‡ Lietuva internete: žinių talka


Raktažodžiai

Sava Lietuva
Kaip tvarkytis, kad Lietuva būtų sava

Klausimai

Iškelti klausimai, jų atsakymai, pasiūlymai, užsakymai.

Pasiūlymai

Savo paslaugos pasiūlymas, pakvietimas talkon, išmanančio meistro paieška ir užsakymas, pasisiūlymas finansuoti, paremti „Savą Lietuvą“, investavimo sumanymas, patarpininkavimas.

Uždaviniai

Dar niekam neaiškaus klausimo iškėlimas ir jo nagrinėjimas.

Pasiteiravimai

Pasiteiravimas žinovams aiškiu klausimu, patarimo paprašymas (čia):

Kur išsikraustė dakai?
2010-05-10 : Klausimas, kur žinomi dakų pabėgėlių pėdsakai 106-aisiais metais.
229. Pasiteiravimai: : : , , , , , , , .

106-aisiais mūsų eros metais Roma nukariavo ir sunaikino dakų valstybę. Senuose raštuose ji buvo suprantama kaip bendresnės didžiulės, bet nesuvienytos valstybės nuo jūrų iki jūrų dalis. Po karo buvusių vietinių gyventojų nebeliko: vieni žuvo, kiti išsikraustė šiauriau, pusę milijono romėnai išvežė į vergiją, o jų vieton atkėlė ir apgyvendino kolonistus. Senbuviai kalbėjo baltiškai, o naujakurių lotyniška kalba ilgainiui virto dabartine rumuniška.

Spameriai.lt
2009-10-07 : Ką galima išvadinti spam teršėju, kaip juos registruoti?.
158. Pasiteiravimai: : : , , .

Ką galima vadinti piktybiniu spam kenkėju, kaip turėtų atrodyti gėdos stulpas, ar susirinktų talkininkų juodajam sąrašui tvarkyti, o gal verta steigti lietuvišką DNSBL serverį?