Vladas Palubinskas Vitražo dailininkės Audronės Mickutės dovana tautai:
2020 rudens lygdienis yra didžiojo prūsų sukilimo 760 metinės —
, 2020-09-22.

Tautos vienybės lygdienis

Tautos vienybei