Genovaitė Mačiūtė Apie 2009-11-16 pasirašytą „gynybinę“ sutartį, galbūt jau paskutinę:
Vėl gretimos šalies kariuomenę įsileidžiame be mūšio —
, 2009-11-24.

Istorijos nežinantys pražūva

2009 metų lapkričio 16 dieną pasirašytas „Ketinimų protokolas dėl jungtinės Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigados LITPOLUKRBRIG steigimo“, neva skirtas apsiginti nuo ruskių, gal jau bus paskutinė sutartis su lenkais.

Matyti, kad Lietuvos Krašto pasaugos ministrė Rasa Juknevičienė nežino istorijos. Pasirašydama sutartį ji plačiai atidarė duris Trojos arkliui. Sutartyje nurodoma, kad Lietuvoje per mažai eilinių karių, o karininkų per daug, todėl Lenkija parūpins milijoną karių. Tarp jų bus užsimaskavusių diversantų, šnipų, aukšto rango karininkų, kurie lengvai galėtų okupuoti Lietuvą.

Įsileidome kartą rusus bendrai savigynai, netrukus visa Lietuva buvo okupuota. Ar R. Juknevičienė nemato panašumo? Norėčiau sulaukti greito Prezidentės Grybauskaitės paaiškinimo ir veiksmo.

Algis Virvytis
„Draugas“, 2009-11-24.

Teiginys:
Vėl gretimos šalies kariuomenę įsileidžiame be mūšio.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , , .
Asmenvardžiai:
Algis Virvytis, Rasa Juknevičienė.
Vietovardžiai:
Lenkija, Ukraina.
Kiti tikriniai daiktavardžiai:
„Draugas“.
Pirminis šaltinis:
http://www.draugas.org/nuomones.html
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2009-11-24.