Albinas Jasiūnas Sambūrio „Patirtis“ pareiškimas dėl kalbos konstitucinės padėties:
Lietuvių kalbos teisės negali būti tarpvalstybinių derybų dalykas —
, 2013-04-20.

Neatstatinėkime okupacinio režimo

Dėl Lietuvos Respublikos konstitucinių nuostatų apsaugos ir įgyvendinimo

Sambūrio „Patirtis“ nariai, suprasdami ir vertindami lietuvių tautos ilgaamžį siekį saugoti Lietuvos valstybinę laisvę ir dėl to sudėtas didžiules aukas, matydami atskirų Lietuvos visuomenės sluoksnių ir grupuočių siekimą silpninti lietuvybę, pažeisti teritorinį vientisumą, yra susirūpinę ir reikalauja:

  • nuolat palaikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos saugomas lietuvybės vertybes;
  • jokiomis priemonėmis nesiaurinti valstybinės lietuvių kalbos arealo ir teisių, sustabdyti lengvatų teikimą tautinių bendrijų kalbomis dėstomose mokyklose;
  • pripažinti, kad lietuvių kalbos teisės Lietuvoje negali būti derybų su kitomis valstybėmis objektu;
  • nerestauruoti buvusių okupacinių režimų vykdyto lietuvybės naikinimo ženklų ir nenaudoti iškraipytų, suslavintų lietuviškų vietovardžių bei gatvių pavadinimų ir rašyti juos tik valstybine lietuvių kalba;
  • Lietuvos piliečių pavardes ir vardus oficialiuose dokumentuose rašyti tik lietuviškais rašmenimis;
  • teisinėmis ir administracinėmis priemonėmis saugoti Lietuvos Respublikos teritorinį vientisumą, kontroliuoti, ar visos savivaldybės vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, ar vienodai vykdo Lietuvos įstatymus ir teismų sprendimus, ar pakankamai efektyviai valstybė naudojasi tiesioginio valdymo institucija, kai savivaldybės grubiai pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją ar kitus įstatymus.

Sambūrio nariai

Lietuvos Nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas, gamtosaugininkas dr. Romas Pakalnis, inž. Albinas Jasiūnas, med. m. dr. doc. Jonas Stankus, prof. habil. dr. Libertas Klimka, inž. Vladas Palubinskas, prof. dr. Stasys Vėlyvis, LRMA narys ekspertas prof. habil. dr. Antanas Tyla, menotyrininkas Romualdas Budrys, agr. m. dr. doc. Zigmas Urbonas, Petras Plumpa, prof. habil. dr. Antanas Svirskis, gyd. Liudvika Knizikevičienė, prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė, žurnalistė Nijolė Baužytė, Tarptautinės teatro akademijos akademikas aktorius Donatas Banionis, Lietuvos rašytojų sąjungos narys gamtininkas Selemonas Paltanavičius, agr. m. dr. Marija Sereikienė, inž. Algirdas Stumbras, LRMA tikrasis narys prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius.

Sambūrio „Patirtis“ pareiškimas įteiktas Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Seimo pirmininkui Vydui Gedvilui ir Ministrui pirmininkui Algirdui Butkevičiui.

Apačioje — 1920 metų politinis plakatas apie šovinizmo Europoje pradininkę Lenkiją:

Lenkinimo nasrai 1920 m. piešinyje
Teiginys:
Lietuvių kalbos teisės negali būti tarpvalstybinių derybų dalykas.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , .
Pirminis šaltinis:
http://on.lt/okupacijos-restauracija
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2013-04-20.