Genovaitė Mačiūtė Dešimtmečio bibliografija:
1995-2005 leidiniai apie lietuviškas interneto paslaugas ir žinynus —
, 2005-12-01.

Leidiniai — lietuviško interneto vadovai

1995-2005 metais išleistų knygų ir žurnalų apie lietuviškas interneto paslaugas ir žinynus bibliografija

Juškevičius, Kęstutis
Lietuvos mokslas pasaulio kompiuterių tinkluose: apžvalga. – Vilnius, 1995. (Pirmoji knyga apie internetą lietuvių kalba – neišleista).

Valentinavičius, Saulius
Globalinis kompiuterių tinklas Internet / S. Valentinavičius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. – Vilnius : Technika, 1996 (Baltijos kopija). – 32, [1] p. : iliustr. – VGTU leidyklos “Technika” 295 mokomosios metodinės literatūros knyga. – ISBN 9986-05-305-6

WWW adresai: bibliotekos, 1996 vasaris / Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Automatizuotos bibliotek. inform. sistemos sk. ; sudarė Vilija Tolušienė ; įžangą parašė Aušra Vaškevičienė ; red. Dainius Bružė. – Vilnius : Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka, 1996. – 51 p. – ISBN 9986-530-22-9

Lietuva internete’97 : www.online.lt : geltonieji puslapiai : nuolat atnaujinami elektroniniu paštu / [sudarė Vladas Palubinskas]. – Vilnius : Almagestas, 1997. – 269, [2] p. – ISBN 9986-9159-0-2

Žiniauskaitė, Eugenija
Vartotojui apie Internet’ą : pradžiamokslis / Eugenija Žiniauskaitė, Vitalijus Denisovas. – Klaipėda : Informacinių Technologijų ir Aplinkos Studijų Centras, 1997 (Vilnius : UAB “Mokslo aidai”). – 40 p. : iliustr.

Vartiklis : [žurnalas, nuo 1996 m. ėjęs tik internete, platintas el.paštu] / redaktorius Jonas Skendelis. – Nr. 1 (1997)-. – Vilnius : Žara, 1997-. – Dažnumas nežinomas. – ISSN 1392-3102

Naujoji komunikacija : Internetas visiems [dvisavaitinis laikraštis] / vyriausiasis redaktorius Arvydas Praninskas. – 1997, bal. 23 (Nr. 1) . – ISSN 1392-3927

Kompiuterija : kartu su “PC World” : “Lietuvos ryto” žurnalas / redaktorius Bronislovas Burgis. – 1997, Nr. 1 (rugsėjis). – Vilnius : UAB “Lietuvos rytas”, 1997-. – Mėnesinis. – Priedai: Kompiuterijos katalogas. – Priedas prie: Lietuvos rytas. ISSN 1392-2351. – Leidimo vieta: Kaunas, 2002-. – Priedai: elektron. opt. diskai, 2001-. – ISSN 1392-3498

Naujoji komunikacija : kartu su “PC magazine” : žurnalas “Interneto” ir kompiuterių vartotojams. – Nr. 5(22) (1998)-. – Vilnius : Naujoji komunikacija, 1998-. – Dvisavaitinis. – Anksčiau leistas laikraštis tuo pačiu pavadinimu, 1997-nr. 4 (1998). – Priedai: Kompiuterijos žinynas mėgėjams ir žinovams ; Mano kompiuteris. – Taip pat vartojama antr.: NK. – Su įdėtiniais priedais. – Su komp. diskais. – ISSN 1392-3927

Valavičius, Eugenijus
Interneto labirintai / Eugenijus Valavičius, Ingrida Tamošaitytė. – Kaunas : Smaltija, 1998. – 255 p. : iliustr. + 1 diskelis. – Be diskelio (LNB:03/21824). – ISBN 9986-708-22-2

Valavičius, Eugenijus
Geltonieji interneto puslapiai, 1999/ Eugenijus Valavičius, Kęstutis Valavičius. – [2-iasis leid.]. – Kaunas : Smaltija, 1998 (Kaunas : Mažoji ISBN 9986-708-33-8

Valavičius, Eugenijus
Geltonieji interneto puslapiai, 2000/ Eugenijus Valavičius Valavičius, Kęstutis Valavičius.- Kaunas : Smaltija, 1999.- 100 p. – ISBN 9986-965-07-1

