ISSN 1392-9127
Lietuva internete » Sava Lietuva » Leidėjai

Taikomosios matematikos magistras Vitas Povilaitis gimęs Pakruojo raj. Ūdekuose, baigęs Linkuvos gimnaziją ir Vilniaus universitetą, gyvena Vilniuje. Gyvosios gamtos enciklopedijos ir enciklopedijos Lietuvai.lt įkūrėjas, „Wiktionary“ žodynų, futbolo ir kitų žinynų talkininkas, buvęs „Vikipedijos“ administratorius, pasižymėjęs padėkomis ir įvertinimais. Pašto adresas: vpavardė@gmail.com

Vitas Povilaitis
‡ 2010 „Sava Lietuva“:
  Kas?
  Kaip?
  Kodėl?