Vladas Palubinskas Pranešimas apie Sigito Valadkos televizijos laidą „Istorija, kurios nežinome“:
Jūratė de Rosales kalbės per „Init TV“ kas savaitę, pradedant spalio 1 —
, 2009-09-28.

Jūratės de Rosales laidos per televiziją

„Init TV“ penkių laidų ciklas „Istorija, kurios nežinome“ apie išbrauktą mūsų protėvių senovę prieš krikštą rodoma kas antrą ketvirtadienį 19:00-20:00, pradedant 2009 metų spalio 1 diena, kartojama penktadieniais 11:15-12:15 ir šeštadieniais 11:30-12:30 bei kitą savaitgalį tuo pačiu metu. Per kabelinę „Init TV“ — jinai matoma „Init“ tinklais Kaune, „Vinita“ Vilniuje ir „Sugardas“ Visagine.

Penktojoje laidoje lapkričio 26 dieną buvęs ilgametis Venesuelos Istorijos mokslų akademijos pirmininkas prof. Guillermo Morón savo bibliotekoje kalbasi su Jūrate de Rosales. O TV studijoje laidos „Nuomonės“ vedėjas žurnalistas Sigitas Valadka kalbina Česlovo Gedgaudo fondo pirmininką Leopoldą Krušinską ir akademiką prof. Romualdą Grigą — šiemet išleistos knygos „Senieji lietuviai: tapatybės bruožai ir jų likimas“ autorių.

Ketvirtojo pokalbio lapkričio 12 dieną maloniai sutiko dalyvauti „Žygeivių“ sąjūdžio ir „Raskilos“ dainų sambūrio steigėjas, knygų „Lietuvių tautos kilmė“ ir „Istoriniai akmenys“ autorius Rimantas Matulis bei JAV Šiaurės Vakarų universiteto profesorius Dario Fernández-Morera — garsus ispanų Aukso amžiaus literatūrologas, lyginamosios literatūros tyrinėtojas, JAV prezidentūros patarėjas Lotynų Amerikos klausimais. Kaip visada, pokalbyje dar dalyvaus Leopoldas Krušinskas ir Jūratė de Rosales.

Trečiasis pokalbis parodytas spalio 29 dieną 19 val. Pakartotas spalio 30 ir 31 bei lapkričio 5 ir 6 dienomis. Šįkart apie protėvių senovės atskleidimą žiniasklaidoje, kuo jinai įdomi ir svarbi, kam to reikia, kas iš to. Greta kiekvienoje laidoje esančių žurnalistų Jūratės de Rosales, Sigito Valadkos ir Leopoldo Krušinsko, dar pasisakė žurnalistė Virginija Skučaitė ir Vladas Palubinskas.

Antrasis pokalbis studijoje su archeologu Algirdu Girininku, etnologais Aivaru Lileika, Leopoldu Krušinsku studijoje Kaune bei tiesioginiu vaizdo ryšiu su Jūrate de Rosales iš Venesuelos įvyko spalio 15 d. (laida pakartota spalio 16, 17, 22, 23 ir 24 dienomis).

Pirmoji laida buvo parodyta spalio 1 dieną ir pakartota spalio 8 dieną. Studijoje vedėjas Sigitas Valadka kalbino kultūrologą Algirdą Patacką, Česlovo Gedgaudo fondo pirmininką Leopoldą Krušinską, o telefonu iš Venesuelos — žurnalo „Zeta“ redaktorę Jūratę de Rosales ir Lietuvos.net redaktorių Aivarą Lileiką iš Londono „Metropoliteno“ universiteto.

Rodytų laidų vaizdo įrašai saugomi Init TV sandėlyje, o čia jie matomi skiltyje „Raiškiai“.

Vladas

Santrauka:

Sigito Valadkos televizijos laida „Nuomonės. Istorija, kurios nežinome“ vyksta ketvirtadieniais per „Init TV“, vaizdo įrašai čia skiltyje „Raiškiai“, URL http://on.lt/filmai/.

Teiginys:
Jūratė de Rosales kalbės per „Init TV“ kas savaitę, pradedant spalio 1.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , , , , .
Asmenvardžiai:
Dario Fernández-Morera, Guillermo Morón, Algirdas Girininkas, Romualdas Grigas, Leopoldas Krušinskas, Aivaras Lileika, Rimantas Matulis, Vladas Palubinskas, Algirdas Patackas, Jūratė Rosales, Sigitas Valadka.
Vietovardžiai:
Londonas, Karakas, Kaunas, Vilnius, Visaginas.
Kiti tikriniai daiktavardžiai:
Init TV.
Pirminis šaltinis:
http://on.lt/jurates-rosales-laidos-per-televizija
Nuosavybė:
leidžiama platinti neatsiklausus, tik nekeičiant duomenų ir nurodant šaltinį.
Autorius:
, 2009-09-28.