Vaškevičienė, Aušra
“Interneto” ABC bibliotekininkams / Aušra Vaškevičienė ; Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo Biblioteka. Informacijos centras. – Vilnius : LNB, 1998. – 79 p. : iliustr. – ISBN 9986-530-58-X

Valavičius Eugenijus
Bendravimas internete / Eugenijus Valavičius, Agnė Našlėnienė. – Kaunas : “Smaltijos” l-kla, 2000. – 133 p. : iliustr. ; 22 cm. – ISBN 9986-965-40-3

Valavičius, Eugenijus
Interneto labirintai / Eugenijus Valavičius, Ingrida Tamošaitytė, Agnė Našlėnienė. – [2-asis leid.]. – Kaunas : Smaltija , 2000 (Kaunas : Mažoji poligrafija). – 358 p. : iliustr. ; 22 cm. – R-klė: p. 355-358. – Tiražas [2000] egz. . – ISBN 9986-965-19-5

Lietuviškojo interneto katalogas : paieškos sistemos www.search.lt ištekliai. – Nr. 1 (2000)-. – Vilnius : UAB “Penki kontinentai”, 2000-. – 30 cm. – Kasmetinis. – ISSN 1648-0740

Leonavičienė, Birutė
Interneto vartotojo vadovas / Birutė Leonavičienė. – Vilnius : Piketas, [2001]. – 255 p. : iliustr. ; 20 cm. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9986-439-28-0

Vaškevičienė, Aušra
Paieška internete / Aušra Vaškevičienė. – Kaunas : Smaltija, 2001 ([Kaunas] : Morkūnas ir Ko). – 223 p. : iliustr. ; 22 cm. – Bibliogr.: p. 207-208 (17 pavad.). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9986-965-48-9

Interneteka : [trumpiausias kelias į interneto lobyną / projekto autorius ir darbo grupės vadovas Bronislovas Burgis]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 151, [1] p. : iliustr. ; 20 cm. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955-03-111-5

Valavičius, Eugenijus
Geltonieji interneto puslapiai, 2002 : žinynas interneto vartotojams / Eugenijus Valavičius, Kęstutis Valavičius. – [3-iasis leid.]. – Kaunas : Smaltija, 2002 (Kaunas : Mažoji ISBN 9986-965-76-4

Hakeris : [žurnalas] : norintiems žinoti daugiau / vyriausias redaktorius Linas Krapavickas. – 2003, [Nr.] 1 (gegužė)-. – Kaunas : UAB “InDiza”, 2003-. – 29 cm. – ISSN 1648-6862

Computer Bild Lietuva : mėnesinis žurnalas / vyriausias redaktorius Kęstutis Ikamas. – 2004, [Nr.] 1 (rugs. 25/spal. 19)-. – Vilnius : UAB “Veido” periodikos leidykla, 2004-. – 30 cm. – Mėnesinis. – Antr. variant.: Computer Bild. – ISSN 1822-038X

Atverkite duris internetui : [patarimų ir interneto nuorodų knygelė] /AB “Lietuvos telekomas”. – 22 p. : iliustr.

Dulinskas, Dainius
Informacija ir komunikacija : Microsoft © Internet Explorer Microsoft© Outlook© XP / [Dainius Dulinskas, Jolanta Jokūbaitienė]. – Kaunas : VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras, 2005 (Kaunas : Dimera). – 32 p. : iliustr. – (Noriu išmokti ; 7). – Antr. iš virš. – Aut. nurodyti p. 2 (virš.). – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955-9611-7-1

Europos kompiuterių vartotojų programa ECDL : (ECDL-2004) : mokymo medžiaga / Lietuvos kariuomenės divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokykla ; [rengė Remigijus Zakarauskas, Juozas Ablonskis]. – Kaunas : [Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokykla], 2005. – 6 kn. : iliustr. ; 30 cm. – Nugar. tik dalių antr.
Modulis 7 : Informacija ir komunikacija. – 2005 (Vilnius : Krašto aps. m-jos Leidybos ir inform. aprūpinimo tarnyba). – 139, [1] p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 139 (2 pavad.). – Tiražas 220 egz.

