvarkyti Kūdrų parką.
 • Mindaugui atkritus, lietuviai grįžo į senąsias klaidas — 2007 sausio 31 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 13 psl., iliustruota. Apie Lietuvos karaliaus Mindaugo valdomą Lietuvą, įvykius Prūsijoje, Durbės mūšį.
 • Kas rausiasi po Vilniaus senamiesčio pamatais? — 2007 sausio 30 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 2 psl., iliustruota. Apie Vilniaus miesto „sutankinimo“ pasekmes, avariją name Šiaulių g. 8 (per tris aukštus griuvo laiptinė) dėl netoli pamatų iškastos didžiulės statybų duobės, apie galimas grėsmes Pylimo ir Jogailos gatvėms, jeigu būtų patvirtintas bendrasis Vilniaus planas su tramvajumi.
 • Ir pasikrikštijęs Mindaugas aukodavo savo dievams — 2007 sausio 27 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 12 ir 13 psl. Apie pirmuosius bandymus apkrikštyti Lietuvą, iliustruota.
 • Ar ateis šviesesni laikai Mažajai Lietuvai? — 2007 sausio 26 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 12 psl., iliustruota.
 • Kodėl taip skubama patvirtinti bendrąjį Vilniaus planą? — 2007 sausio 25 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 1 ir 2 psl. Apie sausio 24 prie Vilniaus m. savivaldybės įvykusį Lietuvių tautininkų sąjungos, Žaliųjų judėjimo ir keliolikos Vilniaus m. bendruomenių piketą, iliustruota.
 • Ar tikrai Mažoji Lietuva — niekieno žemė? — 2007 sausio 20 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 13 psl., yra žemėlapis.
 • Vyskupas Kristijonas nelaisvėje rašė apie Vaidevutį Lietuvos krikšto priešaušryje — 2007 sausio 19 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 13 psl, iliustruota. Pradžia.
 • Paskutinį Romos imperatorių nuvertę geruliai ir skiriai buvo baltai — 2007 sausio 17 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) „Iš Lietuvos krikšto istorijos“ 13.psl., iliustruota, su portretu. Pradžia.
 • Kol Almonaičiai rašo, kraštotyra ir žygeivystė gyvuos! — 2007 sausio 6 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 12 psl., iliustruota. Rimanto Matulio recenzija 2004 m. VšĮ „Keliautojo žinynas“ Kaune išleistai Vytenio Almonaičio ir Junonos Almonaitienės knygai „Karšuva“.
 • Lazdynų Pelėdos muziejus šįmet toliau gražės — 2007 sausio 6 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 13 psl., iliustruota. Tvarkomas Paragių dvaro sodyboje prieš 40 metų įkurtas muziejus Akmenės rajone.
 • Ar mokslas nors kiek pripažins Gedgaudą? — 2007 sausio 5 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-5713) 13 psl., iliustruota. Pastabos apie 1972 m. Mechike išleistoje Česlovo Gedgaudo knygoje „Mūsų praeities beieškant“ iškeltas mintis lietuvių tautos kilmės klausimais.

2006 m.

