Jūratė de Rosales Jūratės ir Luiso Rosales susitikimų ir pasisakymų 2011 m. biržely medžiaga:
Garbės daktarės vardo suteikimo proga aplankiau Lietuvą —
, 2011-05-30.

Rosales viešnagė Lietuvoje

Man džiugu pranešti, kad su vyru Luisu Rosales buvau atvykusi atostogų išsiilgton tėviškėn, aplankyti man taip mielos Lietuvos, susitikti su jos tolimos praeities tyrinėtojais, kalbotyros ir kraštotyros aistruoliais, protėvių kultūros puoselėtojais, jaunimu, talkininkais, savo artimaisiais. Ypač turiu padėkoti akademinei bendruomenei už mano triūso pripažinimą Lietuvai svarbia moksline veikla — už garbės daktarės vardo (doctor honoris causa) suteikimą. Birželio mėnesį buvau pakviesta į tokius viešus renginius:

 • 15 d. 11 val. — pripažinimo iškilmės Lietuvos edukologijos universiteto (VPU) centrinių rūmų aktų salėje (Studentų g. 39);
 • 16 d. 08 val. — „Labo ryto“ pokalbis per „Lietuvos televiziją“;
 • 16 d. 11 val. — pranešimas žiniasklaidai „Eltos“ spaudos konferencijoje su prof. Algimantu Česnulevičiumi, akad. Romualdu Grigu ir akad. Eugenijumi Jovaiša;
 • 16 d. 16 val. — inauguracinė paskaita ir naujos knygos „Europos šaknys“ pristatymas Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje menėje (Gedimino pr. 3);
 • 18 d. 15 val. — paskaita „Senosios Europos vandens keliai ir didinga Birštono praeitis“ Gintaro miesto (Bern Stein) savivaldybės salėje;
 • 20 d. 14 val. — paskaita Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune;
 • 20 d. 18 val. — pasitarimas istorinės ir lyginamosios kalbotyros klausimais Vytauto Didžiojo universiteto Letonikos centre (Kaune, K. Donelaičio g. 52) su prof. Alvydu Butkumi, prof. Olegu Poliakovu, doc. Edvardu Satkevičiumi, kultūrologu Algirdu Patacku;
 • 21 d. 10 val. — paskaita Punsko kultūros rūmuose (Kovo 11-osios g. 17), jotvingių ir prūsų pagerbimas jų atminimo pilyje (atšaukiau);
 • 22 d. 11 val. — akademinė diskusija Klaipėdos universiteto Senato salėje su prof. Algirdu Girininku, akad. Vladu Žulkumi ir kitais mokslininkais;
 • 22 d. 17 val. — vieša paskaita „Europos šaknys“ Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje;
 • 23 d. 12 val. — pašnekesys „Prie pietų stalo“ per „Žinių radiją“.

Tiksliau viešus ir dalykinius reikalus pasistengiau suderinti ir parodyti „gyvame“ atostogų kalendoriuje (jau išimtas). Žemiau atsiliepimai žiniasklaidoje, vaizdinė ir kitokia medžiaga, kurią pavyko surinkti talkininkų dėka.

2011-06-13 pasitikimas Vilniaus oro uoste:

Filmuota „Init TV“, autoriai Vaida Stagniūnaitė ir Saulius Novikas. Reginiui įvertinti įsivaizduokite dar iškilmingą pasveikinimą „Sutaro“ dūdomis, „Raskilos“ praleidimą per tautinių juostų garbės jievaro tiltą ir tėvynės ilgesio giesmę, pritariant kanklėmis.

Rosales Vilniaus oro uoste 2011-06-13 20:30

Tėvynės ilgesio giesmė

2011-06-14 Užsienio reikalų ministerijoje apklausa

URM iškvietimu 15:00 beveik valandą vyko draugiškas pokalbis su viceministre Asta Liauškiene (Skaisgiryte).

2011-06-14 vakaronė tautinių dainų ir šokių ratelyje „Raskila“:

Raskila su Rosales 2011-06-14

Paveikslo autorius — fotomenininkas Vytautas Daraškevičius. Dar dvi nuotrauki iš „Raskilosvakaronės.

