Ar teisinga Lietuvos ir Lenkijos istoriją skaičiuoti tik nuo 1991 metų.
, 2009-07-01.

Lietuvos polonizacija

Šiandien liepos pirmoji — tūkstantmečio šventės atidarymas. Atspėkit, kur dabar Lietuvos prezidentas Adamkus? Ogi Lenkijoj, Liubline. Liublino unijos — Lietuvos nepriklausomybės praradimo metinių iškilmėse. Patikinti, kad Lietuva tebėra ištikima, priklausoma, lenkų kraštas (Kresy). Kurio politikai uoliausi kolaborantai: Ukraina atsiuntė trečiaeilį klerką, o Baltarusija išvis nesiteikė dalyvauti tokioje priklausomybės „šventėje“.

Santrauka:

Lenkija nepripažįsta nepriklausomos Lietuvos — lietuviai tėra neteisėtai atsiskyrusių ir sulaukėjusių lenkų užkampis? Neapykanta Rusijai, jos išsižadėjimas ir ištikimybės priesaikos Lenkijai — meilė be atsako? Žinių radijo 2009 birželio 29 dienos klausimas.

Teiginys:
Lenkija nepripažįsta nepriklausomos Lietuvos — lietuviai tėra neteisėtai atsiskyrusių ir sulaukėjusių lenkų užkampis.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , , , .
Asmenvardžiai:
V.Adamkus, A.Gricius, L.Kaczinsky, R.Klimas, P.Saudargas, L.Tarakevičius.
Vietovardžiai:
Lenkija, Liublinas, Rusija, Suvalkai, Vilnius.
Šaltinis:
http://www.ziniur.lt/programa/archyvas?cat=45&item=8069
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Įrašą įdėjo:
, 2009-07-01.