Vladas Palubinskas XII.8 dešimtmečio pranešėjų pristatymas su nuotraukomis ir nuorodomis:
Lietuvai ir interneto kultūrai nusipelnę žmonės —
, 2005-12-10.

2005-12-08 konferencijos pranešėjai

Povilas Saudargas

Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos direktoriaus mokslo reikalų pavaduotojas.
www.mab.lt

Konferencijos atidarymas, įžanginė prakalba.

Eugenijus Valavičius

Eugenijus Valavičius 2005-12-08 konferencijoje Vilniaus pedagoginio universiteto Informatikos katedros lektorius.
www.vpu.lt

Daugelio lietuviškų žinynų ir vadovėlių po internetą autorius (žr. bibliografiją).

Pranešimas: Interneto raida, žinynų ir vadovų po lietuvišką internetą apžvalga (Power Point).

Vladas Palubinskas

Vladas Palubinskas 10.on.lt konferencijoje „Lietuvos internete“ steigėjas, lietuviškų interneto paslaugų žinyno, WWW buveinių registro ir WML kartotekos redaktorius, pirminių interneto naujienų leidėjas ir lietuviško interneto raidos metraštininkas.
www.on.lt

Pranešimas: Lietuviško interneto kokybė ir kultūros bruožai.

Silvija Vėlavičienė

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja.
www.lnb.lt

Tęstinio leidinio „Bibliografijos žinios. Lituanika“ redaktorė, kruopščiu darbu pelniusi didžiulę pagarbą šalyje ir užsienyje, pati geriausia lituanikos žinovė.

Pranešimas: „Lituanikos duomenų kaupimas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje: problemos bei perspektyvos“.

Krzysztof Kolanowski

Krzysztof Kolanowski Europos universiteto Frankfurte prie Oderio doktorantas.
www.ibl.euv-frankfurt-o.de

Lenkų – lietuvių – lenkų kalbų internetinio žodyno autorius.
www.lietpol.pl

Žodynas su gramatika, tarties išaiškinimais, pašnekesių žodynėliu. Sąsaja net keturkalbė (tinklalapiai lietuvių, lenkų, vokiečių ir anglų kalbomis), tad žodynu gali naudotis ir lietuvių nei lenkų kalbos gerai nemokantis užsienietis bet kurioje šalyje. Tai labiausiai lietuviškam internetui nusipelnęs užsienietis, „Lietuva internete“ garbės žymūnas.
gerai.online.lt

Pranešimas apie nepanaudojamas tautų bendradarbiavimo internete galimybes, nuveiktus darbus ir ateities ketinimus.

Mikhail Doroshevich

Mikhail Doroshevich Laisvės ir infotechnologijų Baltarusijoje ekspertas, analitikas ir publicistas, nepriklausomų e-Belarus.org ir i-Policy.org leidėjas, tarptautinių DoWire.org, EUmap.org, DMEurope.com, UNESCO bendradarbis, Lietuvos bičiulis.
en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Doroshevich
www.data.minsk.by
www.e-belarus.org
www.i-policy.org
www.dowire.org

Pranešimas apie žinių visuomenę Baltarusijoje ir Rytų Europoje (Power Point).

Tomas Baranauskas

Tomas Baranauskas Istorikas, monografijos „Lietuvos valstybės ištakos“ ir internetinio leidinio „Viduramžių Lietuva“ autorius, daugelio Lietuvos pilių tyrinėjimo ekspedicijų dalyvis, „Vorutos“ ir kitų istorinių leidinių bendradarbis.

Forumo Istorija.net steigėjas, mokslinių diskusijų įvairiomis kalbomis dėka pelnęs šalies ir užsienio internautų pagarbą, tapęs plačiausiai žinomu Viduramžių Lietuvos istoriku užsienyje.
viduramziu.istorija.net
www.istorija.net
www.istorija.lt

Pranešimas apie mokslinių istorijos diskusijų lituaniką internete.

Tomas Tvarijonas

Tomas Tvarijonas 2005-12-08 konferencijoje
Lietuvos.net steigėjo Aivaro Citrono (Londone) talkininkas, pilietinio tautos sąjūdžio Lietuvos.org atstovas, Vilniaus licėjaus moksleivis.
Tvarijonas.com
Lietuvos.net

Pranešimas apie Lietuvos.net veikalus, praeitį ir ateitį.

