‡ Lietuva internete: žinių talka


Raktažodžiai

Sava Lietuva
Kaip tvarkytis, kad Lietuva būtų sava

Savitarnos leidykla dalykinių žinių talkai

„Sava Lietuva“

Mokslinė leidykla
 1. Savišvietos sąjūdis
 2. Leidėjų teisės ir atsakomybė
 3. Leidybos sąlygos
 4. Kam neskirta leidykla
 5. Lankomumas ir reklama
 6. Kelrodžiai

Savišvietos sąjūdis

 • Dalykinių naujienų užeiga, atsvara politinio bulvaro žiniasklaidai.
 • Svarbių žinių išranka iš atvirų šaltinių, talkininkų asmeninių dienoraščių ir tiesiogiai.
 • Savarankių, veiklių, galvojančių žmonių susisiekimo ir pasitarimo vieta.
 • Savišvieta savininkiškam padorumui puoselėti, protėvių palikimui, vaikų ateičiai ir savo protui gelbėti.
 • Sąjūdis priešintis mokslo ir kultūros griovimui, kaupti naudingoms žinioms, telktis išmaniems meistrams, skleisti žinioms apie gerus darbus.

Narystė

Leidykla atvira, bet, skirtingai nuo „Vikipedijos“, čia žinias pranešinėja tik aiškiai prisistatę autoriai, jokių anonimų. Autoriai yra visateisiai savo kūrinių savininkai, nei bendros atsakomybės, nei jokių pareigų „Savoj Lietuvoj“ nėra. Leidėjai patarinėja, padeda vienas kitam, bet niekas neturi teisės keisti ne savo kūrinio. Net techniškai čia negalima nieko skelbti nei anonimiškai, nei kito, nei visų vardu, vien tik asmenine leidėjo paskyra.

Paskyros platinamos pakvietimų būdu, laiduojant už pakviestą leidėją asmeniškai. Pakviestasis savo ruožtu gauna teisę kviesti kitus. Tačiau siūlytis galima ir pačiam. Naudotis leidykla sąlygos penkios:

 1. pripažinti atžangos apraiškas ir savišvietos sąjūdžio keliamus uždavinius, išvardintus skirsnyje aukščiau;
 2. laikytis dalykinės leidybos sąlygų, išvardintų skirsnyje žemiau;
 3. išmanyti bent vieną amatą ar kitą naudingą profesinį dalyką;
 4. parodyti savo nuveiktų visuomenei naudingų darbų;
 5. gauti leidėjo paskyrą su asmeniniu kvietėjo laidavimu.

Nėra naudos dydžio sąlygos, tik jinai turi būti aiški, patikrinama. Užtenka atnešti naudingos medžiagos, bent keliskart prisidėti dalykiniais atsiliepimais: pataisymais, patikslinimais, svarbiais papildymais.

Leidybos sąlygos

Dalykiška — tinkama, naudinga, patogu, paprasta, glausta, švaru, aišku, tikra. Kiekvienas pranešimas leidykloje turi būti pateiktas su dalykiniu aprašu pagal bibliografijos taisykles.

Tiesos rodikliai: logika, praktinė nauda, mokslinis metodas. Geriau oponento kontrargumentas ir negailestinga kritika, negu nepagrįstas šalininko pritarimas ir tuščia gražbylystė.

Leidykla neskirta nei neginčijamai daugumos nuomonei, nei kokiai nors politinei ideologijai reikšti. Kuo įvairesnių pažiūrų ir patyrimo žmonės, kuo ryškesnės ir neįprastos mintys, tuo geriau — svarbu, kad žinios būtų dalykiškos, pranešimai svarbūs ir atitiktų tikrovę, o teiginiai pagrįsti ir patikrinami.

Dalykinėje žiniasklaidoje neleistinos politinei propagandai, akademiniam sofizmui ir bulvariniams užkalbėjimams būdingos įrodinėjimo klaidos (fallacies): „šiaudinės kaliausės“, „vaizduotės trūkumo“, „dviejų blogybių“, „lazdos argumento“ ir kt. Tačiau išradybai būdingi „šventumo danginimo“, kraštutinumo (taip pat priešingybės, atvirkštybės, begalybės, nulio) suvokimo bei patikrinimo būdai priimtini ir dažnai pageidautini. Esminė sąlyga teiginiams — nevadinti įrodytais neįrodytų dalykų.

Bet tokių klaidų nesunku išvengti, vietoj gilių įsitikinimų ir painių teorijų daugiau pranešinėjant paties pastebėtus tikrovės įvykius, naudingas žinias, savo patyrimą, išsprendus gyvenimišką problemą, išbandžius naują įtaisą, perpratus reiškinį, patekus į padėtį, apie kurią verta sužinoti ir kitiems.

