Skilčių rodyklė

Išsamus leidybos skilčių — visų turinio pateikimo pavidalų aprašas
Paskaitos reiškinio, problemos išnagrinėjimas ir išvados apibendrinimas.
Pamokos vadovėliai, patarimai, pavyzdžiai, aprašymai, žinynai.
Pateiktys veiklos, veikalų ir asmenybių pristatymai.
Prakalbos vieši pareiškimai, pamokslai, proginiai pasisakymai.
Pastabos trumpos pastabos iš savo asmeninių dienoraščių arba tiesiogiai.
Ištraukos svarbių žinių išrankos iš kitų leidinių ir iš atsiliepimų.
Nuorodos kur kitur verta pasidairyti žiniasklaidoje.
Įvykiai pranešimai iš įvykio vietos, naujo patyrimo žinia (vienu klausimu).
Būsimieji pranešimai apie artėjančius įvykius, perspėjimai apie numatomus pokyčius.
Renginiai ruošimasis saviems renginiams, talkininkų org. reikalai.
Apžvalgos naujų įtaisų, įvykių, reiškinių ir nuomonių apie juos apžvalgos.
„Ljęgzů“ istorinės kalbotyros įvykiai ir kalbų raidos žinyno naujienos.
Metraštis lietuviško interneto raidos ataskaitos (1997-2009 m. archyvas).
Klausimai pasiteiravimai žinovams aiškiu klausimu.
Uždaviniai dar niekam neaiškaus klausimo iškėlimas ir nagrinėjimas.
Pasiūlymai paslaugos pasiūlymas, meistro užsakymas, kvietimas talkon.
Vaizdo įrašai filmukai, videoklipai, televizijos laidų ištraukos.
Garso įrašai balsai, muzika, audioklipai, grojaraščiai.
Paveikslai nuotraukos, piešiniai, parodos (fotoreportažai, komiksai, galerijos).