2011-06-15 pripažinimo garbės daktare iškilmės

Lietuvos edukologijos universiteto (VPU) senato pirmininko profesoriaus Audroniaus Vilko nurodymai, profesoriaus Antano Kiverio pranešimas lotyniškai, rektoriaus akademiko Algirdo Gaižučio, istorijos dekano akademiko Eugenijaus Jovaišos ir garbės daktarės Jūratės de Rosales prakalbos.

Prof. Antano Kiverio pranešimas lotynų kalba [Vlado Palubinsko nuotr.]

Universiteto senatas [Vytauto Daraškevičiaus nuotr.]

Garbės daktarės (doctor honoris causa) vardo suteikimas ir apdovanojimas Lietuvos edukologijos universiteto medaliu buvo labai iškilmingas: puikiai grojo styginių kvartetas, dainavo akademinis choras, raiškiai skambėjo pranešimas lotyniškai, jaudino prasmingos prakalbos, bendrai sugiedotas akademinis himnas ir tautinė giesmė, daugybė gėlių. Ačiū!

2011-06-16 „Lietuvos televizijos“ laidoje „Labas rytas“

Kalbina laidos vedėjas Ignas Krupavičius. Atleiskite, garsas atsilieka nuo vaizdo, bet taip padėta ir pačiame LRT archyve, nors ten rodo gerai.

2011-06-16 ELTA pranešimas žiniasklaidai ir spaudos konferencija

Pranešėjai: dr. Jūratė de Rosales; Lietuvos universitetų mokslinių darbų žurnalo „Istorija“ redkolegijos pirmininkas, Lietuvos edukologijos universiteto (VPU) istorijos dekanas, LDK Gedimino ordino Karininko kryžiaus žymūnas, Lietuvos mokslo premiją pelnęs archeologijos profesorius, akademikas Eugenijus Jovaiša; už tautotyrą Lietuvos mokslo premija įvertintas sociologijos profesorius, akademikas Romualdas Grigas ir Lietuvos kartografų draugijos pirmininkas, geografijos profesorius Algimantas Česnulevičius; konferencijos vedėjas — mokslinės WWW leidyklos žinių talkai įkūrėjas Vladas Palubinskas:

ELTA preskonferencija su dr. Rosales

Pranešimas žiniasklaidai buvo platus, preskonferencija užtruko beveik dvi valandas, žurnalistų buvo gausu, ypač atidžiai įrašinėjo ir klausinėjo LRT „Lietuvos radijas“ ir „Lietuvos televizija“. Atgarsiai: BNS pranešimas: Delfi.lt, Zebra.lt, „15min“, „Kauno diena“, „Amerikos lietuvis“; ELTA pranešimas: Lietuvos radijas ir televizija, Alfa.lt, Balsas.lt, Baltuatlantida.lt, Diena.lt, Dienosnaujienos.lt, Glaustai.lt, Kasdien.lt, Klaipedos.info, Vtv.lt, „Baltija“, „Draugas“, „Respublika“, „Kauno alėja“, „Klaipėda“, „Krašto apsauga“, „Technologijos“, „Ūkio žinios“, „Vakarų ekspresas“, „Valstietis“, „Žalgiris“, kt. Autoriniai straipsniai spaudoje: „Amerikos lietuvis“, „El Nuevo País“, „Lietuvos aidas“, „Lietuvos rytas“, „Lietuvos žinios“, „Respublika“, „15min“, „Kauno diena“, „Klaipėda“, „Kurier Wileński“, „Laisvas laikraštis“, „Dainavos gidas“. „Gyvenimas“, „Naujasis Gėlupis“, „Vakarų ekspresas“, „Voruta“, „Zeta“, Alfa.lt, Demokratija.eu, Punskas.pl, Zalgiris.org ir kiti. Vienintelis „Lietuvos rytas“ atsiliepė nepagarbiai ir iškraipydamas žinias. „Mokslo Lietuva“ 2011-06-16 16 nr. 1, 10 ir 11 psl. dalykiškai pristatė viešnią, pranešė apie jos mokslinį pripažinimą, paskelbė naujosios knygos ištrauką, archeologų akad. Eugenijaus Jovaišos ir akad. Vlado Žulkaus bei sociologų akad. Algirdo Gaižučio ir akad. Romualdo Grigo vertinimus. Lietuvos edukologijos universitetas pasklebė savo WWW buveinėje, 2011 m. rugsėjo mėn. žurnale „Šviesa“ 8 nr. 3 psl. ir 2011 m. lepos 7 d. „Respublikos“ skiltyje „Mokslas“ 11 psl.