Domas Mituzas

Domas Mituzas 2005-12-08 konferencijoje
Tarptautinės atvirojo kodo programvimo bendrovės MySQL.com konsultantas, Atvirosios enciklopedijos „Wikipedia“ tarnybinių stočių administratorius, „vikimanijos“ kolektyvinės leidybos staklių „MediaWiki“ inžinierius, „naujojo žiniatinklio“ architektas.
Wikipedia.org, Mediawiki.org
Dom.as Mituzas.lt

Pranešimas: „Naujasis žiniatinklis: kaip vartotojas tapo dalyviu“ (originalo neturime, panašios mintys anglų kalba čia: en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0).

Dr. Valerijonas Žalkauskas

Dr. Valerijonas Žalkauskas 10.on.lt konferencijoje Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto lektorius, Informatikos ir informacinių technologijų terminų komisijos narys, itin darbštus ir kruopštus daugelio technikos žodynų autorius, penkiakalbų Fizikos ir Radiotechnikos ir elektronikos žodynų internete bendraautoris, bene labiausiai lietuviškai informatikos terminijai nusipelnęs žmogus.
www.ims.mii.lt/terminai
www.likit.lt/term
www.ff.vu.lt/rez
www.ff.vu.lt/ftz

Pranešimas apie lietuvišką interneto terminiją (Power Point).

Algimantas Urbanavičius

Algimantas Urbanavičius 2005-12-08 konferencijoje Vilniaus Karoliniškių gimnazijos mokytojas, puikaus lietuvių kalbos vadovėlio internete „Gerbkime žodį“ autorius, „Lietuva internete“ garbės žymūnas.
ualgiman.dtiltas.lt

Pranešimas: „Lietuvių kalba ir puskalbė internete“.
 

Mykolas Okulič – Kazarinas

Mykolas OK 2005-12-08 konferencijoje Kultūrinių leidinių WWW serverio administratorius, „Užupio žurnalo“ redaktorius, Nacionalinės vartotojų federacijos ekspertas, instituto „Atviras kodas Lietuvai“ bendradarbis, Mykolo Romerio universiteto lektorius, „Lietuva internete“ garbės žymūnas.
www.culture.lt
www.vartotojai.eu
www.mruni.eu
kazarinas.home.mruni.lt
studento.vikis.lt
www.akl.lt

Pranešimas apie leidybos internete kultūrą.

Andrius Mažeika

Andrius Mažeika Vytauto Didžiojo universiteto studentas, WWW dailidė, W3C standartų ir švaraus dizaino entuziastas, bendrovės „Doleta“ informacinių sistemų administratorius.
www.mazeika.info
www.doleta.lt
www.vdu.lt

Pranešimas: „Lietuviško interneto kokybė. Netenkina? Veikim!“ (PDF).

Rimantas Liubertas

Rimantas Liubertas 10.on.lt konferencijoje WWW architektūros pasaulinio lygio ekspertas, „Hansabanko“ vyr. programuotojas.

Nuolatine švietėjiška veikla Rimantas pelnė visuotinę WWW kūrėjų pagarbą, aiškindamas W3.org filosofiją ir standartų naudą, kantriai atsakinėdamas į teisingu keliu pasukusių naujokų ir prityrusių leidėjų klausimus, padėdamas įveikti jiems iškilusias praktines kliūtis.
www.rimantas.com

Pranešimas apie taisyklingos WWW leidybos bruožus, padėtį Lietuvoje.

10.on.lt konferencija Mokslų akademijos bibliotekos salėje
Teiginys:
Lietuvai ir interneto kultūrai nusipelnę žmonės.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , , .
Asmenvardžiai:
P.Saudargas, E.Valavičius, V.Palubinskas, S.Vėlavičienė, K.Kolanowski, M.Doroshevich, T.Baranauskas, T.Tvarijonas, D.Mituzas, V.Žalkauskas, A.Urbanavičius, M.Okulič-Kazarinas, A.Mažeika, R.Liubertas.
Pirminis šaltinis:
https://on.lt/konferencijos-dalyviai
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2005-12-10.