„Init“ TV laida apie Rosales viešnagę Lietuvoje 2011 m. birželio antroje pusėje.
, 2011-07-14.

Dr. Jūratė de Rosales Lietuvoje

Luiso ir Jūratės de Rosales viešnagės apžvalgos pirmoji dalis parodyta per „Init“ televiziją 2011 m. liepos 14 dieną laidoje „Mūsų praeities beieškant“ — apie renginius Vilniuje, daugiausia apie iškilmingą pasitikimą oro uoste 2011 m. birželio 13 d. vakare ir apie mokslinį pripažinimą, 2011 m. birželio 15 dieną apdovanojant Jūratę de Rosales Lietuvos edukologijos universiteto (VPU) medaliu ir suteikiant garbės daktarės vardą (honoris causa).

Antroje reportažo dalyje (parodyta liepos 18 dieną) — garbės daktarės teiginiai apie buvusią itin aukštą ir turtingą protėvių gamtajausmę kultūrą, ūkinį sumanumą, nuolatinės veiklos, virsmo, būtinumo atsinaujinti galvoseną, dar išlikusią dainose, kalboje, sanskrito raštuose. Apie ugnies išgavimo ir saugaus pritaikymo išradėjų ženklo panašumą į viesulo, perkūno, visatos veikimo vaizdus, senųjų verpeto, sūkurio, sukinio, švaistiklio, kalvarato ženklų tautiškumą ir nederamą jų siejimą su nelietuviška svastika. Ištraukos daugiausia iš paskaitų Lietuvos mokslų akademijoje ir Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekoje:

Trečiojoje dalyje (parodyta liepos 25 d.) — dr. Rosales dalykiniai susitikimai opiais antikos ir ankstyvųjų viduramžių istorijos, archeologijos, istorinės ir lyginamosios kalbotyros klausimais su akademikais, su mokslininkais specialistais Lietuvių kalbos institute, VDU Letonikos institute, Klaipėdos universitete:

Nuotraukoje — garbės daktarės pažyma Jūratei de Rosales 2011 m. birželio 15 d. Vilniuje:

Dr. Jūratė de Rosales
Santrauka:

„Init“ televizijos laida apie dr. Jūratės de Rosales viešnagę Lietuvoje 2011 metų birželio 13 – 23 dienomis: apie mokslinių tyrinėjimų pripažinimo iškilmes, apdovanojant Lietuvos edukologijos universiteto (VPU) medaliu ir suteikiant garbės daktarės vardą (honoris causa), apie paskaitą ir knygos „Europos šaknys“ pristatymą Lietuvos mokslų akademijoje, apie dalykinius susitikimus su kalbininkais Vytauto Didžiojo universitete, su archeologais Klaipėdos universitete, su istorikais, kraštotyros ir tautinės kultūros puoselėtojais, savo talkininkais. „Init TV“ laidos autoriai Vaida Stagniūnaitė ir Saulius Novikas.

Teiginys:
Jūratės de Rosales moksliniai tyrinėjimai įvertinti VPU medaliu ir garbės daktarės vardu.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , , , .
Šaltinis:
http://web3.init.lt/main.php/id/5854.
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Įrašą įdėjo:
, 2011-07-14.