Valentinas Juškevičius Džianio Rodario pasakos vertimas lietuvių kalba:
Italai raidę H rašo, bet jos netaria —
, 2013-02-04.

Raidės H pabėgimas

Italo Džianio Rodario pasaka

Vieną kartą gyveno raidė H.

Dar neseniai buvo vargšelė ta H. Nors savo vertę jinai turėjo, pati ją gerai žinojo. Tačiau ji nebuvo išdidi, kukliai buvo savo vietoje ir kantriai kentėjo jos draugių, kitų raidžių, pašaipas. Kartą jos paklausė:

Ir kaip tu gali būti abėcėlės raidė? Kur tavo veidas? Argi nežinai, kad niekas tavęs netaria?

Jinai žinojo, deja, žinojo. Bet taip pat žinojo, kad yra užsienio šalių, kur H turi savo veidą.

Norėčiau Vokietijon — nuliūdusi pasvajodavo H. Sako, ten H labai svarbi.

Ir vieną dieną, jau visai nusiminusi, jinai apsisprendė. Niekam nesakiusi, susirinko savo daiktus, užsimetė kuprinę ant pečių ir išvyko.

O varge! Kas nutiko tuo metu, jai išėjus, sunku net aprašyti.

Bažnyčios (it. la chiesa), likusios be H raidės, sugriuvo tarsi po bombardavimo. Kioskai (it. il chiosc) pakilo į orą, iš jų pabiro laikraščiai, alus, sultys, ledai ir kiti daiktai.

O iš dangaus nukrito angelai (it. i cherubini): jiems tartum pakirpo sparnus.

Raktai (it. le chiave) nebegali atrakinti durų. Tiems, kas buvo išėję, teko nakvoti lauke.

Gitaros (it. la chitara) prarado savo skambumą ir grojo blogiau už kumpį.

Vynas „Chianti“ be H tapo beskonis, bjaurus. Be to, nebeįmanoma buvo gerti, nes stiklinės (it. i bicchieri) sudužo į šukes.

Mano dėdė kalė vinis (it. il chiodo) į sieną, bet kai H dingo, vinys praskydo lyg sviestas.

Kitą rytą nuo Alpių iki Jonijos jūros jokie gaidžiai nebegiedojo (it. fare chicchirichi). Jie tik čiulbėjo — čik-čirik. Kilo baimė, kad epidemija užpuolė baisi.

Prasidėjo didelė žmogaus (it. l’huomo) medžioklė, tiksliau, atsiprašome, medžiojama buvo H. Pasienio postai buvo įspėti padvigubinti budrumą. H buvo rasta netoli Brenero perėjos, bandant kontrabanda patekti Austrijon, nes neturėjo paso. Tačiau visi turėjo maldauti H ant kelių:

Pasilik su mumis, mes buvome neteisūs! Be tavęs, mes negalim net ištarti Dante Alighieri vardo. Pažvelk, čia Chiavari gyventojai, jie tau siūlo vilą pajūry. Štai čia yra vyriausiojo stoties Chiusi-Chianciano viršininko laiškas, be tavęs stotis taptų Ciusi-Cianciano. Tai būtų nelaimė!

H buvo geros širdies, kaip jau sakiau. Ji mėgo šnekučiuotis (it. chiacchierare), todėl įsitraukė į pokalbį mielai. Bet jūs turite saugoti ją pagarbiai, nes kitaip mus ištiks bėda vėl.

Šis trumparegiškumas būtų pražūtingas. Net su akiniais (it. gli occhiali) negalėtumėm matyti nuo čia.

Džianis Rodaris

Giani Rodari: „L’Acca in fuga“ — iš italų kalbos išverčiau pats, .

Pasakos sąmojis kilęs iš to, kad italai nors H ir rašo, bet jos netaria, todėl galima įsivaizduoti, jog H jaučiasi nepastebima, nepaisoma, nevertinama, tarsi nereikalinga Italijoje (bet ją praleidus, liktų juokingai visai kitos reikšmės žodžiai). O germanų šalyse H tariama, dažna ir ten jinai svarbi, tarsi būtų gerbiama.

Kitaip nei ispanų kalboje, kur H irgi dažnai netariama, italų kalboje H yra išnykusi ir iš rašybos. H itališkai rašoma tik kartu su c, tas derinys ch itališkai tariamas kaip lietuviškai k. Yra vos keli itališki žodžiai, paveldėję iš lotynų kalbos pavienę raidę H. Ši raidė Italijoje taip pat netariama. Antai (italų k. — lotynų k. — lietuvių k.):

ho — habeo — turiu,
hai — habes — (tu) turi,
ha — habet — (jis) turi,
hanno — habent — (jie) turi.

Pavyzdžiai žodžių su išnykusia H:

it. ippopotamo — lot. hippopotamu — gr. hippopotamos,
it. idra — lot. hydra — gr. hydros — isp. hidra,
it. irco — lot. hirku,
it. orribile — lot. horrible,
it. inno — lot. hymnu — gr. hymnos,
it. inospitale — lot. inhospitalem.

Įdomus įrašas yra 1742 metų knygos „Šventųjų ir palaimintųjų florentiečių gyvenimai“ 91 puslapyje:

Parašyta pagal barbarų to meto vartoseną be H raidės
(it. Scritto secondo l’uso barbaro di quel tempo senza la lettera H).

Giuseppe-Maria Brocchi: „Vite de’Santi e Beati fiorentini“ 91 p. – Firenze, Gaetano Albizzini, 1742-1761.

Raidės H vartosena aprašyta enciklopedijoje, plačiau apie vietovardžių geografiją parašiau anksčiau. O žemėlapyje žemiau alyvine spalva nudažiau Europos vietoves, prasidedančias raide H. Duomenų šaltinis: The U. S. Board on Geographic Names.

H paplitimas Europoje
Santrauka:

„Čipolino nuotykių“ autorius Džianis Rodaris parašęs įdomią pasakaitę, kokia nelaimė ištiktų Italiją, jei iš jos pasišalintų raidė H. Sąmojis kilęs iš to, kad italai nors H ir rašo, bet jos netaria, todėl galima įsivaiz­duoti, jog H jaučiasi nepaisoma, nevertinama, tarsi nereikalinga Italijoje. O germanų šalyse H tariama, dažna ir ten jinai svarbi, tarsi būtų gerbiama. Kitaip nei ispanų kalboje, kur H irgi dažnai netariama, italų kalboje H yra išnykusi ir iš rašybos. H itališkai rašoma tik kartu su c, tas derinys ch itališkai tariamas kaip lietuviškai k. Yra vos keli itališki žodžiai, paveldėję iš lotynų kalbos pavienę raidę H.

Teiginys:
Italai raidę H rašo, bet jos netaria.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, .
Asmenvardžiai:
Dante Alighieri, Gianni Rodari.
Vietovardžiai:
Italija, Vokietija.
Pirminis šaltinis:
http://on.lt/raides-h-pabegimas
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2013-02-04.