ISSN 1392-9127
Sava Lietuva » Apžvalgos » Kūryba » CMS » 455 nr.
Vladas HTTP serverių rinkos apžvalga ir išvados:
Hiawatha išsiskiria švara, patvarumu ir žmoniškumu —
, 2016-12-09.

Hiawatha

Esu dažnai klausinėjamas, vis tenka teisintis, tai bent glaustai surašysiu, kodėl visų pripažintą HTTP serverį „Apache“ pakeičiau mažiau žinomu „NginX“, bet ir šį išbandęs pašalinau, o jų vietoje įdiegiau ir jau tvirtai pasiryžau kliautis „Hiawatha“ — niekam negirdėta, nė specialistams nežinoma, tikriausiai pirmąja Lietuvoje.

„Apačiui“ apibūdinti neverta plėtotis — tai nesaugus griozdas, eikvojantis techninius išteklius, pirmiausia kompiuterio „atmintį“ (RAM), o dūstantis jau nuo nedidelės darbo apkrovos. Imantis rimtesnių darbų, tenka su „Apačiumi“ įkinkyti ir visokių stiprintuvų, antai „Vikimedijos“ fondas įdarbinęs Apache Traffic Server su Web Accelerator ir kitais ėdriais traukliais. Be svarbios priežasties remtis „Apačiumi“ save gerbiančiam meistrui turėtų būti gėda. Bet jis tebėra plačiausiai naudojamas, nes nuo seno visiems žinomas, pritaikytas dirbti įprastai.

Nagrinėjant „NginX“, man pirmiausia užkliuvo ribotas SSI veikimas, neištraukiant nė aplinkos duomenų paprasta <!--# printenv --> užklausa. CGI ten visai neveikia (tiesa, veiktų SCGI arba WSGI). Patyrinėjęs rinką, nustebau, kad „NginX“ ir galingumas yra luošas — štai kaip Krisiaus Vadžio (Chris Wadge) išbandymo „Slowloris“ antpuoliu metu šlubavo „NginX“, o „Apache“ užduso visai:

Uždusęs Apache 2.4.7 Šlubuojantis NginX 1.4.5 Patvari ir pajėgi Hiawatha 9.3.1

Apache, Cherokee, OLS, G-Wan, Hiawatha, Lighttpd, NginX patvarumo palyginimas.

Krisiaus liudijimu, šimtą tūkstančių HTTP užklausų vienu metu (daugiau jam nepavyko pasiekti) „Hiawatha“ aptarnauja nesunkiai, dar nejausdama serveriams būdingo C10K nusilpimo.

Rimo Kudelio dėka „NginX“ įdiegiau ir išsibandžiau sėkmingai, tačiau slėgė nepasitikėjimas tiek programa, tiek ir savo supratimu — nors programos kodas atviras, bet naudojimosi aprašymai pakriki, neišsamūs. Ir derinimo įrašai nežmoniški — ne visiems suprantamais kalbos žodžiais, o programišių burtažodžiais. Palyginkite tapačios užduoties įrašus „Apačiui“ ir „Hiawathai“ („NginX“ sintaksė maždaug tarpinė, tad ją praleidau):

„Apache“ „Hiawatha“
Perjungti ryšį šifruotu (http → https)
RewriteEngine On RequireTLS
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
Sutrumpinti URL, nerodant www.
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC] EnforceFirstHostname
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]

Programinės sintaksės painiava nėra opi įmonėms, samdančioms etatinį serverių tvarkybos specialistą, bet aš noriu susigaudyti ir pats — būti tikras tuo, ką darau. Nemėgstu, kai kas nors daroma sudėtingai ten, kur galima paprastai. Juolab, kad pernelyg protingais įrašais pirmiausia pergudrausi save — sunku bus iškart pastebėti ir paties netyčia įveltą klaidą.

„Hiawatha“ kūrėjas Ugas Leisinkas (Hugo Leisink) gal kuklinasi, sakydamas „pirmiausia — saugumas“ (security first). Nes toks atidumas rodo skaidrų jo samprotavimą, lemia ir kitus, serveriui ne mažiau svarbius dalykus: 2) švarą, 3) patvarumą, 4) pajėgumą, 5) spartą, 6) lengvumą, 7) aiškumą žmoniškai serverio priežiūrai.

