Santrauka:

Arių krikščionybę paskelbus erezija ir atsiskyrus katalikams, pakeista balsės Υ ψιλον (upsilon) tartis: balsis ū imtas tarti y. Taip pakitusi tartis išplito ir oficialiose bažnyčios lotynų, slavų kalbose, todėl dabar lietuvių (ir senovės kalbų) žodžiuose balsį ū, u atitinka i, y, и, ы kitų dabartinių kalbų tos pat kilmės žodžiuose. Ankstyvosios krikščionybės vidaus kovų žinovai galėtų dar patikslinti, iš esmės papildyti šio dėsnio aprašymą, gal ką ir pataisyti.

Teiginys:
Ankstyvosios krikščionybės reformos pakeitė balsio ū tartį.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, .
Šaltinis:
https://az.on.lt/balsis-u-y
Nuorodą įdėjo:
, 2020-02-11.