Vladas Palubinskas Taikomosios dailės muziejuje IX.22 18:00 įvyks sukaktuvių iškilmės:
Poema sukurta giedoti, o ne skaityti, juolab ne deklamuoti —
, 2009-09-21.

Antano Baranausko „Anykščių šilelio“ giesmei — 150 metų

Pusantrojo šimtmečio sukaktuvėms „Petro ofseto“ spaustuvė išleido Prano Lapės 1961 metais (šimtmečio proga) Amerikoje iliustruotą „Anykščių šilelio“ poemą su tarmiškai įgiedota CD plokštele.

Švietimo sistema ligšiol nutyli, kad 1858 ir 1859 metais vasarodamas tėviškėje, Antanas Baranauskas „Anykščių šilelį“ sukūrė ne deklamavimui, o su melodija — giedojimui.

Todėl istoriko ir Anykščių muziejaus direktoriaus Antano Verbicko sumanymu 2009 rugsėjo 22 dieną 18 val. Vilniuje, Lietuvos dailės muziejuje Arsenalo g. 3a „Anykščių šilelį“ sugiedos senųjų giesmių ir dainų ratelis iš Anykščių (vadovė Violeta Juciuvienė). Moterys padainuos ir kitų Antano Baranausko sukurtų dainų ir giesmių.

Vakaronę ves literatūrologė dr. Brigita Speičytė, kalbės literatūrologė prof. Viktorija Daujotytė, dailėtyrininkė dr. Nijolė Tumėnienė, bus galima nusipirkti naująjį leidinį.

Vladas Palubinskas
pagal 2009-09-21 LDM pranešimą spaudai

Antanas Verbickas
Santrauka:

Antanas Baranauskas „Anykščių šilelį“ sukūrė ne skaitymui ir juo labiau ne deklamavimui, o giedojimui. Apskritai deklamavimas, išpūstas deklaratyvus maivymasis, jausmų demonstravimas, humanitarinis romantizmas ir bulvaras yra svetimas lietuvių padorumo papročiams ir grožio suvokimui, tautos kultūra yra kur kas aukštesnio lygio.

Teiginys:
Poema sukurta giedoti, o ne skaityti, juolab ne deklamuoti.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , , .
Asmenvardžiai:
Antanas Baranauskas, Antanas Verbickas, Violeta Juciuvienė.
Vietovardžiai:
Anykščiai, Vilnius.
Kiti tikriniai daiktavardžiai:
Petro ofsetas.
Pirminis šaltinis:
http://www.ldm.lt/tdm/anyksciu_silelio_inf.htm
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2009-09-21.