‡ Lietuva internete: žinių talka


Raktažodžiai

Sava Lietuva
Kaip tvarkytis, kad Lietuva būtų sava

Gintaras Valiukevičius

Dr. Gintaras Valiukevičius — matematikas, tautosakos rinkėjas, Lietuvos praeities tyrėjas. Gimė ir augo prie Šventosios Ukmergėje. Dirba Matematikos ir informatikos institute (sauso vandens tekėjimų aprašymas, ištiktiniai integralai erdvėse su silpna topologija, daugiareikšmių atvaizdavimų lydos savybės), veda teorinės vadybos seminarą. Lietuviškų knygų leidėjas — išleido savo ir kitų autorių knygas „Lietuvių antinacinė rezistencija 1941-1944 m.“, „Žolių vardai“ (Sintautų apylinkėse), apie Seirijų apylinkių praeitį, kt. Skelbia savo publicistiką „Lietuvos aide“ ir kituose laikraščiuose.

Atnešto turinio rodyklė

Lietuviški vietovardžiai Vokietijoje
2010-09-25 Tikrinu Česlovo Gedgaudo pramatas apie lietuvių kalbos kilmę.
263. Ištraukos: : : , .
: Lietuviai kilę iš kreivių, kroatai iš širvintų, suomiai iš venedų, trakai iš madjarų, turkai iš alanų.

Dažni vietovardžiai Kapellen, kaip ir žodžiai „kapela“, „koplyčia“, lotyniškas capella, tikriausiai bus kilęs iš lietuviško žodžio „kapeliai“. Reiktų remtis naujausiais genomo tyrimais ir daugiau dėmesio atkreipti į neindoeuropietiškas Europos kalbas: suomių, vengrų, turkų, nes tai venedų, alanų, trakų palikuonys. Akad. Paulius Slavėnas dar 1978 m. bandė nupaišyti lietuviškų žodžių prasmių žemėlapį. Kažkokio žemėlapio reiktų ir mums. Arba kaip indoeuropiečiai sako atgaminti mūsų prokalbės žmogaus pasaulį. Bet tai jau ne šios dienos darbas.

galas