Kompaktinių plokštelių leidyba

Skaitmeniniai Nerutės Kligienės leidiniai
 1. Lietuviškos knygos metai
 2. Lietuvos vienuolynai
 3. Lietuvos tautos
 4. Žemaitija – Samogitia
 5. Mokomoji medžiaga
 6. Mokytojų mokymas
 7. Rankraščių rinkinys
 8. Lietuvos knygos veikėjai
 9. Sapiegų gaidaraštis

Lietuviškos knygos metai. Year of the Lithuanian Book. Jahr des Litauischen Buches. © Matematikos ir informatikos institutas, UNESCO katedra Informatika humanitarams, 1998. ISBN 9986-680-09-3.

CD Lietuviškos knygos metai

Pirmoji lietuviška kompiuterinė multimedijos knyga, skirta pirmosios spausdintos lietuviškos knygos — Martyno Mažvydo „Katekizmo“ — 450 metų sukakčiai (1547-1997) paminėti. Joje pateikti pirmosios knygos puslapių atvaizdai, aprašomos knygos atsiradimo istorinės aplinkybės, parodoma kokiais keliais į Lietuvą buvo nešamos knygos spaudos draudimo metu. Pateiktos jubiliejaus renginių žinios ir vaizdai — teatrų spektaklių, knygų, grafikos, nuotraukų, ekslibrisų, moksleivių piešinių parodų bei jubiliejui sukurtų meno kūrinių: paminklų, medalio, ženklo, monetos ir pašto ženklo atvaizdai ir aprašymai. Supažindinama su tų darbų autoriais, Martyno Mažvydo stipendininkais, premijų laureatais ir net Martyno Mažvydo vardo viršūne Tian Šanio kalnuose. Galima pasiklausyti Martyno Mažvydo giesmių, poezijos ir muzikos kūrinių ištraukų. Pateikta išsami bibliografija, įvykių kronika bei informacija iš viso pasaulio apie jubiliejaus minėjimo renginius ir jų atspindžius žiniasklaidoje. Skaityti knygą galima lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis. Parengta pagal Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties Valstybinę programą kartu su jos vykdytojais.

Lietuvos vienuolynai. Monasteries and Convents in Lithuania. © Vilniaus dailės akademija, 2000. © Matematikos ir informatikos institutas, 2000. ISBN 9986-571-58-8.

CD Lietuvos vienuolynai

Kompaktinė plokštelė skirta norintiems susipažinti su Lietuvoje veikusių vienuolijų kultūriniu ir dvasiniu palikimu, aplankyti buvusių vienuolynų architektūros ansamblius ar jų fragmentus. Lietuvos vienuolynai, jų istorija, architektūra pristatyti žymiausių menotyrininkų, plokštelėje daug paveikslų, muzikos. Čia pirmą kartą skelbiami originalūs vienuolynų muzikos įrašai, surasti hab. dr. J. Trilupaitienės, bei jų tyrinėjimo medžiaga. Leidinyje yra turinio, terminų, dalykinė rodyklės. Vienuolynus galima surasti naudojantis interaktyviu Lietuvos žemėlapiu. Tekstai pateikti lietuvių ir anglų kalbomis. Sukurta bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademija.

Žemaitija. Skaitmeninė knyga. Samogitia. The digital book. © Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras, 2000, © Matematikos ir informatikos institutas, UNESCO katedra Informatika humanitarams, 2000. ISBN 9955-441-01.

CD Žemaitija - Samogitia

Gausiai iliustruota skaitmeninė multimedijos knyga-enciklopedija apie savitą ir įdomią istoriją turintį Lietuvos etnografinį regioną Žemaitiją. Pateikiama jos istorija, savita liaudies kultūra, papročiai. Leidinys supažindina su žymiausiais krašto muziejais, parkais, kitomis lankytinomis vietomis, teatrais, iškiliausiais meno, mokslo ir kultūros veikėjais, kultūriniais sambūriais, visuomeninėmis organizacijomis. Tekstai pateikti lietuvių ir anglų kalbomis, yra tekstų, pateiktų žemaičių tarme, galima pasiklausyti žemaitiškų dainų ir kalbos pavyzdžių, pažiūrėti kelis vaizdo siužetus. Sukurta bendradarbiaujant su Žemaičių kultūros draugijos Informaciniu kultūros centru.