Laukaitytė, Rita
Į pagalbą viešojo interneto centro administratoriui : metodinė priemonė / [Rita Laukaitytė ; Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras, [Aljansas] “Langas į ateitį”]. – Vilnius : Efrata, 2005. – 41, [1] p. : iliustr. ; 30 cm. – (Viešojo interneto centro bibliotekėlė ; Nr. 4). – Aut. nurodyta antr. lapo kt. pusėje. – Bibliogr.: p. 41. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-562-39-0

Merkys, Algimantas
Kompiuteris ir internetas visiems : metodinė pagalba viešųjų interneto centrų konsultantams / [Algimantas Merkys ; Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras, [Aljansas] “Langas į ateitį”]. – Vilnius : Efrata, 2005. – 31, [1] p. : iliustr. ; 30 cm. – (Viešojo interneto centro bibliotekėlė ; Nr. 2). – Aut. nurodytas antr. lapo kt. pusėje. – Bibliogr.: p. 9 (5 pavad.). – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-562-40-4

Merkys, Algimantas
Mano bičiulis internetas : pažintis su kompiuteriu, internetas ir elektroninis paštas, informacijos paieška, naudojimasis internetu / [Algimantas Merkys ; Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras, [Aljansas] “Langas į ateitį”]. – Vilnius : Efrata, 2005. – 40, [1] p. : iliustr. ; 30 cm. – (Viešojo interneto centro bibliotekėlė ; Nr. 1). – Aut. nurodytas antr. lapo kt. pusėje. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 9955-562-41-2

Šakys, Vigintas
Informacinių technologijų vadovas : nepakeičiamas rengiantis ECDL pažymėjimui gauti / Vigintas Šakys. – Kaunas : Šviesa, 2005. – 2 kn. : iliustr. ; 24 cm. – ISBN 5-430-04155-6

Vidžiūnas, Antanas
Interneto svetainių ir tinklapių kūrimas / Antanas Vidžiūnas, Vytautas Barzdaitis. – Kaunas : “Smaltijos” leidykla, 2005. – 248 p. : iliustr. ; 22 cm. – Bibliogr.: p. 248 (3 pavad.). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955-551-72-0

Valavičius, Eugenijus
Paieška internete: Kaip išnaudoti paieškos internete galimybes/ Eugenijus Valavičius .- Kaunas : Smaltija, 2005. – 160 p.- ISBN 9955-551-85-2

2OO6-2010 metais išleista

Adomkus, Tomas
Interneto tinklų efektyvumo tyrimas [Rankraštis] : daktaro disertacija : technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija (01T) / Tomas Adomkus. – Kaunas, 2006. – 96 lap. : lent., diagr. – Kiti leidimai: Internet network efficiency investigation. – Darbas atliktas 2002-2006 metais Kauno technologijos universitete. – Tekstas vienoje lapo pusėje. – Literatūra: lap. 90-95 (79 pavad.). – Publikacijos: lap. 96. – Dr. disert. (technol. m.) – Kauno technologijos universitetas, 2006

E. paslaugų plėtra viešųjų interneto prieigos taškų tinkle : kuratoriaus atmintinė / [Lietuvos Respublikos] vidaus reikalų ministerija ; [sudarytojai: Danguolė Rutkauskienė, Julita Matutienė]. – [Vilnius : Standartų spaustuvė], 2008 (Vilnius : Standartų sp.). – 55, [1] p. : iliustr., žml. ; 27 cm. – Bibliogr.: p. 53 (7 pavad.). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-488-31-6

Merkys, Algimantas
Apie internetą paprastai : pažintis su kompiuteriu, internetas ir elektroninis paštas, informacijos paieška, paslaugos internete : pritaikyta atvirojo kodo ir Microsft Windows programinei įrangai / [Algimantas Merkys ; [Lietuvos Respublikos] švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras]. – Vilnius : Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras [i. e. Efrata], 2006. – 45, [2] p. : iliustr. ; 30 cm. – (Viešojo interneto centro bibliotekėlė ; Nr. 5). – Aut. nurodytas antr. lapo kt. pusėje. – Bibliogr.: p. 47 (6 pavad.). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-562-49-8

Interneto gidas / [Gediminas Navaitis, Rytis Rainys, Ugnė Rutkauskienė, Virginijus Savukynas, Liutauras Ulevičius, Rimvydas Valatka, Aušra Vaškevičienė ; sudarytojas Virginijus Savukynas ; adresyną sudarė Ramūnas Gerbutavičius, Karolis Jachimavičius, Virginijus Savukynas, Laura Valauskaitė]. – Vilnius : Viešosios politikos strategijų centras, [2008] (Vilnius : Logotipas). – 358, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. – Aut. nurodyti p. 358. – Tiražas 8000 egz. – ISBN 978-9955-836-00-1

