Vladas Palubinskas Konferencijos Mokslų akademijos bibliotekos salėje dienotvarkė ir ataskaita:
Pirmą kartą susirinko daugelis labiausiai lietuviškam internetui nusipelniusių žmonių —
, 2005-12-02.

Interneto lituanika

Vieta, vertė ir sklaidos kryptys

Konferencija vyko ketvirtadienį, 2005 gruodžio 8 dieną Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos salėje.
Vedėjas Eugenijus Valavičius.

Norėjome pristatyti kuo daugiau nusipelniusių žmonių, tad pasisakymams skyrėme iki 10 minučių. Programa tokia:

15:00 Konferencijos atidarymas, įžanginis žodis.
Povilas Saudargas.

15:05 Lietuviško interneto raidos apžvalga.
Dr. Kęstutis Juškevičius, Eugenijus Valavičius, Vladas Palubinskas.

15:15 Interneto lituanikos vieta ir sklaidos kryptys.
Silvija Vėlavičienė, Krzysztof Kolanowski, Mikhail Doroshevich, Tomas Baranauskas, Tomas Tvarijonas, Domas Mituzas.

16:00 Lietuviško interneto kokybė ir kultūros bruožai.
Dr. Valerijonas Žalkauskas, Algimantas Urbanavičius, Mykolas Okulič – Kazarinas, Andrius Mažeika, Rimantas Liubertas.

16:45 „Lietuva internete“ garbės žymūnai, įdomūs projektai.
Pabaigoje – tortas, pokalbiai su bičiuliais, svečiais ir žurnalistais.

Į konferenciją susirinko daugelis labiausiai lietuviškam internetui nusipelniusių žmonių, pažangaus jaunimo. Buvo puikūs pranešimai, įdomios diskusijos. Buvo smagu. Kilo pasiūlymų rengti panašias sueigas ir ateity.

10.on.lt konferencija Mokslų akademijos bibliotekos salėje
Santrauka:

Konferencija „Interneto lituanika: vieta, vertė ir sklaidos kryptys“ vyko ketvirtadienį, 2005-12-08 Mokslų akademijos bibliotekos salėje. Pirmą kartą susirinko daugelis labiausiai lietuviškam internetui nusipelniusių žmonių, pažangaus jaunimo. Buvo puikūs pranešimai, įdomios diskusijos. Buvo smagu. Kilo pasiūlymų rengti panašias sueigas ir ateity.

Teiginys:
Pirmą kartą susirinko daugelis labiausiai lietuviškam internetui nusipelniusių žmonių.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , .
Asmenvardžiai:
E.Valavičius, P.Saudargas, V.Palubinskas, S.Vėlavičienė, K.Kolanowski, M.Doroshevich, T.Baranauskas, T.Tvarijonas, D.Mituzas, V.Žalkauskas, A.Urbanavičius, M.Okulič-Kazarinas, A.Mažeika, R.Liubertas.
Vietovardžiai:
Vilnius.
Pirminis šaltinis:
https://on.lt/10m-konferencija
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2005-12-02.