Albinas Jasiūnas Sambūrio „Patirtis“ pareiškimas dėl Lietuvos radijo ir televizijos pavadinimo:
Ryškėja valstybės politika šalinti lietuvių tautovardį —
, 2013-04-20.

„Elertė“

Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vardo vartosenos

Pastaruoju metu vis labiau ryškėja tendencija viešoje vartosenoje atsisakyti žodžio Lietuva, nors didžioji visuomenės dalis juo norėtų didžiuotis. Viešoje erdvėje žodis Lietuva dėl nesuprantamų priežasčių dažniausiai keičiamas beveidžiais žodžiais kraštas, valstybė, šalis.

Apgailestaujame, kad žodžio Lietuva atsižadėjimo keliu nuėjo ir Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, kurios taryba ir administracija visuomenei suvokiamus Lietuvos radijo ir Lietuvos televizijos vardus pakeitė sunkiai suvokiama ir dar sunkiau ištariama santrumpa LRT (elertė). Naujasis trumpinys asocijuojasi su sovietinės okupacijos atneštais trumpiniais, tokiais kaip LTSR, TSRS, kolchozai, profkomai ir pan. Neverta imti pavyzdžio iš globalių arba didžiųjų pasaulio valstybių radijo bei televizijos stočių vardų, nes joms globalumo įvaizdis iš tikrųjų svarbus.

Norime pabrėžti, kad nereikėtų visuomenės apgaudinėti ir sprendimą dėl LRT (elertė) įteisinimo aiškinti įstatymų vingrybėmis, nes iki šiol galioja Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas, kuris labai prasmingai atskiria Lietuvos radiją ir televiziją nuo kitų Lietuvoje veikiančių radijo ir televizijos transliuotojų bei programų. Galime pridurti, kad logiško ir visuomenei įprasto Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vardo pakeitimą sunkiai ištariamu ir lietuvių kalbai apskritai nebūdingu ir nereikalingu trumpiniu žiūrovai ir klausytojai sutiko nepasitenkinimo banga.

Prašome Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto, Kultūros ministerijos ir Lietuvos radijo ir televizijos tarybos kritiškai įvertinti minėtą nevykusį sprendimą ir grąžinti į eterį garbingą Lietuvos radijo ir televizijos vardą.

Sambūrio „Patirtis“ nariai

Lietuvos Nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas gamtosaugininkas dr. Romas Pakalnis, inž. Albinas Jasiūnas, med. m. dr. doc. Jonas Stankus, prof. habil. dr. Libertas Klimka, inž. Vladas Palubinskas, prof. dr. Stasys Vėlyvis, LRMA narys ekspertas prof. habil. dr. Antanas Tyla, menotyrininkas Romualdas Budrys, agr. m. dr. doc. Zigmas Urbonas, Petras Plumpa, prof. habil. dr. Antanas Svirskis, gyd. Liudvika Knizikevičienė, prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė, Tarptautinės teatro akademijos akademikas aktorius Donatas Banionis, Lietuvos rašytojų sąjungos narys gamtininkas Selemonas Paltanavičius, agr. m. dr. Marija Sereikienė, inž. Algirdas Stumbras, LRMA tikrasis narys prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius.

Pareiškimas įteiktas Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkei Audronei Pitrėnienei, Kultūros ministrui Šarūnui Biručiui ir Lietuvos radijo ir televizijos tarybos pirmininkui Žygintui Pečiuliui.

Apačioje — interneto soc. tinkluose plintantis plakatas apie prieštautinę politiką Lietuvoje:

Nebe Lietuva
Teiginys:
Ryškėja valstybės politika šalinti lietuvių tautovardį.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , .
Pirminis šaltinis:
http://on.lt/elerte
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2013-04-20.