Milvydas Juškauskas Pareiškimas Lietuvos prezidentei iškelti bylą dėl duomenų apie Sarmatiją iškraipymo:
Faktų apie protėvių valstybę slėpimas prieštarauja nacionalinio saugumo įstatymui —
, 2009-07-13.

Protėvių praeities slėpimas ir niekinimas yra nusikaltimas

Pareiškimas Nr. 1

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Vadovaujantis Lietuvos respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu, Nacionalinio saugumo politikos tikslas — sutelktomis valstybės ir piliečių pastangomis plėtoti ir stiprinti demokratiją, užtikrinti tautos saugų būvį ir valstybės vidaus bei išorės saugumą, atgrasyti kiekvieną potencialų užpuoliką, ginti Lietuvos valstybės nepriklausomybę; Stiprinti nacionalinį saugumą yra aukščiausias Lietuvos vidaus ir užsienio politikos tikslas,

prašau nurodyti:

  1. Pradėti mūsų protėvių šalies Sarmatijos istorijos duomenų surinkimą, teisingą jų vertinimą ir viešinimą.
  2. Ištirti Lietuvos Karalystės – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir vėlesnės istorijos faktinius duomenis, kurių vertinimų klaidos ir tyčiniai klastojimai apie mūsų protėvius ir mūsų valstybę iškraipomi nuo Sarmatijos laiko iki šiol.
  3. Sarmatijos ir Lietuvos istorijos esmę privalėtų žinoti kiekvienas Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojas ir politikas, iš istorijos klaidų išmoktų jų nebekartoti, priimant sprendimus ir teisėkūroje.
  4. Iki Sarmatijos ir Lietuvos istorijos nešališko ištyrimo pristabdyti priėmimą politinių sprendimų, susijusių su istoriniais įvykiais iki Lietuvos Respublikos atkūrimo, ypač kai jų reikalauja užsienio subjektai ir jų įtakojami asmenys.
  5. Patikrinti Lietuvos Respublikos įstaigų istorikų veiklą dėl Sarmatijos istorijos netyrimo ir neviešinimo, dėl aplaidaus pareigų nevykdymo pradėti ikiteisminį tyrimą.

Turiu Karaliaus Mindaugo klaidų pasekoje 1260 m. įvykusio Durbės mūšio minėjimo dalyvių ir Žemaičių sąjungos pritarimą (priede). Jis skaitytas ir vienbalsiai priimtas renginio dalyvių balsavimu. Turiu jų suteiktą teisę ir įgaliojimus (pergaliojimus) veikti jų vardu, jei tektų dalyvauti darbo grupėje, dėl išvardintų tikslų bei aptarimo sąlygų, kaip valstybės įstaigoms bendrauti su slepiamos Sarmatijos ir kitų slepiamų istorinių faktų žinovais, kad šie duotų valstybei jų turimus įrodymus ir kt.

Priede: 1 lapas — tekstas renginio dalyviams paskelbtas, pritarta vienbalsiai.

Pagarbiai,
Milvydas Juškauskas
2009 07 13 Vilnius

Paskelbta ir spaudoje, antai 2009-07-14 „Vilniaus dienoje“: Pirmoji užduotis. Smulkesni paaiškinimai — videotekoje.

Pareiškimas dėl Sarmatijos
Santrauka:

Sarmatijos ir Lietuvos istorijos esmę privalo žinoti kiekvienas valstybės tarnautojas ir politikas. Būtina patikrinti valstybės įstaigų istorikų veiklą dėl protėvių ir mūsų valstybės istorijos netyrimo ir neviešinimo, dėl Sarmatijos vertinimo klaidų ir duomenų tyčinio klastojimo, dėl aplaidaus pareigų nevykdymo pradėti ikiteisminį tyrimą.

Teiginys:
Faktų apie protėvių valstybę slėpimas prieštarauja nacionalinio saugumo įstatymui.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , , , , .
Asmenvardžiai:
Dalia Grybauskaitė, Milvydas Juškauskas, Asta Meškėnaitė, Mindaugas.
Vietovardžiai:
Durbė.
Kiti tikriniai daiktavardžiai:
Sarmatija, Žemaičių sąjunga.
Pirminis šaltinis:
https://on.lt/slepiama-sarmatija
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2009-07-13.