2011-06-16 Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje menėje

Mokslų akademijos menė 2011-06-16

Anot Lietuvos mokslų akademijos prezidento akad. Valdemaro Razumo, ši menė dar nėra patyrusi tokios susirūpinusių žmonių gausos. Čia Vytauto Visocko nuotrauka iš Slaptai.lt. Renginį anonsavo „Lietuvos televizija“ ir „Lietuvos radijas“:

2011-06-18 „Lietuvos radijo“ laidoje „Ryto garsai“

Laidos vedėja Alvyda Bajarūnaitė, kalbina Živilė Kropaitė:

2011-06-18 Birštono savivaldybėje

Rosales Birštone 2011-06-18

Birštone laukė perpildyta savivaldybės salė, biblioteka, muziejus, „Žalčio“ vikingų laivai, buvo prisiminti senosios Europos vandens keliai ir didinga Gintaro miesto praeitis. Čia Vlado Palubinsko nuotrauka, daugiau nuotraukų ir filmukųtiny.lt/juraite.

2011-06-20 Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune:

Rosales Kaune 2011-06-20

2011-06-20 „Init“ televizijoje Kaune:

TV laidos „Nuomonės“ vedėjas Sigitas Valadka, pašnekovai sociologas akad. Romualdas Grigas ir istorikas Tomas Baranauskas. Telefonu dar Vilniaus universiteto istorijos prodekanas prof. Alfredas Bumblauskas, o interviu „Init“ televizijai Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius akad. Algirdas Gaižutis. Liepos mėnesio antroje pusėje „Init“ televizija dar parodė trijų dalių TV laidą apie visą viešnagę, o spalio 4 dieną — atskirą 48 min. pokalbį.

2011-06-22 Klaipėdos universitete ir apskrities bibliotekoje

Rosales Klaipėdos universitete 2011-06-22

Mokslinis pasitarimas universiteto rektorate ir vieša paskaita Ievos Simonaitytės bibliotekos salėje (Milvydo Juškausko filmai).

2011-06-23 per „Žinių radiją“

„Prie pietų stalo“ pašnekesys su laidos vedėju Ginu Dabašinsku:

Jūratė de Rosales

Aldonos Katilienės nuotraukoje — akademinis himnas per iškilmes universitete:

Jūratė Rosales - garbės daktarė
Santrauka:

Turiu padėkoti akademinei bendruomenei už mano triūso pripažinimą Lietuvai svarbia moksline veikla — už garbės daktarės vardo (doctor honoris causa) suteikimą. Pripažinimo iškilmės įvyko birželio 15 dieną 11 valandą Vilniaus pedagoginio universiteto centrinių rūmų aktų salėje (Studentų g. 39), inauguracinė paskaita ir naujos knygos „Europos šaknys“ pristatymas — Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino g. 3) birželio 16 dieną 16 valandą. Paskaita Birštono savivaldybės salėje — birželio 18 dieną 15 valandą, paskaita Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune — birželio 20 dieną 14 valandą. Jotvingių ir prusių atminimo pagerbimas Punske — birželio 21 dieną (atšaukiau). Mokslinė diskusija Klaipėdos universiteto senato salėje — birželio 22 dieną 11 valandą, o 17 valandą — paskaita Klaipėdos viešojoje bibliotekoje. Dabar čia vaizdinė ir kitokia medžiaga, kurią pavyko surinkti talkininkų dėka.

Teiginys:
Garbės daktarės vardo suteikimo proga aplankiau Lietuvą.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , , , , , .
Asmenvardžiai:
Algirdas Gaižutis, Romualdas Grigas, Eugenijus Jovaiša, Antanas Kiveris, Audronius Vilkas, Algimantas Česnulevičius, Valdemaras Razumas, Vladas Žulkus, Tomas Baranauskas, Alfredas Bumblauskas, Asta Liauškienė.
Vietovardžiai:
Birštonas, Kaunas, Klaipėda, Punskas, Vilnius.
Kiti tikriniai daiktavardžiai:
Raskila, Žaltys, Init, BNS, ELTA, LMA, LEU, KU, VDU, VPU.
Pirminis šaltinis:
http://on.lt/rosales2011lietuvoje
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2011-05-30.