Jūratė de Rosales Čikagoje įsisteigė Lietuvos istorijos klubas:
2009 gruodžio 13 Pranas Jurkus praneš apie naujausius Jūratės de Rosales veikalus —
, 2009-12-03.

Lietuvos istorijos klubas Čikagoje

Čikagoje (JAV) susibūrė Lietuvos istorijos diskusijų klubas. 2009 metų gruodžio 13 dieną, sekmadienį, 11:30 klubas kviečia visus, kam įdomi protėvių praeitis ir kam svarbi Lietuvos ateitis, į Brighton Park mokyklos salę (2745 W. 44th St., Chicago), kur teisininkas, rašytojas ir praeities tyrinėtojas Pranas Jurkus pristatys garsios žurnalistės ir mokslininkės Jūratės de Rosales veikalus apie gudų žygius ir seniausią Europos valstybę. Po paskaitos vyks diskusijos, vaišės. Daugiau žinių suteiks Algimantas telefonu 773-627-2137. Kvietimas paskelbtas 2009-12-03 Amerikos lietuvių dienraštyje „Draugas“:

Lietuvos istorijos klubas Čikagoje
Santrauka:

Čikagoje susibūrė Lietuvos istorijos diskusijų klubas. 2009 metų gruodžio 13 dieną, sekmadienį, 11:30 klubas kviečia į vakaronę, kur teisininkas, rašytojas ir praeities tyrinėtojas Pranas Jurkus pristatys garsios žurnalistės ir mokslininkės Jūratės de Rosales veikalus apie gudų žygius ir seniausią Europos valstybę.

Teiginys:
2009 gruodžio 13 Pranas Jurkus praneš apie naujausius Jūratės de Rosales veikalus.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , .
Asmenvardžiai:
Jūratė Rosales, Pranas Jurkus.
Vietovardžiai:
Chicago, Brighton Park.
Kiti tikriniai daiktavardžiai:
Draugas.org.
Pirminis šaltinis:
http://on.lt/lietuvos-istorijos-klubas-chicago
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2009-12-03.