Vladas Palubinskas Kaip darkoma kalba ir logika tautinės valstybės demokratinėse institucijose:
Siekiant sutverti teisėtvarką be nuosavybės, tenka prievartauti kalbą —
, 2009-10-05.

Juridinis asmuo ir/ar vienetas

Štai kokia gerietiška įstatymo pataisa reklamai skatinti siūloma Seime:

Vienetas, savo išorinėje reklamoje naudojantis taisyklingą bendrinę lietuvių kalbą, einamųjų mokestinių metų pelną gali sumažinti dvigubu išlaidų dydžiu išorinei reklamai projektuoti, gaminti, montuoti ir (ar) eksploatuoti.

Ko tik neprasimanoma, siekiant sutverti teisėtvarką be nuosavybės, išvengiant asmeninės kiekvieno veiksnaus žmogaus atsakomybės visuotinės tarnų kultūros sąlygomis. Ir kaip dėl to niokojama lietuvių kalba, prievartaujama jos logika. Kadangi per dvidešimt metų nepavyko pripratinti „juridinio asmens“ suvokti kaip antžmogio, dabar grūdamas „vienetas“. O skliaustai čia aišku atsirado, beviltiškai taisant logikos slėpimo ženklą „/“. Beje, švietimo ir gandonašos sistema jau išgujo iš vartosenos jungtuką arba, jo vietoje visur sakydama ir rašydama klausiamąjį ar.

Vladas

Teiginys:
Siekiant sutverti teisėtvarką be nuosavybės, tenka prievartauti kalbą.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , , .
Pirminis šaltinis:
https://on.lt/juridinis-asmuo-vienetas
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2009-10-05.