Mano interneto kelrodis : [projekto “Bibliotekos pažangai”] mokomoji medžiaga / [Vilija Dzingienė, Meilutė Kretavičienė, Irena Kuzminskienė, Lina Šarlauskienė, Jevgenija Ševcova ; Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka]. – Vilnius : [Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka], 2008 ([Vilnius] : Lodvila). – 125 p. : iliustr. ; 30 cm. – Aut. nurodytos priešantr. p. – Bibliogr. sk. gale. – Tiražas 16 200 egz. – ISBN 978-609-405-002-2

Merkys, Algimantas
Mokomoji medžiaga bibliotekininkams pradedantiesiems darbą viešosiose interneto prieigose : VIP diegimas kaime. Pagalba bibliotekininkams įsisavinant įrengtų (atnaujintų) VIP galimybes / Algimantas Merkys ; Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka. – Vilnius : Lietuvos nac. M.Mažvydo biblioteka, 2009. – 60 p. : iliustr. ; 30 cm
Aut. nurodytas antr. lapo kt. pusėje. – Projektas “Bibliotekos pažangai”

Vidžiūnas, Antanas
Interneto paslaugos ir svetainių kūrimas / Antanas Vidžiūnas, Daiva Vitkutė. – Kaunas : “Smaltijos” leidykla, 2009. – 327, [1] p. : iliustr. ; 22 cm. – Bibliogr.: p. 328 (5 pavad.). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-707-63-9

Tautkevičienė, Gintarė
Susipažinkime: žiniatinklis 2.0 : [projekto “Bibliotekos pažangai”] mokomoji knyga / [Gintarė Tautkevičienė, Aušra Vaškevičienė ; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2009 ([Vilnius] : Grafinės mašinos). – 171 p. : iliustr. ; 30 cm. Aut. nurodytos priešantr. p. – Bibliogr. sk. gale. – Tiražas 10 000 egz.
ISBN 978-609-405-020-6

Fraser, Matthew
Mano virtualieji aš : kaip socialiniai tinklai keičia gyvenimą, darbą ir pasaulį / Matthew Fraser, Soumitra Dutta ; [iš anglų kalbos vertė Aidas Jurašius]. – Vilnius : Eugrimas, [2010] (Vilnius : Logotipas). – 476, [1] p. ; 21 cm
Orig. antr.: Throwing sheep in the boardroom. – Bibliogr.: p. 429-476. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-790-78-5 (įr.)

Vilija Stankienė
Internetas vaizdžiai / Vilija Stankienė. – Kaunas : “Smaltijos” leidykla, 2010. – 200 p. : iliustr. Tiražas 2000 egz.- ISBN 978-9955-707-73-8

Saugus ir draugiškas internete : tėvams. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2010. – 52 p. : iliustr. – Tiražas [6800] egz. – ISBN 978-609-405-033-6

2O11-2017 metais išleista

Internetas, kokio norime : [mokytojai internete] : [pedagogų vadovas]. – Vilnius : Švietimo informacinių technologijų centras, [2017]. – 80, [2] p. : iliustr. ; 30 cm
Tiražas [1000] egz.
ISBN 978-609-95274-2-0

Interneto ir technologijų teisė : vadovėlis / [Darius Štitilis, Mindaugas Kiškis, Tadas Limba, Irmantas Rotomskis, Konstantin Agafonov, Gintarė Gulevičiūtė, Karolis Panka] ; Mykolo Romerio universitetas. – Vilnius : Registrų centras, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 574, [1] p. : iliustr., schem. ; 25 cm
Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Bibliogr.: p. 558-574. – Tiražas 700 egz.
ISBN 978-9955-30-214-8 (įr.)

Jusas, Nerijus
Požymių modeliais grindžiamas daiktų interneto sistemų kūrimas : daktaro disertacijos santrauka : technologijos mokslai, informatikos inžinerija (07T) / Nerijus Jusas ; Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. – Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2017 (Kaunas : L-klos „Technologija“ sp.). – 37, [1] p. : schem. ; 21 cm
Santr. angl. – Bibliogr.: p. 26-28. – Aut. darbų sąrašas: p. 29 (7 pavad.). – Tiražas 50 egz.

