Jūratė de Rosales Žurnalo „Zeta“ redaktorės pranešimas iš komunizman žengiančios Venesuelos:
Venesuelos studentai vakar laimėjo bado streiką šalyje —
, 2009-10-01.

Antikomunistinis sąjūdis Venesueloje

Šiuo metu čia yra 3:20 po pietų, ką tik grįžau namo, beveik nemigusi nuo vakar dienos. Išgyvenome ypatingą vakarą vakar.

Prieš savaitę studentai pradėjo bado streiką. Visame krašte, kiekviename mieste, kur tik yra universitetų. Karakase įsitaisė gultus priešais Jungtinių tautų ambasadą (JTO romaniškai ONU). Per visą kraštą buvo 157 streikuotojai. Po kelių dienų kai kurie pradėjo alpti. Krašte kilo nerimas. Gimnazijų mokiniai masiškai išėjo į gatvę lankyti streikuotojų. Spauda, televizija, radijas (daugiausia užsienio, nes vietinių laisvų mažai belikę) sekė įvykius. Kurie gerokai erzino valdžią, ypač kai viską pradėjo smulkiai perdavinėti Amerikos TV kanalas CNN.

Jei streikas būtų buvęs vienoje vietoje, būtų jį sutramdę, bet jis radosi mažais būreliais per visą kraštą, ir tuojau vietiniai gyventojai susispietė aplink kiekvieną būrelį streikuotojų saugoti ir, aišku, vietinė žiniasklaida kiekvienoje provincijoje filmavo savo studentus. Valdžiai iš to pasidarė kaip slybinas su devyniom galvom: jei vieną nukirsi, išdygs kitos. Aiškiai sutriko, nežinojo, ką daryti.

Streikuotojai reikalavo, kad ONU (iš tikrųjų tai Jungtinių tautų Amerikos padalinys OEA) atsiųstų Žmogaus teisių komisiją patikrinti politinių kalinių padėties ir išreikalauti paaiškinimo, kodėl jie yra kalinami. Taip pat reikalavo, kad būtų paleistas vienas studentas, suimtas per ankstesnę manifestaciją.

Vėlai vakare ONU sutiko su jų reikalavimais ir pranešė, kad pareikalaus iš Venesuelos prezidento Ugo Čaveso (Hugo Chávez) juos įsileisti (jau penkeri metai valdžia neduoda leidimo atvykti Žmogaus teisių komisijai, kuri priklauso OAE organizacijai). Taip pat pasiūlė studentams sudaryti komisiją, kuri pristatytų jiems į Vašingtoną kalinių bylas.

Valdžia paleido suimtą studentą, ir studentai pranešė, kad jų reikalavimai buvo patenkinti, taigi šiam kartui baigė bado streiką. Jų pora tuzinų buvo išvežti į ligonines.

Kadangi mano žurnalą spausdina šiandieną po pietų, per naktį keitėme puslapius, kad spėtume viską smulkiai išpasakoti skaitytojams.

Negaliu pasakyti, kad gyvenimas nebūtų įdomus, bet ir varginantis… Viso geriausio,

Jūratė.

P.S. Čia keletas žurnalo „Zeta“ nuotraukų apie studentų streiką Venesueloje.

Teiginys:
Venesuelos studentai vakar laimėjo bado streiką šalyje.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, .
Asmenvardžiai:
Jūratė Rosales, Hugo Chávez.
Vietovardžiai:
Venesuela.
Kiti tikriniai daiktavardžiai:
OEA, ONU.
Pirminis šaltinis:
http://on.lt/antikomunistinis-sajudis-venesueloje
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2009-10-01.