Vitas Povilaitis Naujo žinyno paskirtis ir ypatumai:
Lietuvai.lt pažangesnė ir didesnė už lt.wikipedia.org —
, 2012-10-16.

Enciklopedija „Lietuvai ir pasauliui“ (ELIP)

Enciklopedija „Lietuvai ir pasauliui“ (ELIP) — tai visuotinių žinių kaupykla lietuvių kalba, kuria nemokamai gali naudotis kiekvienas. Ji skirta ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui, todėl žinyne rasite duomenų ir apie daugelį kitų šalių, jų asmenybių, reiškinių ir t. t. Lietuva — tai tik atspirties taškas sklaidai visomis enciklopedinėmis kryptimis.

Enciklopedijoje „Lietuvai ir pasauliui“ siekiama vienoje vietoje sujungti informaciją, skelbtą spausdintose ir virtualiose enciklopedijose, speciali­zuotuose žinynuose, mokslo darbuose, žodynuose, bibliotekų ir muziejų saugyklose.

Prisiėmus šį rūpestį ir suvokiant, kad už lietuviško paveldo išsaugojimą ir žinių sklaidą pasaulyje atsakomybė tenka Lietuvai, Enciklopedijos „Lietuvai ir pasauliui“ medžiaga bus saugoma Lietuvoje esančiuose serveriuose.

Kas naujo, lyginant su „Vikipedija“?

  • Enciklopedijoje „Lietuvai ir pasauliui“ pradėta kaupti ir tvarkyti Lietuvių smulkioji tautosaka: tautinės dainos, padavimai, pasakos, patarlės, priežodžiai, posakiai, mįslės, minklės). Ši ELIP sritis iš karto imta plėtoti, taikant prasminį susaistymą (semantiką). Todėl smulkiosios tautosakos sąrašai sudaromi automatiškai įvairiais požiūriais. Taip bus patogu ir lengva kitus straipsnius iliustruoti smulkiosios tautosakos pavyzdžiais (antai duona).
  • Enciklopedijoje pradėta kurti Lietuvių kalbos žodyno sritis, skirta aprašyti lietuvių kalbos žodžiams (ne tik daiktavardžiams), pateikiant visas jų reikšmes, susaistant su sinonimais ir antonimais, kilmės atitikmenimis kitose kalbose, perspėjant apie nelietuviškus, nepriimtinus vartosenos iškraipymus.
  • Semantika imta taikyti, aprašant šalių administracinius vienetus bei gyvenvietes. Todėl atsirado galimybė automatiškai sudaryti atskirose šalyse ar administraciniuose vienetuose esančių ir aprašytų ELIP gyvenviečių sąrašus, antai Lietuvos gyvenvietės (Pakruojo raj. savivaldybės gyvenvietės, Utenos raj. savivaldybės gyvenvietės), Rusijos gyvenvietės (Kaliningrado srities, Maskvos srities miestai) ir t. t.
  • Sutikslintos Lietuvos gyvenviečių geografinės koordinatės visuose atitinkamuose ELIP straipsniuose.
  • Lietuvos gyvenviečių straipsniuose aprašoma gyvenvietė parodyta ir senuose topografiniuose žemėlapiuose. Jais bus galima pasinaudoti, plėtojant gyvenviečių aprašymus ateityje.
  • Aprašomi arba papildomi Prūsijos (Kaliningrado srities, Lenkijos, Mažosios Lietuvos) gyvenviečių straipsniai.
  • Perkelti straipsniai iš Gyvosios gamtos enciklopedijos, kurioje buvo aprašyti žydintieji augalai, vandens gyvūnai ir paukščiai. Perkeliant straipsniai buvo pertvarkomi, papildomi iliustracijomis iš anglų, vokiečių, prancūzų, rusų „Vikipedijų“, susiejami su jomis.
  • Remiantis Gyvybės katalogu aprašytos visos drugių šeimos, gentys ir rūšys, kurių yra apie 149 000. Remiantis šiuo Gyvybės katalogu ir toliau bus aprašomos ir klasifikuojami kiti gyvosios gamtos tipai, klasės, būriai ar atskiros šeimoms.
  • Visi gyvosios gamtos straipsniai integruoti su Globalia biologinės įvairovės informacijos priemone straipsniuose pateikiant informaciją apie šalis, kuriose buvo registruotas atitinkamų gyvybės rūšių aptikimas. Pagal šią informaciją yra formuojami šalyse aptinkamų gyvybės rūšių sąrašai gyvybės karalystėms, tipams, klasėms, būriams, šeimoms ar net gentims.

Enciklopedija „Lietuvai ir pasauliui“ 2012 m. lapkričio 25 d. turėjo daugiau kaip pusę milijono (500 000) straipsnių. 2014 m. vasario 7 d. straipsnių skaičius pasiekė milijoną septynis šimtus tūkstančių (1 700 00) straipsnių, o tai dešimt kartų daugiau, negu „Vikipedijoje“. ELIP žinyne yra įkelta daugiau kaip 60 tūkstančių vaizdų, neskaitant naudojamų tiesiai iš „Vikitekos“.

Vitas Povilaitis

2012 m. lapkričio 25 d. „Elta“ išplatino pranešimą žiniasklaidai apie pasiektą pusės milijono apimtį. Atkartojo Alkas.lt, kai kurie kiti leidiniai. Enciklopedijoje kaupiama atsiliepimų žiniasklaidoje rodyklė.

Enciklopedija Lietuvai.lt
Santrauka:

Enciklopedija „Lietuvai ir pasauliui (ELIP) — tai visuotinių žinių kaupykla lietuvių kalba, kuria nemokamai gali naudotis kiekvienas. Ji skirta ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui, todėl enciklopedijoje rasite duomenų ir apie daugelį kitų šalių, jų asmenybių, reiškinių ir t. t. Lietuva — tai tik atspirties taškas žinių sklaidai visomis enciklopedinėmis kryptimis.

Teiginys:
Lietuvai.lt pažangesnė ir didesnė už lt.wikipedia.org.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , , .
Vietovardžiai:
Lietuva, Rusija, Pakruojis, Utena, Prūsija, Kaliningradas, Lenkija, Maskva, Mažoji Lietuva.
Kiti tikriniai daiktavardžiai:
COL, GBIF, GGE, Lietuvai.lt, lt.wikipedia.org.
Pirminis šaltinis:
http://on.lt/enciklopedija-lietuvai-ir-pasauliui
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2012-10-16.