Training of Trainers on Digital Publishing. © UNESCO Chair in Informatics for the Humanities at the Institute of Mathematics and Informatics. Vilnius, Lithuania, 2000. © UNESCO, 2000.

Training of Trainers CD

Medžiaga anglų kalba skaitmeninės leidybos dėstytojų ruošimui. Medžiagą sudaro septyni mokymo moduliai ir priedai:

 1. Įvadas — programa ir pagrindinių interneto principų apžvalga.
 2. Interneto svetainių ir tinklapių kūrimo pagrindai.
 3. Multimedijos naudojamos internete apdorojimas.
 4. Multimedijos produktų rinkodara ir vadyba.
 5. Intelektinės nuosavybės teisės ir jų tvarkymo pagrindai.
 6. Multimedijos dizaino pagrindiniai principai.
 7. Instruktoriaus ir vertintojo, pristatymų ruošimo pagrindai.
 8. Priedas — terminų ir santrumpų žodynėlis.
 9. Priedas — visų (1-7) mokymo modulių skaidrės.

Tai UNESCO remto mokymo projekto kompaktinė plokštelė. Taip pat yra šios mokymo medžiagos spausdinta versija M3 pavidalu.

Courseware for Training of Trainers and Users on the Special Applications of Internet-based Services in the Fields of Cultural Education. © UNESCO Chair in Informatics for the Humanities at the Institute of Mathematics and Informatics. Vilnius, Lithuania, 2000. © UNESCO, 2000.

Courseware CD

Tai UNESCO remto mokymo projekto mokomoji medžiaga anglų kalba, norintiems perprasti internetu grįstas paslaugas kultūros srityje: tiek dėstytojams, kuriantiems kursus apie interneto portalų ir svetainių projektavimą, tiek atminties institucijų specialistams, dalyvaujantiems e. mokymuose kultūros paveldo naujoviškam tvarkymui. Medžiaga yra skirta šešių dienų intensyviems mokymo kursams. Darbą sudaro šeši skyriai ir priedai. Kiekvienas skyrius yra numatytas šešioms auditorinėms valandoms.

Kursų turinys:

 1. Kultūros institucijos interneto svetainė.
 2. Kultūros paveldo portalai internete.
 3. Kuriame e. knygas ir e. žurnalus.
 4. Internetu pagrįstas mokymas.
 5. Skaitmeniniai archyvai ir kolekcijos.
 6. Paveikslų apdorojimo pažangios technologijos ir jų panaudojimas skaitmenintų kultūros vertybių sklaidai.
 7. Priedas — terminų ir santrumpų žodynėlis.
 8. Priedas — elektroninės medijos kultūriniame švietime. Seminaro, vykusio Vilniuje, 2000 m. spalio mėn. 10-12 d., medžiaga.

Mokymo medžiaga pateikiama ir internete, S14.

Lietuvos tautinės mažumos. Kultūros paveldas. Lithuanian National Minorities. The Cultural Heritage. Национальные меньшинства Литвы. Культурное наследие. © Matematikos ir informatikos institutas 2001, © Lietuvos tautinių mažumų tyrinėtojų taryba, 2001, © Straipsnių autoriai, 2001. ISBN 9986-668-20-4.

CD Lietuvos tautinės mažumos

Kompaktinėje plokštelėje pristatomi penkių Lietuvos etninių bendrijų: žydų, totorių, karaimų, rusų ir rusų sentikių praeitis, papročiai, tradicijos, kalba, religija, visuomeninė veikla, organizacijos kartu su įdomiais paveikslais, kalbos, muzikos ir vaizdo įrašais. Skaitmeninė leidyba ypač palanki mažų kultūrinių ir tautinių bendrijų raiškai ir jų identiteto įtvirtinimui naujoje terpėje, išsaugotas unikalus Lietuvos etninių bendruomenių paveldas tapo prieinamas istorikų, kalbininkų, etnologų moksliniams tyrimams ir visiems besidomintiems daugiakultūriniu paveldu.

Leidinys parengtas kartu su Lietuvos tautinių mažumų tyrinėtojų taryba.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Rankraščių skyrius. Pergamentų kolekcija. Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, Manuscripts department. Collection of Parchments. © Matematikos ir informatikos institutas, 2002. ISBN 9986-530-86-5.

