Kultūros paveldo skaitmeninimas

Nerutė Kligienė spaudoje

 • Informacinės technologijos lietuvių kalbai ir kultūrai — 2009 m. „Mokslas ir technika“ (ISSN 0134-3165) 4 nr. 18-21 psl., iliustruota. Autoriai: Stanislava Nerutė Kligienė, Antanas Leonas Lipeika, Evaldas Robertas Ožeraitis, Adolfas Laimutis Telksnys.
 • Naujas projektas ENRICH — 2008 m. „Mokslas ir technika“ (ISSN 0134-3165) 2 nr. 14-15 psl., iliustruota. Apie projektą, kurio tikslas suteikti prieigą prie skaitmeninio Europos senojo dokumentinio paveldo, pasklidusio įvairiose Europos kultūros institucijose, specialistams ir visiems juo besidomintiems.
 • Virtualus Mažosios Lietuvos atgimimas: galimybės ir problemos — 2006 m. „Mažosios Lietuvos kultūros paveldas“ 313-323 psl., iliustruota, santrumpa anglų k.
 • Vienuoliui – kompiuteris, senovės rankraščiams – naujosios technologijos — 2005 birželio 17 „Literatūra ir menas“ (ISSN 1392-0677) 3053 nr. 6 ir 22 psl., iliustruota. Pokalbis su Matematikos ir informatikos instituto „Musicalia“ kūrybinės grupės vadove Nerute Kligiene.
 • Lietuvos kultūros paveldas skaitmeninėje terpėje (Lithuanian cultural heritage in digital space) — XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Vilnius, 2005 m. Lietuvos mokslininkų sąjunga 317 psl.
 • Skaitmeninė atskirtis naujojoje Europoje: mitas ar išmatuojamas dydis? — 2005 m. „Mokslas ir technika“ (ISSN 0134-3165) 2 nr. 4-7 psl., diagramos, grafikai, lentelės.
 • Lietuvių etninės kultūros lobių aruodai — 2004 m. „Mokslas ir technika“ (ISSN 0134-3165) 7-8 nr. 26-27 psl. Pokalbis su Matematikos ir informatikos instituto vyresniąja moksline darbuotoja, dr. doc. N. Kligiene apie lietuvių kultūros šaltinių saugyklą (elektroninį sąvadą).
 • Lietuvos kultūros paveldas skaitmeninėje terpėje — 2004 m. „Informacijos mokslai“ (ISSN 1392-056) 31 t. 82-93 psl.
 • Manuskriptai vėl skambės: musicalia.lt – senoji muzika ir naujosios technologijos: tarptautinės programos — 2003 m. „Mokslas ir technika“ (ISSN 0134-3165) 10 nr. 19-20 psl., faksimilė. Gražina Kriščiukaitienė apie Nerutę Kligienę.
 • Lokalizuotosios paslaugos ir geografinės informacijos sistemos — 2003 m. „Informacijos mokslai“ (ISSN 1392-056) 26 t. 123-128 psl., schemos. Autoriai: Nerutė Kligienė, Viktoras Paliulionis.
 • Informacinės technologijos ir skaitmeninė terpė kultūros paveldui — 2001 m. „Kompiuterininkų dienos-2001“ 49-58 psl. Vilnius, „Žara“. Autoriai: Nerutė Kligienė, Laimutis Telksnys.
 • Matematinė statistika gali būti patraukli kaip kompiuterinis žaidimas — 2000 m. „Alfa plius omega“ (ISSN 1648-2409) 2 nr. 93-94 psl.
 • Martynas Mažvydas „Internete“ — 1998 sausio 8 „Sekundė“ (ISSN 1392-3951) 3 psl.
 • „Internet“ – pasaulis be sienų — 1997 kovo 7 „Dienovidis“ (ISSN 1392-2483) 12 psl. Apie pasaulinį kompiuterių tinklą.
 • Sausio 13-oji tautos atmintyje — 1991 vasario 2 „Lietuva budi“. Vilniaus universiteto žinių bazė „Faktai“. Liudytojai prisimena: Televizijos bokštas 1991 sausio 13.

 • Games and mobile technologies in learning — 2006 m. „Information technologies at school“ 607-617 psl. Vilnius, TEV.
 • Cultural heritage in digital space: opportunities and problems — 2003 m. „TELEBALT Conference“, 336 psl.
 • Experience in creating an interactive public policy in Lithuania — 2002 m. „Baltic IT&T review“ (ISSN 1407-9313) 4 nr. 28-30 psl., iliustruota, diagramos.

Surinko bibliografė Genovaitė Mačiūtė