Donatas Januta Kraštotyros žygio po Vilnių Juozapo Montvilos takais vaizdai:
Vilniuje dar išlikusi atmintis ir pagarba miesto geradariui —
, 2011-08-04.
Santrauka:

Gražią rugpjūčio 4 dieną surengėme pažintinį žygį Juozapo Montvilos atminimui ir jo nuopelnams pagerbti. Juozapas Mantvilius (1850-1911), rusiškai Юзеф Монтвиллъ, lenkiškai Józef Montwiłł) pastatė keturis naujus gyvenamuosius kvartalus, Vilniaus senbuvių ligšiol tebevadinamus Montvilos kolonijomis, „Žemės banko“ (dabar „Lietuvos banko“) pastatą Gedimino pr. 6, savo namą (dabar Susisiekimo ministerija) Gedimino pr. 17 ir kitas įžymybes, ypač daug nusipelnė šelpdamas neturtingo jaunimo mokslus, steigdamas švietimosi ir kitokias visuomenines draugijas, tarp kitų sudarė sąlygas reikštis ir būsimajam prezidentui Antanui Smetonai.

Teiginys:
Vilniuje dar išlikusi atmintis ir pagarba miesto geradariui.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , , , .
Asmenvardžiai:
Juozapas Montvila, Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, Gimbutai, Vileišiai, Algirdas Avižienis, Edmundas Kulikauskas, Donatas Januta, Kazimieras Januta, Karolis Januta, Marius Pakštas, Vladas Palubinskas.
Vietovardžiai:
Naujamiestis, Senamiestis, Rasos, Užupis, Vilnius.
Pirminis šaltinis:
https://on.lt/juozapas-montvila
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Paveikslą įdėjo:
, 2011-08-04.