‡ Sava Lietuva

ISSN 1392-9127

Raktažodis: polianai

Žodis „polianai“ yra esminis šiuose pranešimuose:
Kas trukdo spręsti lietuvių kilmės problemas?
2008-01-12 Apie Zigmo Zinkevičiaus knygą „Lituanistikos mokslas ir pseudomokslas“.
271. Pastabos: : : , , , , , , , , , , , .
: Oficialusis mokslas apie mūsų tautos kilmę yra visiškai įstrigęs.