Vladas Palubinskas Mokslinis požiūris ir būtini mokslo požymiai:
Mokslas yra tik kas tikra, tikslu, bendra, įrodoma ir pritaikoma —
, 2016-04-26.

7. Reikalavimai

Mokslinis požiūris ir būtini mokslo požymiai

Mokslas yra tik tai, kas:

abstraktu — mokslas yra „neapčiuopiamų“, bet suvokiamų priežasties – pasekmės loginių ryšių „jeigu—tai“ supratimas, o ne empirinių, nors ir teisingų duomenų aprašymas;

nematerialu — tai sąveikų dėsningumai, o ne daiktai, medžiagos, dailės kūriniai, raštai;

neabsoliutu — tik nuo prielaidos iki išvados, „jeigu—tai“: nepamirštant sąlygų, nelaikant jų savaime aiškiomis arba neginčytinomis;

objektyvu — kas yra nešališka: paremta ne autoritetais, ne morale, ne savo ar daugumos nuomone, o pats prašosi tikrinamas. Ir ne kas man vienam nutinka, ne kas kiekvienam žmogui kitaip, ne kas yra subjektyvu: ne sava tiesa, ne nuomonė;

bendra — bendrų dėsningumų, o ne skirtybių aprašinėjimas;

tikslu — apibrėžta vienareikšmiai be neaiškumų ir daugiaprasmybių;

neprieštaringa — teiginys neturi prieštarauti pats sau, samprotavimo logikai ir žinomiems duomenims;

patikrinama — paskelbta viešai, nurodant, iš kur paimti duomenys, kokia prielaida ir kokiais samprotavimais gauta išvada: nepatikrinami teiginiai pažinimui yra beprasmiai;

įrodoma — kai žinomi duomenys + logika + sąlygos = išvada;

atkartojama — dėsnis, o ne beveik, paprastai, dažniausiai, su išimtimis: turi būti įmanoma pakartoti savaip, išbandyti ir abejojantiems;

neišvengiama — protu numatoma priklausomybė, sąryšis tarp priežasties ir jos pasekmės;

tikra — tikri gamtos ir visuomenės reiškiniai, o ne išmonė, svajonės, lūkesčiai, norai, įsitikinimai, ne pasąmonė, ne antgamtiška;

pritaikoma — prasmingas praktinio tikrovės uždavinio sprendimas gyvenime: tik kas dalykiška, aišku, naudinga (utility function, useful models of reality). Ribojantis žmogaus patirties srityse, todėl visuomenės santvarkos, kultūros kilmės, raidos ir likimo klausimais neturės reikšmės tamsiųjų Visatos urvų savybės ir kvarkų keistumas, keturmatės ir multidimensinės erdvės įdomybės, kvantinė logika nei daugiapoliarė sąmonė. Kas iš to?

Vladas Palubinskas

6. Įrodymas 8. Apibrėžtis

V. Palubinsko nuotraukoje — kalvių kalvio Vytauto Jaručio žalvarinis kryžius:

Tautodailės sąjūdžio 50-metis
Santrauka:

Mokslas yra ne empirinių duomenų aprašymas, o priklausomybės dėsningumų įrodymas. Paskelbiant viešai, atskleidžiant prielaidas, sąlygas ir patikrinamus duomenis. Mokslu vadiname tik prasmingus tikrovės uždavinių sprendimus, ribojantis žmogaus patirties srityse ir naudingai pritaikomus gyvenime.

Teiginys:
Mokslas yra tik kas tikra, tikslu, bendra, įrodoma ir pritaikoma.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, .
Pirminis šaltinis:
http://on.lt/reikalavimai
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2016-04-26.