‡ Sava Lietuva

ISSN 1392-9127

Raktažodis: raida

Žodis „raida“ yra esminis šiuose pranešimuose:
Lietuviškas kryžius
2022-11-20 Mokslas, tautodailė ir tarptautinė menotyra.
525. Paskaitos: : : , , , , , , , .
: Tautos pasaulėžiūra yra gamtamokslė tikyba.
1997 – 2009 m. interneto raidos metraštis
456. Nuorodos: : : , , , , .

2005-12-08 „Lietuvos internete“ dešimtmečio iškilmėse, išreiškus pageidavimą sudaryti sąlygas ir kitiems pranešinėti įvykius, pristatinėti naujoves Vlado Palubinsko beveik nuo pat interneto pradžios leidžiamame interneto metraštyje, jis sutverė dalykinę WWW leidyklą žinių talkai ir perkėlė metraščio leidybą „Savon Lietuvon“. Bet ligtol susikaupusią medžiagą paliko archyve up.on.lt, surikiuotą į kalendorinę rodyklę, ten veikia ir paieška po metraštį pagal būdingo žodžio užklausą.