‡ Sava Lietuva

ISSN 1392-9127

Raktažodis: erozija

Žodis „erozija“ yra esminis šiuose pranešimuose:
Lietuvos piliakalniai
2006-04-14 Kaip sovietmečiu žygeiviai gelbėjo lietuvių piliakalnius.
262. Pastabos: : : , , , .
: Stora velėna piliakalnius saugo, o krūmai ir medžiai ardo.