Vladas Palubinskas Lenkų kiekybinis santykis su kitomis tautomis prieš I pasaulinį karą:
Vidurio Lietuva nutautinta tik lenkų okupacijos 1919 - 1939 metais —
, 2011-04-07.
Santrauka:

Lenkijos etnografų 1912 metais sudarytas lenkų tautybės žmonių apgyvendinimo tankio žemėlapis, lenkų dalies % santykis su kitomis tautomis. „Tautų pavasary“ lenkų nebuvo daugiau kaip lietuvių, o su latviais, Suvalkijos ir Prūsijos lietuviais (kurie tebekalbėjo lietuviškai) Lietuva dar buvo ryškiai didesnė. Valstybę suskaldė ir nutautino lenkų ir sulenkėjusių Lietuvos bajorų (Pilsudskio, Želigovskio ir kitų) sukeltas karas, agresija prieš atsikuriančią Lietuvą ir kitas kaimynines tautas. Spustelėjus žemėlapis atsiveria visu dydžiu, o jo aprašymas — „Rokiškio“ dienyne.

Teiginys:
Vidurio Lietuva nutautinta tik lenkų okupacijos 1919 - 1939 metais.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , .
Vietovardžiai:
Vilnius, Varšuva, Suvalkai, Gardinas, Brestas, Baltstogė, Augustavas.
Kiti tikriniai daiktavardžiai:
Latvija, Lenkija, Prūsija, Suvalkija.
Pirminis šaltinis:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Polska1912.jpg
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Paveikslą įdėjo:
, 2011-04-07.