ISSN 1392-9127
Sava Lietuva » Pamokos » » » 393 nr.
Rimantas Lamauskas Kaip naudotis GIS įrankiais vietovardžių išplitimo paieškai:
„GeoNames“ yra puikus žinynas istorinei kalbotyrai —
, 2012-10-18.

Vietovardžių geografija

Noriu lankytojams pasiūlyti JAV vyriausybės palaikomą geografinių pavadinimų duomenų bazę GeoNames.

Čia galima ieškoti vietovardžių po visą pasaulį ir įvairiais būdais. Antai užklausus miestų, kurių pavadinimai baigiasi raidėmis -ate arba kurie prasideda Bern-. Galima Alžyre ir Maroke ieškoti vietovardžių, kurie baigiasi -iene ir -aite — beje, sėkmingai.

Šios GeoNames duomenų bazės platinimo apribojimų nėra.

Patogumo dėlei surinkau Europos ir Šiaurės Afrikos vietovardžius į grupes: Europos miestai, Europos upės, Šiaurės Afrikos miestai ir Šiaurės Afrikos upės. Byloje Europe_towns.zip pavyko surinkti į vieną vietą visų Europos šalių miestus. Čia susikaupė apie 1010000 įrašų. Europos upėvardžių duomenų bazę Europe_rivers.zip sudaro 65000 pavadinimų.

Visos šios ZIP archyvuose suslėgtos duomenų bylos skirtos dirbti geografinės informacijos sistemų (GIS) programomis. Nors archyve esančias bylas su plėtiniu .dbf galima importuoti į Microsoft Access ir žvalgyti duomenis įprastomis SQL užklausomis.

Bet geografinę medžiagą geriau tyrinėti kokia nors GIS programa, patarčiau MapWindow — jinai nemokama ir netgi sulietuvinta. Šia GIS programa galima atsidaryti shape pavidalo bylas (viena iš bylų archyve yra .shp plėtiniu).

 1. Pradžioje įsteigiam užduotį — „Byla: Naujas projektas“.
 2. Po to užsikraunam shape bylas į tą projektą — „Vaizas: Pridėti sluoksnį“.
 3. Pasirenkam norimą .shp bylą. Byla kairėje lango pusėje tampa „Sluoksniu“ (Data Layer).
 4. Dešiniu pelės paspaudimu ant sluoksnio pavadinimo matom įrankį „Atributų lentelės redaktorius“ (View Atribute Table Editor) ir jau galim daryti duomenų bazės užklausą „Pažymėjimas: Užklausa“, kuri rašoma pagrindiniame lauke maždaug taip:
   
  'FULL_NAME1' like '%uole'
   
  ir gaunam atsakymo išdavą (radybas) — visų Europos miestų vietovardžius, besibaigiančius -uole.
 5. Tada galim sukurti jau naują sluoksnį „Pažymėjimas: Eksportuoti pažymėtus objektus“.
 6. Paskutinis žingsnis būtų žemėlapio sukūrimas — „Redaguoti: Eksportuoti: Žemėlapis“.

Duomenų bylų padėjau čia:

Dedu ir įdomesnių vietovardžių radybų. Žemėlapių pavidalai, pagal skiltis:

 1. HTML — radybų gairės „gyvame“ OpenStreetMap žemėlapyje;
 2. KML — išsamus duomenų vaizdas, matomas Google Earth arba kitokia GIS programa;
 3. PNG — suprastinta „nejautri“ žemėlapio ištrauka paprastame brėžinyje.