Modernumas man čia kažkaip liko tik aštuntoje vietoje, bet ne dėl „Hiawathos“ atsilikimo — serveris veikia pažangiomis HTTPS technologijomis atvirais standartais:

 • HTTP digest authentication, ChallengeClient, FileHashes, Keep-alive, Pipelining, MultiThreading, ThreadPool, TrafficShaping, WebFirewall;
 • IPv6 (išplėstai interneto adresų aibei), SNI (keliems serveriams skirtingais vardais vienu IP adresu), XSLT (XML medžiagai doroti);
 • FastCGI su PHP-FPM, CGI su CGI-wrapper, SSI su SSI-CGI — programinės sąsajos;
 • mbedTLS ryšiui šifruoti paskirai, su tapatumo DST liudijimais — automatiškai ir nemokamai;
 • WebDAV su ownCloud, Nextcloud palaikymu;
 • folder alias ir script alias su chroot, enforce, require;
 • URL Toolkit — regex taisyklėms su request, header, match, goto, return, redirect, rewrite, use;
 • laipsniškumas (scalable) — paskirai suderinamos nuostatos 1) default website, 2) binding interfaces (port, LAN, IP), 3) virtual hosts, 4) directory settings, 5) .hiawatha files aprašais;
 • jungimosi taisyklės (count, time, size, regex) su savais šaukiniais ir draudimais (custom variables, banning settings);
 • antpuolių atpažinimas ir sutramdymas: DDoS, CSRF, XSS attacks, SQL injections, exploit attempts, control of external image linking, throttle some file upload speed;
 • kitos pajėgumo ir HA patvarumo priemonės: GZip HTTP compression, internal cache, reverse proxy, load balancing;
 • kiti, nebūtini priedai: Tomahawk, Wigwam, Hiawatha Monitor (atskiras stebėjimo serveris, gali būti nuotolinis), Banshee (WWW leidybos staklės);
 • 5 paskiri serverio darbo žurnalai: access.log, error.log, exploit.log, garbage.log, system.log.

Nemažai „Hiawatha“ savybių unikalios, kurių neturi jokie kiti HTTP serveriai. Daugiausia tokių gabumų skirta apsisaugoti nuo nenaudėlių, tačiau netrukdant kitiems lankytojams. Autorius jas sumanęs ir sukūręs pats, iš pradžių išsibandyti, o įdiegęs tik po metų kitų, naudingumui pasitvirtinus gyvenime. Susirašiau tokią savą galinčių praversti nustatymų ir jų pradinių reikšmių atmintinę.

Ribojimai ( = default)
#AccessList = allow all allow 192.168.0.1, deny all
#BindingId = kai sąsajų ne viena
#Interface = 127.0.0.1 sąsajai (binding section)
#RequiredBinding = virtualiam serveriui
#RequireTLS = yes, 31536000 virtualiam serveriui
ExpirePeriod = private 2 weeks, public (aplankui)
CacheSize = 10 MB, iki 1024
CacheMaxFilesize = 256 KB
CacheRProxyExtensions = css, eot, gif, html, htm, ico, jpg, js, otf, png, svg, swf, txt, woff
ConnectionsTotal = 1000
ConnectionsPerIP = 25
MaxRequestSize = 2048 KB sąsajai (in binding section)
MaxKeepAlive = 50 sąsajai (in binding section)
#MaxServerLoad = 1 pvz. 0.7 — iki 70%
MaxUploadSize = 1 MB, iki 2047 (binding)
MaxUrlLength = 1000 0 neribotų, o viršijus — 414 HTTP error code
#MinTLSversion = 1.1 dabar gal daugiau
RandomHeader = 512
SocketSendTimeout = 30
TimeForRequest = 5, 30 pirmajam, sekantiems kreipiniams (binding)
ThreadPoolSize = 25 128, gijų skaičius jų pluošte
ThreadKillRate = 1 8
TimeForCGI = 5 iki penkių sekundžių
Draudimai
ExecuteCGI = no virtualiam serveriui arba aplankui
#BanOnDeniedBody = 0 tik kai nustatytas DenyBody = ‘regex’
BanOnFlooding = -/-:0 10/1:15
BanOnGarbage = 0 300
BanOnInvalidURL = 0
BanOnMaxPerIP = 0 60
BanOnMaxReqSize = 0 300
BanOnSQLi = 0
BanOnTimeout = 0
BanOnWrongPassword = 6:900
KickOnBan = no yes
RebanDuringBan = no yes
PreventCSRF = no no, detect, prevent, block
PreventSQLi = no block tik laikinai, kol susitaisysi savo luošą SQL
PreventXSS = yes
KillTimedoutCGI = yes viršijus TimeForCGI = 10
#DenyBody = (regex)
#BanlistMask = allow 192.168.1.2, deny 192.168.0.0/16
Slėpimai (arba apgaulė)
AnonymizeIP = no yes — neįrašytų lankytojų adresų į access.log
EnablePathInfo = no nerodo tako iki failo vietos
ShowIndex = no nerodo aplanko turinio
ServerString = Hiawatha pavyzdžiui: Apache
#RandomHeader = nuo 10 iki 1000
#RequestLimitMask = deny SavasIP_1, deny PatikimasIP_2
#LogfileMask = deny 10.0.0.0/24, deny ManoIPv4
Savų šaukinių pavyzdžiai (own variables)
set Vietiniai = 127.0.0.0/8
set ManoIPv4 = 95.173.32.149
set PatikimasIP_1 =
set SavasIP_2 =
CustomHeader = X-Frame-Options: DENY
ReverseProxy .* http://10.20.20.18:80 30 keep-alive
ReverseProxy .* https://10.20.20.18:443 30 keep-alive
#LoginMessage = scanner.robotas.tld
#PasswordFile = digest:/srv/www/digest/scanner.digest

