Apie lenkų archeologų radinį Mozūruose, buvusiame ežere:
Galindai, kaip ir Jutlandijos gudai, priešų ginklus skandindavo ežere.
2011-04-20

Galindų lobis Mozūrų ežere

Mozūrijoje lenkų archeologai rado baltiškos kilmės galindų genties neįprastos apeigos pėdsakus. Češkavos kaimo apylinkėse prieš 1500 metų čia buvusio ežero vietoje rasta per šimtą įvairių iškasenų.

Anot lenkų archeologo Tomo Novakevičiaus, tai „nuostabūs ir anksčiau neaptikti“ radiniai: daugiausia ginklų liekanos, iečių antgaliai, dideli karo peiliai, tyčia sulaužytų kardų dalys. Kardų dėklai ir iečių rankenos buvo ąžuolinės.

Tolesni tyrimai atskleidė, kad iečių antgalius puošė bronzos ir aukso inkrustacijos. Pavyko nustatyti, kad geležinius ginklus galindai kaldavo iš įvairaus kietumo geležies. Visa tai įrodo, kad šie ginklai buvo prabangūs ir nevietinės kilmės.

Archeologai rado kelis ginkluotės komplektus, kuriuos sudaro kardas, ietis ir peilis. Manoma, kad tai įmestos į ežerą karo ginkluotės dalys. Rasti ugnies pažeisti sidabriniai ir auksiniai puošalai leidžia spėlioti, kad tai radiniai, išlikę po žuvusio kario sudeginimo apeigos ir po to įmesti į ežerą.

liūtas žuvis

Puošalai pagaminti iš gryniausio pagal anuometę technologiją gaunamo aukso ir sidabro. Atlikimo būdas, juodosios emalės liekanos, stilistika byloja, kad puošalų kilmė buvo Roma (Bizantija). Dar nenustatytas tikslus radinių amžius, tačiau archeologai mano, kad radiniai atitinka vėlyvosios Romos imperijos ir tautų migracijos pradžios laikotarpį.

Neaišku, kiek ilgai išsilaikė apeigos, kurių metų į ežerą buvo įmetami puošalai ir ginklai. Ar būtent tokia buvo galindų laidojimo apeiga. Archeologams yra žinomi galindų kapinynai, tačiau juose ginklų nebuvo rasta. Ginklų ir vertingu daiktų skandinimas ežere nebūtinai galėjo būti laidojimo apeigos dalis.

Jutlandijos pusiasalyje (kur įsikūrusi dabartinė Danija) ežeruose buvo skandinami nugalėtų priešų ginklai kaip auka dievams už palankumą mūšyje. Tačiau jei tai germanų paprotys, jis negali būti automatiškai priskirtas ir baltams — galindams, nors tokios tikimybės negalima atmesti, teigia lenkų archeologai.

Krzysztof Kowalski


2011 balandžio 20 „Rzeczpospolita“, sutrumpintai atpasakojo 2011-04-20 „Lietuvos rytas“.
2011-04-11 Archeowieści.pl Wojciech Pastuszka: „Zatopione cuda z mazurskiego jeziora“.
2011 „Naujoji Romuva“ 2 nr. Algirdas Patackas: „Galindų kario kapas“

Galindų nugalėtų romėnų ginkluotės palaikai
Santrauka:

Lenkų archeologai Mozūrų ežero dugne aptiko svarbų radinį — stambų baltų genties galindų karo lobį. Iš ginklų prabangumo archeologai spėja, kad tai nugalėtų romėnų karininkų ginkluotė, kita karinė manta ir puošalai. Bet archeologai sutriko dėl laidojimo papročio priešų ginklus sulaužyti, sudeginti ir paskandinti ežeran — tokia laidosena ligšiol buvo žinoma tik Jutlandijoje, todėl priskirta gotams. Šis svarbus radinys prieštarauja germaniškai gotų hipotezei ir paremia Jūratės de Rosales tyrimų išvadas, kad menamieji gotai iš tikrųjų buvo baltai išeiviai — gudai.

Teiginys:
Galindai, kaip ir Jutlandijos gudai, priešų ginklus skandindavo ežere.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , , .
Asmenvardžiai:
Krzysztof Kowalski, Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz, Tomasz Nowakiewicz, Wojciech Pastuszka, Jarosław Strobin.
Vietovardžiai:
Czaszkowie, Jutlandija, Lenkija, Mozūrai, Olsztyn, Roma.
Šaltinis:
http://archeowiesci.pl/2011/04/22/8622/.
Nuorodą įdėjo:
, 2011-04-20.