Vietovardžiai Europoje baltiškomis šaknimis

OpenStreetMap Google Earth   Paprastas brėžinys
HTML KML PNG
Amal- Amal.kml
Balt- Balt.kml
Bard- Bard.kml Bard.png
Bart- Bart.kml Bart.png
Barz- Barz.kml
Bern- Bern.kml Bern.png
Buda- Buda.kml
Budr- Budr.kml
Darb- Darb.kml
Daug- Daug.kml Daug.png
Gaid- Gaid.kml
Gala- (ir Galla-) Gala.kml
Galind- Galind.kml
Gand- Gand.kml
Godo- Godo.kml
Gudi- Gudi.kml Gudi.png
Gudo- Gudo.kml Gudo.png
Gudu- Gudu.kml Gudu.png
Gut- Gut.kml
Kaim- (ir Caim-) Kaim.kml
Kair- (ir Cair-) Kair.kml
Kalva- (ir Kalwa-, Calwa-, Calva-) Kalva.kml
Karal- (ir Caral-) Karal.kml
Kurp- (ir Curp-) Kurp.kml
Leit- Leit.kml
Liet- Liet.kml
Liut- Liut.kml
Mata- Mata.kml
Maza- (ir Mazza-) Maza.kml
Merg- Merg.kml
Mila- Mila.kml Mila.png Europoje, Lietuvoje, Jugoslavijoje, Lenkijoje
Pada- Pada.kml
Pado- Pado.kml
Panar- (ir Paner-) Panar.kml Panar.png
Papa- Papa.kml
Papi- Papi.kml Papi.png Europoje ir Lietuvoje
Pavi- Pavi.kml Pavi.png Europoje, Lietuvoje, Jugoslavijoje
Pert- Pert.kml
Prus- Prus.kml Prus.png
Ragi- Ragi.kml
Ranc- (ir Ronc-) Ranc.kml
Rank- Rank.kml
Redo- Redo.kml
Ruda- Ruda.kml
Sala Sala.kml
Sarm- Sarm.kml
Saul- Saul.kml
Sena- Sena.kml
Sien- Sien.kml
Skand- (ir Scand-) Skand.kml
Svent- Svent.kml
Svint- Svint.kml
Tauta- Tauta.kml
Teve- Teve.kml
Trak- (ir Trac-) Trak.kml
Vaid- Vaid.kml
Vada- Vada.kml
Valda- (ir Walda-) Valda.kml
Vand- (ir Wand-) Vand.kml
Varda- (ir Warda-) Varda.kml
Vart- (ir Wart-) Vart.kml Vart.png
Veda- Veda.kml
Vela- (ir Wela-) Vela.kml
Vilk- (ir Wilk-, Wilc-, Vilc-) Vilk.kml
Zaga- Zaga.kml
Latviški, rusiški ir kiti vietovardžiai:
Osol- (ir Ossol-, Ozol-) Osol.kml
Austr- Austr.kml
Litov- Litov.kml
Roma- Roma.kml
Teod- Teod.kml
Vini- (ir Wini-) Vini.kml
Litv- Litv.kml