Kam neskirta leidykla

Ko netinka skelbti šioje leidykloje? Nieko, kas tinka kitur:

 • jei duomenys ir aprašymai nekelia ginčų — kraukime juos atviroje „Vikipedijoje“, remkime ir puoselėkime enciklopediją Lietuvai.lt;
 • kas tinka specializuotuose žinynuose, dalykiniuose interneto leidiniuose — ten ir skelbkime, išnaudokime ir prisidėkime prie jau daromų gerų darbų, užuot pradėję viską iš naujo tuo pačiu reikalu;
 • jei labiau norite skelbtis populiariuose interneto portaluose — tai jums ten labiau ir tinka, nereikia kartotis čia, teisingai „Gugelis“ ir kiti paieškos robotai menkina vertę, už kartojimą (duplicated content) skaudžiai baudžia, juk tai ir interneto etikos (netiquette) pažeidimas;
 • kas skirta savo šeimai, giminei, draugams — skelbkime asmeninėse WWW svetainėse ir socialiniuose tinkluose.

Apskritai ir turint leidėjo paskyrą „Savoje Lietuvoje“, vis tiek kiekvienam talkiui verta turėti po asmeninę svetainę, bent dienyną. Jau vien kad būtų lengva pasirinkti, kur kuris pranešimas geriau tinka: pasiskelbus talkos leidykloje, į savo kūrinį verta padaryti nuorodą ir dienyne, o nusprendus kokį svarbų savo veikalą pirminiu šaltiniu laikyti ir jį apsvarstyti asmeninėje buveinėje — į ją per nuorodą tiks nukreipti ir žinių talkos skaitytojus.

Lankomumas ir reklamos sąlygos

Kiek lankytojų perskaitys mano pranešimą, koks šio portalo reklaminis pajėgumas?

Čia ne portalas ir net ne leidinys — o savitarnos leidykla. Ir talka. Tikra talka, ne komjaunuoliškas socialinio aktyvizmo „savanoriavimas“ pagal valdiškus užsakymus ir viršvalstybinių fondų projektus. Talka, kokia buvo būdinga mūsų tautai, įprasta ir savaime suprantama ūkininkų tarpusavio santykiuose. On.lt — žinių talka, kurioje nėra tarnų. Nėra redaktorių, kitokių pareigūnų, nėra atsakingų ir už rinkodarą, žinių platinimą, reklamą. Reklamos „Savoj Lietuvoj“ išvis nėra ir neturi būti.

Žinios pranešimu ir išplatinimu rūpinasi pats pranešėjas, jei jam rūpi. Kai rūpi, tai nesunku pranešti ir kitiems, kam irgi rūpi. Asmeniškai ir įdedant nuorodas laiškuose, kituose tam tinkamuose leidiniuose, paskelbiant forumuose, pakviečiant socialiniuose tinkluose. Jei pranešimas svarbus, tikriausiai jo platinimu pasirūpins ir dauguma „Savos“ talkių, kiekvienas savais ryšiais. O tai kur kas veiksmingesnė žinių sklaida už biurokratinę PR rinkodarą ir reklamos brukalą.

Šitokią natūralią žinių sklaidą, savaiminius „organinius“ žmonių saitus skatina ir labiausiai vertina „Gugelis“ ir kitos žinių indeksavimo ir paieškos tarnybos. Talkininkai, rašydami ir asmeninius dienoraščius, dalyvaudami kituose leidiniuose, įsijungę į socialinius tinklus ir turintys pasitikėjimą kaip padorūs žmonės ir išmanūs specialistai, suėję į talką — didžiulė galia, auganti ekspo­nentiškai, sinergetiniu būdu.

Svarbias žinias talka platins ir joms vertę suteiks ne vien šioje leidykloje. Naudingas paslaugas ir vertus dėmesio leidinius registruoja žinynas „Lietuva internete“, o „Sava Lietuva“ turi skiltį „Nuorodos“, skirtą skelbti vien išoriniams šaltiniams. Skilties pateiktis tokia, kad turinio nekartoja, o nuokraipą palydi sava antrašte ir santrauka, kas ten svarbaus ir kuo verta susidomėti — o tai ne mažina šaltinio svorį (kaip būtų kartojimosi atveju), bet didina, pačiu paveikiausiu būdu.

Kelrodžiai:

Talka Lietuvai — tvarkytis, kaip norėtum, kad Lietuva būtų sava: kokia būtų svajonių Lietuva, virtuali Lietuva, Lietuva internete.

Vladas Palubinskas

Sąlygos rašytojų kalbai

Kas čia šeimininkas

Kaip naudotis

Atsiliepimų taryba

Kuo galiu prisidėti ir kas man iš to