‡ Sava Lietuva

ISSN 1392-9127

Raktažodis: laimė

Žodis „laimė“ yra esminis šiuose pranešimuose:
Ko trūksta mūsų gerovei?
2006-06-04 Apie visuomenės santvarkos idėjų svarbą.
45. Pastabos: : : , , .
: Lietuvos sąjūdžio laikais politinė galvosena liko iš esmės socialistinė.

Daugumai visuomenės santvarkos teorijų būdingas kolektyvistinis idėjinis pamatas, socialinio (perskirstomojo) teisingumo siekiai ir valstybinės valdžios institucijų vaidmens stiprinimas gerovės kūrimo programose. Valstybinio švietimo ir auklėjimo dėka kolektyvistinės pažiūros jau daugelį amžių vyrauja politinėje, teisinėje ir kultūrinėje srityse.