‡ Sava Lietuva

ISSN 1392-9127

Raktažodis: meilė

Žodis „meilė“ yra esminis šiuose pranešimuose:
Trečioji lytis
2007-08-04 Pasikėsinta į pamatinę visuomenės vertybę — šeimą.
37. Nuorodos: : : , , , , , .

Nors vienalytė meilė yra nuodėmė, bandau kietai užmerkti blakstienas ir tarti: „kiekvienas atsakys pats už save“. Tačiau kai šitas „kiekvienas už save“ ima lįsti viešumon, kai nei užsimerkti, nei neišgirsti darosi nebeįmanoma, esame provokuojami veiksmui arba jo atsisakymui. Atsisakydami veiksmo — pritariame minėtai anomalijai ir taip tampame nuodėmės dalininkais.