‡ Sava Lietuva

ISSN 1392-9127

Raktažodis: garbė

Žodis „garbė“ yra esminis šiuose pranešimuose:
Nepadorių žmonių mušti nereikia
65. Nuorodos: : : , , .

Turi būti pasipriešinimas negarbei. Negarbingam žmogui niekas nepaduodavo rankos — .