Tomas Tvarijonas Pilietinio sąjūdžio pristatymas:
Kurkime teisinę, turtingą ir dvasingą Lietuvą —
, 2005-12-09.

Lietuvos.net

Visų pirma norėčiau pasveikinti Vladą Palubinską bei visus On.lt kūrėjus ir kartu pasidžiaugti žinyno dešimtmečiu.

Prieš trejis metus iš On.lt Lietuvos interneto vartotojai sužinojo apie Lietuvos.net (tuomet dar vikingas.btinternet.co.uk). Tad pirmieji lankytojai iš Lietuvos lankėsi būtent On.lt reklamos dėka.

Lietuvos.net ištakos — istorijos puslapis http://vikingas.btinternet.co.uk, kuriame Londone gyvenantis Aivaras pagal originalus, saugomus Britų Bibliotekoje, 2002 metais paskelbė Alberto Vijūko-Kojalavičiaus „Lietuvos istorija ir jos mįslės“ bei Simono Daukanto „Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių“. Vėliau, prisijungus internete vos pradėjusioms gyvuoti svetainėms: Amerikos lietuvių istoriko Algirdo Gustaičio ir Lietuvos vaizdų galerijos, gimė bendras Lietuvos.net. Šio tinklapio pagrindinė mintis — Dvasinė Lietuva: jos paveldas, atstovavimas ir sklaida (reklama) pasaulyje.

Tačiau Lietuvos.net — ne tik tinklapis, kuriame pristatomi istoriniai, poetiniai veikalai, Lietuvos ir kitų šalių nuotraukos, tai ir idėja-mintis, kvietimas, peržengiantis interneto ribas — dvasinis ryšys, gęstančio tautos židinio kurstymas, Lietuvos dvasinio atgimimo skatinimas, kitų panašių judėjimų palaikymas (kaip piliečiai.lt, jaunimo internetinis judėjimas „Paksui-ne“ ir kiti). Visų mūsų siekis bendras: Lietuvos kaip Europinės valstybės įtvirtinimas, savasties pažinimas, išlaikymas ir tobulinimas.

Tad vyksta ir aktyvus dalyvavimas Lietuvos visuomeniniame gyvenime, vykdomos įvairios pilietinės akcijos. Viena jų — internetinis parašų rinkimo vajus, prašymas, kad LR Prezidentas V. Adamkus nevyktų švęsti gegužės 9-osios, Lietuvai reiškusios naujosios okupacijos pradžią, Maskvon, — padaryta naudojant PHP technologijas, sulaukus paramos iš svetainės pilieciai.lt, internetinio judejimo „paksui-ne“ bei Lietuvos studentų ir moksleivių.

Antroji akcija, kuri tęsiasi iki šiol — tai pilietinė akcija „Televizija“. Ja mes raginame žmones siųsti atvirus laiškus į Lietuvos valdymo institucijas, televizijas su prašymais, cituoju:

  • Atsisakyti smurtą ir žiaurumą skatinančių bei istorinius įvykius falsifikuojančių Rusijos televizijų transliacijos;
  • Originalo kalba retransliuoti Vakarų Europos kultūrinę produkciją, o vertimą pateikti lietuviškais subtitrais;
  • Persiorientuoti į lietuvybę bei Vakarų Europos paveldą, kartu reiškiant pagarbą kitoms Rytų Europos kultūroms, ypač mažosioms.

Visą tekstą galite rasti www.lietuvos.net tinklapyje.

Dalis Lietuvos Seimo narių išsakė bei raštiškai patvirtino teigiamą, o kartais net ir labai palankų požiūrį į šią akciją. XIII Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo atidarymo metu oficialiai kreiptasi su šiuo tekstu į visus jo dalyvius. Ši iniciatyva ne tik davė daug peno apmąstymams, bet ir paskatino pačius žmones svarstyti šiuos klausimus. Sulaukta atgarsių, svarstymai apie ją vyko įvairiuose spaudos leidiniuose ir interneto tinklapiuose, Omni.lt svetainėje buvo surengta lankytojų apklausa, o Lietuvos televizijos antrasis kanalas pradėjo retransliuoti vakarietiškos gamybos filmus originalo kalba. Nenorėčiau, gal net nereikėtų to sieti su mūsų akcija, bet rezultatai yra tikrai malonūs.

Pagal lankytojų statiską, Google bei Yahoo! korporacijų bei Alexa.com vertinimo reitingus tai vienas iš lankomiausių paveldui skirtų tinklapių Lietuvoje. Per parą mus aplanko apie 2000 originalių lankytojų, viso per 24 valandas turime ne mažiau kaip 50 000 sesijų įrašų (hits). Apie 50% lankytojų yra iš Lietuvos ir pusė iš JAV, metų eigoje susidaro apie 60% iš Lietuvos, 28% JAV ir likę iš kitų šalių, kaip Vokietija, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Kanada, Prancūzija. Pilietinių akcijų metu lankytojų skaičius smarkiai išauga ir buvo pasiekęs net 15 000 ribą.

Visos Lietuvos.net kūrėjų vardu norėčiau palinkėti On.lt svetainei sėkmės!

O visus dalyvaujančius šiame susitikime ir skaitančius šį pranešimą kviečiame kartu kurti teisinę, turtingą ir Dvasingą Lietuvą.

Lietuvos.net kūrėjai

Teiginys:
Kurkime teisinę, turtingą ir dvasingą Lietuvą.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , , .
Asmenvardžiai:
Aivaras, Albertas Vijūkas-Kojalavičius, Algirdas Gustaitis, Simonas Daukantas.
Vietovardžiai:
Britanija, JAV, Kanada, Prancūzija, Rusija, Šveicarija.
Pirminis šaltinis:
https://on.lt/lietuvos.net
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2005-12-09.