 • Aistros dėl emigracijos įgyja pagreitį — 2006 gruodžio 23 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 2 psl. VU Tarptautinių santykių ir politinių mokslų institute vyko diskusija „Apie Lietuvos Valstybės santykį su užsienyje gyvenančiais lietuviais“.
 • Vengrijos sukilimo penkiasdešimtmečiui — 2006 spalio 28 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 4 psl., iliustruota. Apie Vengrijos 1956 m. sukilimą.
 • Baskai Europos sąjungoje — 2006 spalio 25 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 ir 3 psl., iliustruota, yra „Baskų autonominės bendruomenės žemėlapis“. Apie baskus, baskų oficialią atstovybę Briuselyje.
 • Ar viską žinome apie Lietuvos krikštą? — 2006 spalio 14 ir 21, lapkričio 4 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215), iliustruota, yra žemėlapiai.
 • „Raskila“ Latvijoje — 2006 spalio 7 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 7psl., iliustruota.
 • Gyvenantys už šiaurės vėjų: hiperborėjai ir arimfėjai — 2006 rugsėjo 30 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 2 psl. Apie antikos laikų gentis mūsų kraštuose, iliustruota.
 • Paslaptingieji gotai: Kaip J. Statkutė-Rosales bando sugriauti istorinius štampus apie mūsų praeitį — 2006 rugsėjo 23 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 6 psl., iliustruota.
 • Dakai — 2006 rugsėjo 16 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) „Mūsų senovė“ 211 nr. 2 psl. Apie Dakiją ir dakų tautą, iliustruota.
 • Trakai — 2006 rugsėjo 9 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) „Mūsų senovė“ 205 nr. 5 psl. Apie Trakiją ir trakų tautą, iliustruota.
 • Skitų, sarmatų ir alanų indėlis į Lietuvos istoriją — 2006 rugpjūčio 19 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 7 psl., iliustruota, yra žemėlapis.
 • Mezija prie Dunojaus ir Lietuva — 2006 rugpjūčio 12 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 5 psl., yra žemėlapis.
 • Ar tikrai Valdovų rūmai statomi per aukšti — 2006 rugpjūčio 5 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 3 psl., iliustruota.
 • Ar tikrai Valdovų rūmai statomi per aukštai — 2006 liepos-rugpjūčio „Tautininkų žinios“ (ISSN 1392-8643) 13-14 nr. 4 ir 8 psl.
 • Baltų gentys istorijos šviesoje: sūduviai ir getai — 2006 liepos-rugpjūčio „Tautininkų žinios“ (ISSN 1392-8643) 13-14 nr. 6 psl.
 • Baltų gentys istorijos šviesoje — 2006 rugsėjo 2 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) „Mūsų senovė“ 2 psl. Pabaiga. Pradžia 106 nr. gegužės 12.
 • Baltų gentys istorijos šviesoje — 2006 rugpjūčio 26 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) „Mūsų senovė“ 6 psl. Tęsinys.
 • Baltų gentys istorijos šviesoje — 2006 liepos 29 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) „Mūsų senovė“ 6 psl. Tęsinys.
 • Baltų gentys istorijos šviesoje — 2006 liepos 22 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) „Mūsų senovė“ 2 psl. Tęsinys.
 • Baltų gentys istorijos šviesoje — 2006 liepos 15 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) „Mūsų senovė“ 3 psl. Tęsinys.
 • Baltų gentys istorijos šviesoje — 2006 liepos 8 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) „Mūsų senovė“ 2 psl. Tęsinys.
 • Apie Bitiniją, prūsus, kimbrus ir girulius — 2006 liepos 1 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) „Mūsų senovė“ 3 psl.
 • Baltų gentys istorijos šviesoje — 2006 birželio 26 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) „Mūsų senovė“ 1 ir 2 psl. Tęsinys.
 • Baltų gentys istorijos šviesoje — 2006 birželio 17 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) „Mūsų senovė“ 4 psl. Tęsinys.
 • Baltų gentys istorijos šviesoje — 2006 birželio 10 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) „Mūsų senovė“ 1 ir 3 psl. Tęsinys.
 • Baltų gentys istorijos šviesoje — 2006 gegužės 12 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) „Mūsų senovė“ 106 nr. 1 ir 3 psl. Padžia, „Galindai“. Pabaiga rugsėjo 2.
 • Ar sovietams kėlė pavojų lietuvių liaudies dainos? — 2006 gegužės 6 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 2 psl. Apie „Raskilos“ liaudies dainų klubą, iliustruota.
 • Apie akmeninį Vyžuonų žaltį — 2006 balandžio 29 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 3 psl.
 • Kaip sovietmečiu žygeiviai gelbėjo Lietuvos piliakalnius? — 2006 balandžio 14 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 ir 3 psl., iliustruota.
 • Ar Kuršių Neringai svarbūs Franco Jozefo Efos palaikai? — 2006 balandžio 7 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 ir 2 psl.
 • Dingęs Vilniaus paveldas: šventi miškai ir apeiginiai medžiai — 2006 balandžio „Tėviškės gamta“ (ISSN 1392-6284) 1 ir 2 psl., iliustruota.
 • Kaip lietuviai dalyvavo sugriaunant galingiausias pasaulio imperijas — 2006 kovo 31 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 4 psl.
 • Geografija padeda perskaityti tautų vardus — 2006 kovo 24 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 ir 3 psl. Pabaiga.
 • Geografija padeda perskaityti tautų vardus — 2006 kovo 17 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 2 psl. Tęsinys.
 • Geografija padeda perskaityti tautų vardus — 2006 kovo 10 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 5 psl. Tęsinys.
 • Geografija padeda perskaityti tautų vardus — 2006 kovo 3 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 52 nr. 3 psl. Pradžia.
 • Pilėnų tragedijai – 670 metų — 2006 vasario 24 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 ir 2 psl.
 • Dar apie aisčius — 2006 vasario 6 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 ir 2 psl. Apie archeologės Marijos Gimbutienės atminimui surengtą vakarą Lietuvos nacionaliniame muziejuje.
 • Mažoji Lietuva ir Prūsija žygeivių akiratyje — 2006 sausio 28 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 3 psl., iliustruota.
 • Ar vyko pagonybės reformacija Lietuvoje? — 2006 sausio 19 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 ir 3 psl.
 • Genetika ateina į pagalbą: patvirtintos Jono Basanavičiaus teorijos — 2006 sausio 11 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 ir 4 psl. Apie naujuosius pasiekimus sprendžiant migracijos problemas Europoje, yra žemėlapis.

