‡ Sava Lietuva

ISSN 1392-9127

Raktažodis: peticija

Žodis „peticija“ yra esminis šiuose pranešimuose:
Kalba, mada ir Prancūzija
2009-04-05 Apie prancūzų rūpestį kalba.
121. Pastabos: : : , , , , , , .
: Saugoti gimtąją kalbą nėra gėda.