CD Pergamentų kolekcija

Kompaktinė plokštelė susipažindina su Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje saugomų rankraščių kolekcija. Plokštelėje pateikiami XIV–XIX amžių istorinių Lietuvos, Italijos, Prancūzijos dokumentų, Popiežių raštų, rankraštinės knygos bei rankraščių fragmentų atvaizdai, originalūs tekstai ir vertimai, trumpieji ir detalūs pergamentų aprašai. Pirmą kartą Lietuvoje pateikiami skaitmeninti puikios kokybės rankraščių bei antspaudų vaizdai leidžia detaliai susipažinti tiek su dokumentų originaliais tekstais, tiek su jų iliuminacijos ir rašybos ypatumais. Rankraščių tekstai ir aprašai pateikiami lietuvių, anglų, italų, rusų, prancūzų ir lenkų kalbomis, tokiu būdu daugelio šalių tyrinėtojams ir archeografijos mėgėjams suteikiama galimybė susipažinti su unikalia kolekcija, saugoma Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje. Leidinys įdomus ne tik specialistams, bet ir visiems, norintiems susipažinti su senovinių raštų grožiu: įvairių šalių bei laikotarpių rašymo maniera, miniatiūromis, inicialais, antspaudais.

Sukurta bendradarbiaujant su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos ir Filologijos fakulteto, Lietuvos istorijos instituto specialistais.

Lietuvos knygos veikėjai. Biografijų žodynas. The Workers of the Lithuanian Book a biographic dictionary. © Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2004. © Matematikos ir informatikos institutas, 2004. ISBN 9986-680-27-1.

CD Lietuvos knygų veikėjai

Pirmasis skaitmeninis lietuviškos knygotyros biografikos leidinys, kuriame pateiktos 1388 knygos veikėjų biografijos. Tai profesine veikla pasižymėję senieji ir šiuolaikiniai raštijos, leidybos, poligrafijos, knygininkystės, bibliotekininkystės mokslininkai, knygos kultūrai nusipelnę teorinių ir taikomųjų dalykų specialistai (šrifto ir ekslibrisų kūrėjai, knygos dailininkai, dokumentų ir spaudinių restauratoriai), bibliofilai, kolekcininkai.

Leidinyje galima ir asmenų, datų, vietovių bei žodžių paieška pagal skaitytojo įrašytą raktažodį paieškos sistemoje. Pratarmė pateikta lietuvių, anglų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbomis, o biografijos — lietuviškai. Sukurta bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutu.

Cancione [Sapiegų Albumas]. LMAB RSF30-119. XVII a. gaidų rankraštis. [Sapieha‘s Tablature] 17 c. Manuscript Notation Album. © Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2007, © Matematikos ir informatikos institutas (programavimas), 2007.

Kompaktinė plokštelė su medžiaga iš Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos skaitmeninės saugyklos, pateikiančios saugomų senovinės muzikos rankraščių puslapių vaizdus, tekstus, išsamius bibliografinius aprašus.

CD Sapiegų gaidaraštis

Tai užsakomosios kompaktinės plokštelės prototipas vienam iš XVII a. gaidų rankraščių — Cancione (LMAB RS F30-119), dar vadinamam Sapiegų albumu. Plokštelėje galima susipažinti su visa turima informaciją apie šį dokumentą, patogiai „pavartyti“ 50 rankraščio lapų, apžiūrėti visumą arba įsigilinti į detales, puikaus įrišimo elementus ar įdomias vario raižinių graviūras naudojant originalią peržiūros programą, sukurtą teikiamo premijai darbų ciklo autorių. Galima pasiklausyti vargonais atliekamų šiame rankraštyje esančių muzikos kūrinių fragmentų (Toccata brevis, Ricercar, Canson, kitų), kartu apžiūrint pasirinkto natų puslapio vaizdą.

Sukurta bendradarbiaujant su Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, užsisakyti šią ar kitą personalizuotą kompaktinę plokštelę galima svetainės www.musicalia.lt paslaugų skyrelyje, kur operatyviai sutvarkomi norimos kokybės skaitmeninių kopijų intelektinės nuosavybės reikalai.

Nerutė Kligienė

Antanas Lipeika, Evaldas Ožeraitis, Nerutė Kligienė ir Laimutis Telksnys