Prof. Aloyzo Stasiulevičiaus prakalba Lietuvos mokslų akademijoje.
, 2010-11-23.

Griovimas kūrybos vardu

Santrauka:

Prieš karą Lietuvos menas buvo pasaulyje garsus, nors modernus, bet buvo tautiškas. Šiuo metu įsigali fluxus idėja — tautiškumo niekinimas, logikos, darnos ir grožio niokojimas, turto griovimas. Pasibaigė laikai, kai inteligentas buvo ant kranto. Dabar laive, neaiški kryptis, neaišku, kas už vairo. Kai laivas skęsta, nebereikia partijų, reikia gelbėti skęstantį laivą — Aloyzas Stasiulevičius.

Teiginys:
Dailėje mažėja meno ir tautiškumo, plinta nepadorumas ir griovimas.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, .
Asmenvardžiai:
Paulius Galaunė, Antanas Gudaitis, Juozas Keliuotis, Juozas Mikėnas, Simonas Stanevičius, Aloyzas Stasiulevičius, Liudas Truikys, Stasys Ušinskas, Viktoras Vizgirda.
Šaltinis:
http://on.lt/griovimas-kurybos-vardu.
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Įrašą įdėjo:
, 2010-11-23.