Rimas sukūrė ir įdiegė patogų ir vaizdų serverio valdymo Webmin skydelį, jo atvirą kodą paskelbė Git registre ir pranešė serverio autoriui — Ugas įvertino, padėkojo Rimui, išplatino gerą naujieną savo sekėjams.

Webmin-Hiawatha Hiawatha-Webmin

Rimo Kudelio sukurtas „Webmin“ skydelis „Hiawatha“ serveriui

Juokingai dabar atrodo serverių tvarkytojų atsikalbinėjimai, neva „Apačius“ labiausiai ištobulintas ir patikimiausias, o „Hiawatha“ mat nepatikima, nes… sukurta vieno žmogaus. Tarsi pasitikėti būtų galima bendra atsakomybe, kai kompetentingų pareigūnų daugybė, bet prireikus nėra su kuo šnekėti — neseka rasti, kas išmanytų atsakyti tau kilusio klausimo.

Priešingai, svarbiausi išradimai sumanyti pavienių asmenų, daugumai jais netikint tol, kol įgyvendinus netampa įprasti ir pripažinti daugumos. Kaip gali pradingti ar tapti bevertis tvarinys net autoriui pasimirus, jei jo programinis kodas atviras? Juolab, kai tas kodas tesveria mažą megabaito dalį. Tęstinumą ir perimamumą lemia šios svarbios sąlygos:

 1. pasiekiamas, suprantamas ir atviras kodas (GPL licencija);
 2. kruopštus dokumentavimas: išsamus savybių aprašas (specification), vadovėlis (manual), pamokos (how to), būdingų klausimų išaiškinimai (FAQ);
 3. pristatymas enciklopedijoje, palyginimas, pokyčių tikslinimas laiku;
 4. dalijimasis patyrimu ir naujovėmis, jų aptarinėjimas: Weblog, Twitter, Forum, Email;
 5. pagalba asmeniškai, tiesiogiai autoriaus pašto adresu hugo@leisink.net.

Ugo patikimumu jau esu įsitikinęs: kiek kartų besikreipiau iškilusiu klausimu, autorius atsakė visada, visada netrukus, visada atidžiai ir dalykiškai, dažniausiai asmeniniu paštu.

Nematau pagrindo nepasikliauti ir kūrinio bei jo autoriaus gerbėjų, serverių meistrų bendruomene, atsiliepiančia apie „Hiawathą“ pačiais aukščiausiais įvertinimais: www.hiawatha-webserver.org/about.

Vladas Palubinskas

Hiawatha logo
Santrauka:

2016 m. rudenį patyrinėjau HTTP serverių rinką ir „Apačių“ pakeičiau „NginX“, bet išsibandęs netrukus ir jį pakeičiau niekam negirdėta, nė specialistams nežinoma, tikriausiai pirmąja Lietuvoje „Hiawatha“. Todėl čia išguldžiau palyginimo duomenis, paaiškinimą, kuo ydingi kiti serveriai ir kuo išsiskiria „Hiawatha“ — švara, patvarumu, pajėgumu, pažangiomis technologijomis, o ypač aiškumu ir žmoniškumu.

Teiginys:
Hiawatha išsiskiria švara, patvarumu ir žmoniškumu.
Sritis:
Kūryba: CMS.
Raktažodžiai:
, , .
Asmenvardžiai:
Rimas Kudelis, Hugo Leisink, Chris Wadge.
Kiti tikriniai daiktavardžiai:
Apache, Cherokee, G-wan, Hiawatha, Lighttpd, NginX, OLS.
Pirminis šaltinis:
http://on.lt/hiawatha
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2016-12-09.

galas

‡ 2010 „Sava Lietuva“:
  Kas?
  Kaip?
  Kodėl?