Mano interneto kelrodis : [projekto “Bibliotekos pažangai”] mokomoji knyga / [Vilija Dzingienė, Rima Klusovskienė, Meilutė Kretavičienė, Irena Kuzminskienė, Lina Šarlauskienė, Jevgenija Ševcova, Gintarė Tautkevičienė ; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija]. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius : [Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka], 2011 ([Klaipėda] : Klaipėdos banga). – 111 p. : iliustr. ; 30 cm
Aut. nurodytos priešantr. p. – Bibliogr. sk. gale. – Tiražas 13 500 egz.
ISBN 978-609-405-050-3

Moore-Mallinos, Jennifer
Saugus internetas / tekstus parašė Jennifer Moore-Mallinos ; iliustravo Gustavo Mazali ; [iš anglų kalbos vertė Indrė Lelevičienė]. – Kaunas : Šviesa, [2017] (Spausd. Kinijoje). – 31, [1] p. : iliustr. ; 24 cm
Orig. antr.: Internet safety. – Tiražas 2000 egz.
ISBN 978-5-430-06788-5

Nielsen, Michael A.
Atradimai kitaip : nauja tinklų mokslo era / Michael Nielsen ; vertė Giedrė Bacevičiūtė. – Vilnius : Eugrimas, [2014] (Vilnius : BALTO print). – 267, [1] p. : iliustr. ; 22 cm. – (Mokslas visiems, ISSN 2351-5368)
Orig. antr.: Reinventing discovery. – Bibliogr.: p. 245-258 (247 pavad.). – R-klė: p. 259-267. – Tiražas [1000] egz.
ISBN 978-609-437-226-1 (įr.)

Rainys, Romanas
Interneto ir kitos informacijos nuskaitymas, išvaizdos keitimas ir archyvavimas : [mokomoji knyga] / Romanas Rainys. – Vilnius : BMK leidykla, 2016 (Vilnius : BMK l-kla). – 209, [1] p. : iliustr. ; 20 cm
Tiražas 100 egz.
ISBN 978-609-468-152-3

Slepčenkienė, Karolina
Kuriu elektroninį nuotraukų albumą : [projekto “Bibliotekos pažangai”] mokomoji knyga / [Karolina Slepčenkienė, Donatas Šedys, Lina Zajančkauskienė]. – Vilnius : [Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka], 2011 ([Klaipėda] : Klaipėdos banga). – 116 p. : iliustr. ; 30 cm
Aut. nurodyti priešantr. p. – Bibliogr.: p. 116 (4 pavad.). – Tiražas 10 000 egz.
ISBN 978-609-405-042-8

Šedys, Donatas
Išmokime dirbti kompiuteriu : OS Windows 7, MS Word 2010, Internet Explorer 9, Gmail : [projekto “Bibliotekos pažangai”] mokomoji medžiaga / [Donatas Šedys ; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija]. – Vilnius : [Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka], 2011 ([Klaipėda] : Klaipėdos banga). – 127 p. : iliustr. ; 30 cm
Aut. nurodytas priešantr. p. – Tiražas 13 500 egz.
ISBN 978-609-405-051-0

Vaikų privatumo apsauga internete / Miglė Mačėnaitė, Daiva Paulikienė, Indrė Skersytė, Dijana Šinkūnienė. – Vilnius : Lietuvos vartotojų institutas, 2011. – 80 p. : iliustr. ; 21 cm + 1 vaizdo diskas (DVD)
Kn. taip pat: Vietoje įvado / Zita Čeponytė, p. 7. – Bibliogr. išnašose. – Tiražas 2000 egz.
ISBN 978-9955-783-06-0 (įr.) : nemok.

Genovaitė Mačiūtė

Teiginys:
1995-2005 leidiniai apie lietuviškas interneto paslaugas ir žinynus.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , , , , , .
Asmenvardžiai:
K.Juškevičius, S.Valentinavičius, V.Palubinskas, E.Žiniauskaitė, J.Skendelis, A.Praninskas, B.Burgis, E.Valavičius, A.Vaškevičienė, B.Leonavičienė, I.Tamošaitytė.
Kiti tikriniai daiktavardžiai:
LNB, Kompiuterija, Naujoji komunikacija, Vartiklis, Almagestas, Mokslo aidai, Piketas, Smaltija, Technika, Žara.
Pirminis šaltinis:
https://on.lt/10bibliografija
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2005-12-01.