2005 m.

 • Kunigaikščių ir tautų vardai — 2005 gruodžio 24 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 3 psl.
 • Apie didžiųjų ir mažųjų tautų nesusikalbėjimą — 2005 gruodžio 9 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 2 psl. Pabaiga, o pradžia gruodžo 2.
 • Apie didžiųjų ir mažųjų tautų nesusikalbėjimą — 2005 gruodžio 2 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 ir 3 psl. Pradžia, o tęsinys 280 nr. gruodžio 9.
 • Sovietinis įšalas Kaune ir Šiaurės Kaukaze — 2005 lapkričio 21 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 ir 3 psl. Apie Pabaltijo turistų sąskrydžius Sovietų sąjungoje, iliustruota.
 • Žygeiviai Solženicyno gulaguose — 2005 lapkričio 15 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 7 psl. Atsiminimai iš kelionės po Sibirą, iliustruota.
 • Sibiro Šeduvą ir Baisogalą prisiminus — 2005 lapkričio 7 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 8 psl., iliustruota.
 • Kaip Norvegijoje atsirado baltiški vietovardžiai? — 2005 spalio 20 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 ir 3 psl.
 • Dingęs Vilnius: paslaptingoji Perkūno šventykla — 2005 spalio 8 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 3 psl., yra žemėlapis. Tęsinys, pradžia 229 nr. spalio 3.
 • Dingęs Vilnius: paslaptingoji Perkūno šventykla — 2005 spalio 3 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 ir 3 psl., iliustruota. Pradžia, tęsinys spalio 8.
 • Dingęs Vilniaus paveldas: šventi miškai ir apeiginiai medžiai — 2005 rugsėjo 22 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 ir 2 psl., iliustruota.
 • Susidomėjusiems Mažąja Lietuva — 2005 rugsėjo 7 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 10 psl.
 • Vietovardžiai -gala ir senoji lietuvių pasaulėžiūra — 2005 rugsėjo 2 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 3 psl. Tęsinys, o pradžia rugpjūčio 29.
 • Vietovardžiai -gala ir senoji lietuvių pasaulėžiūra — 2005 rugpjūčio 29 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 ir 3 psl., iliustruota. Pradžia, o tęsinys 199 nr. rugsėjo 2.
 • Baltų piliakalniai – šventyklos prie Smolensko — 2005 rugpjūčio 20 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 psl., iliustruota.
 • Senasis Vilniaus paveldas: istoriniai ir apeiginiai kalnai — 2005 rugsėjo 15 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 ir 3 psl., iliustruota.
 • Senasis Vilniaus paveldas: ženklai akmenyse — 2005 liepos 16 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 2 psl, iliustruota.
 • Senasis Vilniaus paveldas: aukurai — 2005 liepos 11 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 4 psl, iliustruota. Pabaiga. Pradžia liepos 9 d. 157 nr.
 • Senasis Vilniaus paveldas: aukurai — 2005 liepos 9 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 ir 4 psl., iliustruota. Pradžia, bus daugiau.
 • Skautai ar žygeiviai? — 2005 birželio 30 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 ir 4 psl. Apie žygeivių veiklą Lietuvoje, iliustruota.
 • Iš kur tie slavai? — 2005 birželio 10 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 ir 3 psl.
 • Dunojus ir Lietuva — 2005 gegužės 25 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 ir 5. psl.
 • Ar yra tokia šalis Letija? — 2005 gegužės 28 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 psl., yra žemėlapis.
 • Greitaeigiai Japonijos Skinkanseno traukiniai — 2005 gegužės 17 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 ir 3 psl. Vertimas iš anglų kalbos.
 • Kur dingo garsioji kimbrų tauta? — 2005 gegužės 7 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 psl.
 • Lietuviai, baltai, indoeuropiečiai — 2005 kovo 30 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 2. psl., su portretu. Pagal 2004-04-23 pranešimą, skaitytą Mokslų akademijoje diskusijoje apie lietuvių kilmę ir 2005-02-03 „Gaublio“ klube.
 • VGTU liaudies dainų klubo „Raskila“ 35-metis — 2005 „Gedimino universitetas“ 1 (43) nr. Jonas Pakenis apie liaudies dainos klubo „Raskila“ 35-ųjų metinių iškilmes, koncertą ir vakaronę 2005 sausio 15 Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros rūmų salėje.

2004 m.

 • Diskusija apie lietuvių kilmę. Kas toliau? — 2004 balandžio 28 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 7 psl. Apie diskusiją „Lietuvių tautos kilmė: mitai ir mokslas“ Mokslų akademijoje. Yra portretas.
 • Kas buvo mūsų protėviai: baltai, aisčiai, getai ar geruliai? — 2004 balandžio „Tautininkų žinios“ (ISSN 1392-8643) 7 nr. 3 psl.
 • Kas klydo: J. Basanavičius ar mes? — 2004 sausio 23 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 9 psl. Apie lietuvių kilmės teorijas. Yra portretas.