Vietovardžiai Europoje baltiškomis priesagomis

OpenStreetMap Google Earth
HTML KML
Lietuviškos priesagos:
-alai -alai.kml
-alis -alis.kml
-atis -atis.kml
-ei -ei.kml
-ekas -ekas.kml
-elis -elis.kml
-iai -iai.kml
-ilis -ilis.kml
-ius -ius.kml
-iu -iu.kml
-ku (ir -cu) -ku.kml
-jis -jis.kml
-valda -valda.kml
-aite -aite.kml
-iene -iene.kml
-ine -ine.kml
-line -line.kml
-gola -gola.kml
-esa -esa.kml
-enta -enta.kml
-uola -uola.kml
-zola -zola.kml
-uda -uda.kml
-uone -uone.kml
-lone -lone.kml
-one -one.kml
-ouna -ouna.kml
-uona -uona.kml
-uva -uva.kml
-nia -nia.kml
-gala -gala.kml
-guda -guda.kml
-upe -upe.kml
-ope -ope.kml
-ute -ute.kml
-gule -gule.kml
-dava -dava.kml
-ava (ir -awa) -ava.kml
-auka (ir -auca) -auka.kml
-ante -ante.kml
-iske -iske.kml
-sio -sio.kml
Latviškos priesagos:
-ani -ani.kml
-ati -ati.kml
-umi -umi.kml
-uni -uni.kml
-azi -azi.kml
-iena -iena.kml
-ene -ene.kml
-eza -eza.kml
-aine -aine.kml
-ele -ele.kml
-gale -gale.kml
-iva (ir -iwa) -iva.kml
-eva (ir -ewa) -eva.kml
-kule -kule.kml
-tene -tene.kml
-aja (ir -aia) -aja.kml
-seta -seta.kml
-seni (ir -zeni) -seni.kml
-ini -ini.kml
-ili -ili.kml
-iti -iti.kml
-eli (ir -elli) -eli.kml
-eni -eni.kml
-jas -jas.kml
-kas -kas.kml
-las -las.kml
-sona -sona.kml
-ate -ate.kml
-eici -eici.kml
-aici -aici.kml
-naga -naga.kml
-rags -rags.kml
-rago -rago.kml
-raga -raga.kml
Suomiškos priesagos:
-ila -ila.kml
Suslavintos baltiškos kilmės priesagos:
-any -any.kml
-aty -aty.kml
-ily -ily.kml
-ity (ir -yty) -ity.kml
-jki -jki.kml
-iski -iski.kml
-jny -jny.kml
-iny -iny.kml
-naj -naj.kml
-uski -uski.kml
-uny -uny.kml
-uki (ir -uky, -ucy, -uci) -uki.kml
-uty -uty.kml
Sugermanintos baltiškos kilmės priesagos:
-aiten -aiten.kml
-eiten -eiten.kml
-kallen -kallen.kml
-kehmen -kehmen.kml
-schken -schken.kml
-ningken -ningken.kml
-nick -nick.kml
-enen -enen.kml
-girren -girren.kml
-kuhnen -kuhnen.kml
-lacken -lacken.kml
-lauken -lauken.kml

Europos vietovardžiai, prasidedantys F ir H

Rytinės Parusios (Ostpreußen, Borussia) gyvenvietes ir upes tyrinėti jau galima pirmajame trikalbiame Karaliaučiaus srities vietovardžių GIS žinyne, kurį sudaro daugiau kaip keturi tūkstančiai vietovardžių rusų, vokiečių ir lietuvių kalbomis.

Pasidalinkite ir jūs savo radybomis (apačioje Disq.us atsiliepimų pavidalu, galėsim įkelti ir į bendrą sąrašą), pasidžiaukime visi GeoNames žinynu ir naujomis istorinės vietovardžių kalbotyros galimybėmis.

Rimantas Lamauskas

GIS žemėlapio ištrauka pagal „-jny“ užklausą „GeoNames“ žinyne:

GeoServer
Santrauka:

Didžiulis lobis istorinei ir lyginamajai kalbotyrai, kurio neišnaudoja Lietuvių kalbos institutas nei universitetai, yra sukauptas „GeoNames“ žinyne. Tai pasaulio geografinių pavadinimų duomenų bazė, kurioje ne tik smulkiai aprašyti vietovardžiai, bet ir kiti jų variantai, pirmojo paminėjimo data, šalis, tikslios koordinatės, kitos svarbios žinios. Duomenų bazė pritaikyta „GeoServer“, „Google Earth“ ir kitoms GIS mašinoms. Duomenis kaupia, tvarko ir prižiūri Amerikos geologų ir geografinių pavadinimų taryba, žinyno išlaikymą remia JAV vyriausybė. Čia glaustas paaiškinimas, kaip tyrinėti „GeoNames“ duomenis nemokama ir sulietuvinta GIS programa „MapWindow“. Pridėta radybų pavyzdžių KML pavidalu, kurių gairės matomos ir „Google Maps“ žemėlapyje.

Teiginys:
„GeoNames“ yra puikus žinynas istorinei kalbotyrai.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , .
Vietovardžiai:
Afrika, Alžyras, Europa.
Kiti tikriniai daiktavardžiai:
GIS, GeoNames, Google Earth, Google Maps, MapWindow, MS Access, SQL, USA.
Pirminis šaltinis:
http://on.lt/vietovardziu-geografija
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2012-10-18.

galas

‡ 2010 „Sava Lietuva“:
  Kas?
  Kaip?
  Kodėl?