Tvirkinti klausytojus — pavojinga

Arvydas Malcys — kompozitorius, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro violončelininkas. Jis sukūrė apie 30 kūrinių orkestrui, išleido 7 kompaktinius diskus: „Akustinė bedugnė“ (1999); „Vietos dvasia“ (2000); „Nepaklusniųjų žemė“ (2004); „Tolimųjų vasarų šviesa“ (2005 ); „Keturi Koncertai“ (2008); „IMPETUS“ (2008); „Perskelta tyla“ (2008).

2009 rugpjūčio 20 „Respublika“, kalbino Daiva Šalc, fotkino Ruslanas Kondratjevas.
http://www.balsas.lt/naujiena/305442/kulturoje-dvasios-ir-morales-pakrikimas/rubrika:naujienos-menaiirpramogos-muzikairscena
http://www.balsas.lt/08/19/malcys_ruslanaskondratjevo_px600.jpg
http://www.balsas.lt/autoriai/Daiva_Šalc

Arvydas Malcys
Santrauka:

Arvydas Malcys: žiniasklaidos dėmesio nusipelno tik absoliutūs kraštutinumai: nusikaltėliai ir iškrypėliai, turčiai su savo infantilių norų tenkinimais arba į neviltį papuolę nelaimėliai, kurių bėdos parduodamos ir perkamos. Daugiausia aplodismentų tenka vienadieniams, abejotinos vertės kūriniams. Taip sukuriamas kultūros gelbėjimo įspūdis. Seimo vidutinybes išgąsdino ir papiktino dūžtantys langai, o ne jų pačių daužomi žmonių likimai. Jie net nesuvokia, ką daro, nes sudaužytas langas yra konkretybė, kurią suvokia kiekviena vidutinybė, o sudaužytas likimas — abstrakcija, kurios jiems neduota suvokti.

Teiginys:
Daugiausia aplodismentų tenka vienadieniams, abejotinos vertės kūriniams. Taip sukuriamas kultūros gelbėjimo įspūdis..
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, .
Asmenvardžiai:
Arvydas Malcys, Daiva Šalc, Ruslanas Kondratjevas.
Šaltinis:
http://www.balsas.lt/naujiena/305442/kulturoje-dvasios-ir-morales-pakrikimas/rubrika:naujienos-menaiirpramogos-muzikairscena
Nuorodą įdėjo:
, 2009-08-20.