‡ Sava Lietuva

ISSN 1392-9127

Raktažodis: anhidritas

Žodis „anhidritas“ yra esminis šiuose pranešimuose:
Ant turtų sėdim ir dejuojam
2009-08-17 Apie neliečiamas naudingas iškasenas, gamtinius Lietuvos turtus.
111. Nuorodos: : : , , , , , , .

Pranas Morkūnas: politikai mėgsta guostis, kad mes kaip šalis neturim jokių iškasenų. Tai mokam valstiečiui po 50 centų už litrą pieno. Parduodam pieną ir jo gaminius užsieniečiams. Už gautus skatikus perkam druską, geležį, molio plyteles, naftą… Kai Pietų Lietuvoje slūgso 50 milijonų tonų (10 milijardų dolerių) druskos klodas; Prie Varėnos — 140 mln. t (7 mlrd. $) bene švariausios pasauly geležies rūdos magnetito, kurio nė sodrinti nereikia; Vakarų Lietuvoje — 60 mln. t (21 mlrd. $) naftos telkinių; prie Garliavos — 70 mln. t anhidrito; prie Anykščių — kvarcinio smėlio ir t.t.