Liudvikas Giedraitis „Liaudies kultūroje“ apie tautinės dainos klubą „Raskila“:
1998-09-04

Raskila

1998 m. „Liaudies kultūra“ 3 nr. 38-43 psl. Liudvikas Gadeikis: „Raskila“.

Raskila