Justinas Marcinkevičius Lietuvai pagražinti draugijos V suvažiavimo pareiškimas:
Vinco Kudirkos sukurta rašyba tobulai tinka lietuvių kalbos raiškai —
, 2010-02-06.

Dėl lietuvių kalbos apsaugos

Lietuvių literatūrinės kalbos klasikinė, Vinco Kudirkos sukurtoji, rašyba tobulai tinka mūsų, archaiškiausios Europoje kalbos raiškai ir šiuolaikiniam vartojimui, yra nacionalinė vertybė, ir jos keitimas, įjungiant papildomus lotyniškojo raidyno žymenis bei elementus, atvertų kelius deformacijoms, nesuderinamoms nei su kalbos dvasia, nei su jos konstituciniu statusu. Lietuvių kalbos apsauga yra ir lietuvių Tautos tęstinumo garantija.

Suvažiavimas vienbalsiai nutarė:

  • Siūlyti Seimui atmesti Vyriausybės pateiktą įstatymo projektą dėl pavardžių ir vardų rašymo dokumentuose, kuriuo siekiama įteisinti nelietuvišką rašybą, keisti lietuvišką abėcėlę, nes jis prieštarauja konstituciniam valstybinės kalbos statusui, griautų lietuviškos rašybos sistemą ir sukeltų sumaištį valstybės viešajame gyvenime.
  • Pritarti asmenvardžių rašybos latviškam modeliui, kuris nustato oficialų statusą tik asmenvardžio formai, parašytu valstybine kalba, o kitomis kalbomis parašytus tikrinius daiktavardžius tiek dokumentuose, tiek kituose valstybine kalba parašytuose tekstuose leidžia pateikti tik kaip papildomą informaciją.
  • Atkreipti Seimo dėmesį, kad latviškas svetimvardžių rašybos modelis yra vienintelis įmanomas kompromisas, jį atgimstančiai Lietuvai siūlė dar Vincas Kudirka ir kuris, kaip neseniai nustatė tarptautinis žmogaus teisių teismas, neprieštarauja tarptautiniams Latvijos, kaip ir Lietuvos, įsipareigojimams.Tokį sprendimą pasirinkti mus įpareigoja ir baltiškasis solidarumas, dviejų išlikusių Baltų kalbų giminystė.

Kalba – pagrindinis Tautos ir valstybės išlikimo ramstis. Lietuva net okupacijų laikais atsilaikė prieš rusinimą, lenkinimą, todėl privalome lietuvių kalbą apginti ir dabar.

Rezoliucija Lietuvai pagražinti draugijos penktajame suvažiavime priimta vienbalsiai.

LPD valdybos pirmininkas       Juozas Dingelis

Suvažiavimo rezoliucijai pritaria:

LPD garbės pirmininkas akad. Justinas Marcinkevičius
Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Valdemaras Razumas
Kovo 11-osios signataras Romualdas Ozolas
Kultūros kongreso tarybos pirmininkas prof. Krescencijus Stoškus
Lietuvių pilietinių organizacijų forumo tarybos pirmininkas prof. Alfonsas Vaišvila
Sociologų draugijos garbės pirmininkas prof. Romualdas Grigas
Lietuvos sąjūdžio tarybos pirmininkas Vidmantas Žilius
Etninės kultūros tarybos pirmininkė dr. Dalia Urbanavičienė
prof. Ona Voverienė
Vydūno draugijos pirmininkas dr. Vaclovas Bagdonavičius
Lietuvos universitetų moterų asocijacijos prezidentė Dalia Poškienė
Zanavykų bendrijos pirmininkas Albinas Vaičiūnas
Žiemgalos draugijos viceprezidentas prof. Vytautas Šernas
Kovo 11-osios signataras prof. Bronislovas Genzelis
Santrauka:

Lietuvių kalbos apsauga yra ir lietuvių tautos tęstinumo garantija. Seimas turi atmesti Vyriausybės pateiktą antikonstitucinį įstatymo projektą, kuriuo siekiama įteisinti nelietuvišką rašybą, keisti lietuvišką abėcėlę, nes jis griautų lietuviškos rašybos sistemą ir sukeltų sumaištį valstybės viešajame gyvenime. Latviškas svetimvardžių rašybos modelis yra vienintelis įmanomas kompromisas, jį atgimstančiai Lietuvai siūlė dar Vincas Kudirka, jam pritarė tarptautinis žmogaus teisių teismas. Taip elgtis mus įpareigoja ir baltiškasis solidarumas, dviejų išlikusių Baltų kalbų giminystė.

Teiginys:
Vinco Kudirkos sukurta rašyba tobulai tinka lietuvių kalbos raiškai.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , , .
Asmenvardžiai:
V.Bagdonavičius, J.Dringelis, B.Genzelis, R.Grigas, V.Kudirka, Just.Marcinkevičius, R.Ozolas, D.Poškienė, V.Razumas, K.Stoškus, V.Šernas, D.Urbanavičienė, A.Vaičiūnas, A.Vaišvila, O.Voverienė, V.Žilius.
Pirminis šaltinis:
http://www.lpd.lt/naujienos.htm
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2010-02-06.