2003 m.

 • Lietuvių tautos kilmės teorijų sąvadas — 2003 gruodžio 3 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 12 psl., yra portretas.
 • Vaidevutis — legenda ar tikrovė? — 2003 lapkričio 25 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 9 psl., iliustruota.
 • Divonio iš Bitinijos dienoraštis ir legendos apie lietuvių kilmę — 2003 lapkričio 22 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 8 psl., yra portretas.
 • Dvasios milžinas Prokopijus iš Cesarėjos apie gotus ir gerulius — 2003 lapkričio 4 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 12 psl.
 • Ką reiškia šie ženklai? — 2003 spalio 9 „Lietuvos aidas” (ISSN 1648-4215) 5 psl., iliustruota.
 • Apie mūsų protėvių gerulių karalių Rodvulfą, Radvilas ir Vaidevutį — 2003 rugsėjo 5 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 11 psl., yra portretas.
 • Ar valdė Lietuvą ostgotų karalius Teodorikas Didysis? — 2003 rugpjūčio 13 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) „Iš Romos imperijos istorijos“ 9 psl., iliustruota.
 • Dar vienas žingsnis Šiaurės šalių link — 2003 liepos 8 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 3 psl. Apie sutarties tarp Šiaurės šalių asociacijų sąjungos ir Lietuvos Šiaurės šalių asociacijos pasirašymą Suomijos ambasadoje Vilnius, iliustruota.
 • Aukojimo papročiai senojoje lietuvių religijoje — 2003 liepos 3 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 14 psl., yra portretas.
 • Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio priesakai — 2003 birželio 27 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 5 psl., yra portretas.
 • Kiek gali iškentėti Valdovų rūmai ir jų rėmėjai? —2003 birželio 10 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 14 psl., yra portretas.
 • Ką reiškia žodis „Lietuva“? — 2003 birželio 3 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 14 psl. Artėjančiam Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Yra portretas.
 • Kas buvo mūsų protėviai: baltai, aisčiai, getai ar geruliai? — 2003 gegužės 30 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 14 psl., yra portretas.
 • Kunigaikštienė Olga, drevlianai ir Rytų baltų nukariavimas — 2003 gegužės 21 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 14 psl., yra portretas.
 • Erškėčiuotas pranciškonų kelias į Lietuvą — 2003 gegužės 14 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 14 psl., iliustruota.
 • Kada Katedros vietoje veikė Perkūno — amžinosios ugnies šventykla? — 2003 gegužės 3 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) „Iš istorijos“ 1 psl., iliustruota.
 • Ariogala, geruliai ir lietuvių kilmės iš romėnų teorija — 2003 balandžio 16 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 14 psl. Apie vietovardžių, besibaigiančių -gala, kilmę. Yra portretas.
 • Lietuva — paskutinė getų civilizacijos sala Europoje — 2003 kovo 19 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 3 psl., su portretu.
 • Šventasis šulinys, aukuras ir pranciškonų žūtis Vilniuje — 2003 kovo 1 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 1 psl., iliustruota.
 • Ar senovėje lietuviai turėjo raštą? — 2003 vasario 15 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 13 psl.
 • Patriarcho darbai liko neįvertinti — 2003 vasario 7 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 4 psl. Apie Joną Basanavičių, su portretu.
 • Ką slepia Verkių požemiai? — 2003 vasario 1 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 3 psl., su portretu.
 • Lietuvių protėviai nukariavę Romos imperiją? — 2003 vasario „Tautininkų žinios“ (ISSN 1392-8643) 4 nr. 4 psl.
 • Mūsų protėviai Romos imperijoje — 2003 sausio 22 „Lietuvos aidas“ (ISSN 1648-4215) 5 psl.

1999 m.

 • Pravėrus „Raskilos“ duris… — 1999 „Gedimino universitetas“ 4 nr. Jonas Stanikūnas apie „Žygeivių“ kraštotyros sąjūdžio kilmę, raidą, nuveiktus darbus ir apie tautinės dainos klubą „Raskila“, artėjant jo 30-mečiui.

1998 m.

 • Raskila — 1998 „Liaudies kultūra“ (ISSN 0236-0551) 3 nr. 38-43 psl. Liudvikas Giedraitis apie tautinės dainos klubą „Raskila“, 3 nuotraukos.

1990 m. knygos

 • Istoriniai akmenys — 1990 m. 143 psl. ir 4 psl. žemėlapių. UDK 902.6 (474.5).
 • Lietuvių tautos kilmė — 1990 m. 84 psl. UDK 947.45.

Surinko bibliografė Genovaitė Mačiūtė